۱۳۸۷ اسفند ۱۷, شنبه

مغرب روابط خود را با ايران قطع كرد و آن را متهم به فرقه گرايى نمود

العربیه : بنا به تصميم پادشاهى مغرب، روابط ديپلماتيك اين كشور با جمهورى اسلامى ايران از روز جمعه 6-3-2009 قطع گرديد.وزارت امور خارجه و همكاريهاى بين المللى پادشاهى مغرب با صدور بيانيه اى كه توسط خبرگزارى رسمى اين كشور پخش شد، قطع روابط با تهران را اعلام كرد و دلايل آن را برشمرد.پيش از اين در تاريخ 25-2-2009 رباط كاردار سفارت خود را از به منظور مشورت و به مدت يك هفته از تهران فراخواند و با اين كار اعتراض خود را نسبت به "عبارات نامناسب بكار رفته توسط ايران" در برخورد با حمايت كشورهاى مختلف بويژه كشورهاى عضو اتحاديه عرب از پادشاهى بحرين، ابراز داشت.علاوه بر اين، در همان روز 25 فوريه، الطيب الفاسى الفهرى وزير خارجه ى مغرب وحيد احمدى سفير ايران در رباط را فراخواند ومراتب اعتراض كشورش نسبت به نحوه ى برخورد تهران با پيامدهاى ماجراى بحرين را به وى ابلاغ كرد. گفتنى است اظهاراتى از سوى ناطق نورى مشاور ارشد رهبرى و رئيس پيشين پارلمان ايران مبنى بر "استان چهاردهم خواندن بحرين" و صحبت هايى مشابه در رسانه ها و از زبان يك نماينده ى مجلس شوراى اسلامى (پارلمان)، خشم بحرين و متحدانش را برانگيخت. ليكن اين ماجرا ظاهراً با دلجويى وزير كشور ايران از مقامات بحرينى وحضور وزير خارجه ى بحرين در تهران فروكش كرد.در بيانيه ى وزارت خارجه ى مغرب آمده است: "توضيحاتى از مسئولين ايرانى خواسته شده تا روشن گردد چرا تهران به خود اجازه مى دهد يكه تازانه و غير دوستانه عبارتهاى ناپسندى را در مورد پادشاهى مغرب بكار برد، حال آنكه مغرب مثل بسيارى از كشورها با خدشه دار كردن سيادت ملى بحرين مخالفت كرده و از تماميت ارضى آن دفاع نموده است". اين بيانيه افزوده است: "پس از گذشت يك هفته، هيچ توضيحى در مورد نحوه ى برخورد مورد اشاره به ما داده نشد".بيانيه ى مذكور شيوه ى برخورد تهران با پادشاهى مغرب را "خاص" توصيف كرده است. اين بيانيه همچنين به "فعاليت هيئت ديپلماتيك ايران با هدف آسيب رسانى به ساختارهاى اعتقادى بنيادين مغربى ها، خدشه كردن هويت ديرينه ى اين ملت و يكپارچگى اعتقادى آنان كه همه سنى و پيرو مذهب مالكى هستند" اشاره كرده است و"چنين اعمال پشتيبانى شده اى" را فعاليتى فرقه گرايانه خوانده است.بيانيه وزارت خارجه ى مغرب فعاليت ديپلماتهاى ايرانى را "دخالت در امور داخلى و منافى اصول و اخلاقيات كار ديپلماتيك" تلقى نموده است.

هیچ نظری موجود نیست: