۱۳۸۸ خرداد ۲۰, چهارشنبه

آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز

توجه : ما را در آدرس جدید ببینید

http://www.bbalochna.blogspot.com/

آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز :

‌خبرگزاری بلوچ نیوز ( بلوچنا)

Baloch News Agency

BalochNA

برای مشاهده ی آدرس جدید کلیک کنید

آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز

آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز
خبرگزاری بلوچ نیوز که جدیدترین رخدادهای سرزمین بلوچستان و اخبار عملیاتهای مبارزین را به استحضار ملت مظلوم بلوچ میرساند ، رژیم طاقت دیدن چنین خبرگزاری که ظلم و ستمی که بر علیه ملت بلوچ میکنن فاش میکند نداشتنه و جلادانه این خبرگزاری مردمی را توسط مزدورانش فیلتر کرد.
رژیم میخواهد با این اقدام خود جوانان ملت بلوچ را از اطلاع رسانی دور بدارد و با دسیسه های خود مردم بلوچستان را از ادامه مبارزه باز دارد ، اما دشمنان بلوچ و اهلسنت بدانند که با چنین ترفندهای زبونی هرگز ما را به عقب نخواهند برد بلکه این گونه برخوردها نشان می دهد که عملکرد ما در اطلاع رسانی موفق بوده است و رژیم با تمام امکاناتش در برابر ما جوانان بلوچستان که هیچ وسیله به جز انترنت نداریم شکست خورده است و دروغپراکنیهای رژیم با رسوائی مواجه شده است لذا عزممان برای مبارزه و ادامه راه چند برابر شده است.

از کلیه دوستان ویب دار و همچنین از جوانان سرزمین بلوچستان تقاضا داریم که در پخش کردن آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز ما را یاری دهند.
با سپاس: مدیریت خبرگزاری بلوچ نیوز

۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

اینک در بلوچستان هر صدا شعر طوفان است و هر مشت گره شده ، جوانه آزادی


اینک در بلوچستان هر صدا شعر طوفان است و هر مشت گره شده ، جوانه آزادی

اطلاعیه جنبش مقاومت خطاب به جوانان بلوچستان


بدینوسیله جنبش مقاومت نبرد سلحشورانه جوانان بلوچستان در رویاروئی با مزدوران رژیم در شهر زاهدان و مقاومت و ایستادگی آنان در برابر متجاوزان را می ستاید و این ایستادگی و مقاومت را سرآغازی برای فرار متجاوزان از سرزمین بلوچستان می داند.
جنبش مقاومت طی این اطلاعیه لازم می بیند توصیه هائی به جوانان غیور بلوچستان نماید تا با سازماندهی بهتری در برابر متجاوزان بایستند.
از آنجائیکه اشغالگران زابلی از حمایت همه جانبه نیروهای نظامی و امنیتی رژیم پلید ولایت فقیه برخوردارند لازم است جوانان بلوچستان با هوشیاری و سازمان یافته به نیروهای رژیم حمله نمایند و جنگ گسترده ای را با همکاری مبارزان جنبش علیه رژیم آغاز نمایند.
جوانان بلوچ باید بدانند که ما در منطقه از امتیازهائی برخورداریم که دشمن از آن محروم است و ما دارای کوههائی هستیم که می تواند پایگاه هائی مستحکم برای نبرد باشد و همچنین ما با وجب وجب این سرزمین و تمامی راههای آن آشنا هستیم و همچنین دارای دو بلوچستان در همسایگی خود هستیم و می توانیم به آسانی دشمن را در وضعیت بدی قرار دهیم .
یک جنگ چریکی درون شهری یا برون شهری براه بیندازیم که تمامی راههای مواصلاتی اشغالگران مسدود شود و یا با فراگیری دو هفته ای آموزش انفجاری کل شهر را به انفجار بکشیم و فقط ده انفجار کوچک نظام را تباه می کند و اگر هزار انفجار رخ دهد آنگاه چه می شود.
رزمندگان جنبش آماده آموزش دوهفته ای تفجیرات هستند که هر جوانی می تواند براحتی یک قوطی رب گوجه فرنگی را تبدیل به بمبی بکند و در گوشه ای از شهر منفجر نماید که موجب وحشت متجاوزان شده و آنان را وادار به فرار می کند.
جوانان می توانند با فراگیری آموزش انفجاری طول دو هفته تمامی پایگاههای بسیج را در نقاط مختلف شهر منفجر کنند و فقط با حمل یک کیلو مواد منفجره از نوع قدرتمند و انداختن آن در یک پایگاه آن را منفجر کرد و یا با انداختن آن در یک اداره و یا خانه های بسیجی ها و زابلی های مزدور انفجاری عظیم ایجاد نمایند و بلوچستان را برای اشغالگران نا امن کنند.
جوانان می توانند با اسلحه های سرد و اسلحه های بدون صدا بدون اینکه کسی متوجه شود صدها مزدور رژیم را طی یک روز به هلاکت برسانند فقط کافی است هر جوانی یک مزدور را به هلاکت برساند و این کار خیلی آسانتر از آن است که یک خودر را آتش بزنند و خود را در انظار مزدوران رژیم ظاهر نمایند.
شما می بینید که مبارزان با تمام مشکلات امنیتی که دارند براحتی به شهر وارد می شوند و عملیات را اجرا می کنند و براحتی از شهر خارج می شوند و شمائی که هیچ مشکل امنیتی ندارید براحتی می توانید عملیاتهائی از نوع انفجارهای کوچک و حمله با سلاح سرد و بدون صدا را انجام دهید.
همه این امور به آسانی و در مدتی کوتاه قابل فراگیری است و اگر خواهان عملیات چریکی برون شهری هستید باز هم برای شما راحت است زیرا همه شما دارای مناطقی در کوهستانها هستید و براحتی می توانید عملیاتهای چریکی را ترتیب دهید و جنبش در این باره با شما همکاری خواهد کرد و اسلحه های مورد نیاز را در اختیار شما خواهد گذاشت با اینکه بیشتر شما دارای اسلحه هستید و فقط نیاز به آموزشهای چریکی دارید که باز هم در کوتاه ترین مدت می توانید فرا گیرید و اعضای جنبش در کوههای مختلف بلوچستان از شما استقبال نموده و خدمات ارائه خواهند داد.
در آخر جنبش همه جوانان بلوچستان را برای نبرد با رژیم فرا می خواند و از همه در این جنگ استقبال می نماید و آمادگی خود را برای آموزش جوانان اعلام می دارد و باری دیگر از جوانان می خواهد که به صورت سازمان یافته اشغالگران را هدف حمله قرار دهند.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

انتقام

پنجشنبه شب هفته قبل برابر با ۲۸ ماه مه، بمبی در يکی ازمساجد زابلی های مقيم زاهدان منفجر شد که باعث کشته شدن تنی ومجروح شدن تعدادی ديگرگرديد.

لحظاتی پس ازانفجار، قاتلان ملت بلوچ همانند آخوند سليمانی نماينده خامنه ای ماربدوش درزاهدان،
وارد صحنه شده وبه دروغ خبراز دستگيری عامل انفجار درحين خروج ازشهرداده ودرجا اعلام داشت که فرد دستگيرشده به زودی جلوی مسجد امام علی اعدام خواهد شد.

امروز صبح ۳۰ ماه مه، زابليهای جنايتکار۳ نفرازجوانان بيگناه بلوچ به اسامی " حاجی نوتی زهی، غلامرسول شاهوزهی و ذبيح الله ناروئی " را که ازمدتها قبل درسياهچالهای رژيم بسرميبردند، به اتهام دروغين دست داشتن دربمب گذاری انتحاری اخير!!!، درمقابل مسجد علی زاهدان حلق آويزکردند.

اين پايان ماجرا نيست. طی ۳۰ سال حاکميت آخوند ها برايران وبخصوص دولت ننگين وفاشيستی احمدی نژاد، هزاران نفرازبهترين فرزندان ملت بلوچ به خاک وخون کشيده شده اند. مساجد اهل تسنن تخريب گشته وبه سنن، زبان وآداب ورسوم ملت بلوچ بی احترامی شده است وزابلی های مزدور، درپناه ارتش وسپاه رژيم تهران، همان برمردم بلوچ روا ميدارند که اسرائيلی ها دربرابرفلسطينی ها ازانجام آنها شرم دارند.

رژيم ومزدوران کاسه ليس زابلی اش، سالهای سال است که به غيربلوچهای ساکن بلوچستان وعده امنيت دلخواه خويش را ميدهند واين امنيت با تمامی کشتارهای ددمنشانه ای که تا بحال انجام داده اند، حاصل نشده است. مگرميشود منطقه ای را درزمان حاظراشغال کرد وراحت درآن زيست؟ زابلی ها مانند موروملخ در
بلوچستان پخش شده وبرمال وسرزمين بلوچ حکومت ميکنند وبلوچ بی خيال به زندگی خفت بارادامه دهد؟ اين شدنی نيست، بخصوص زمانی که جنبشی مردمی با تحليلی درست ازاوضاع کنونی بلوچستان، همانند "جنبش مقاومت مردمی ايران ( جندالله)"، اين مبارزات را سمت وسوميدهد.

تهرانيها بايد دل ازسياستمداری زابليها ببرند. اينها کسانی نيستند که امنيت برقرارکنند. برهم زنندگان امنيت خودشان هستند وبدينوسيله چه ثروتهائی که کسب نکرده اند. بی امنی دربلوچستان، منبعی است که برای آنان نعمت شده وميلياردها به جيب ميزنند. مردم بلوچ درحال حاضر، خواهان کسب حقوق خويش درايران هستند، اما با ادامه اين روند وحاکميت زابليها و ادامه سرکوب وکشتار، مطمئن باشيد که اين شعار به شعارديگری مبدل خواهد گشت که ديگرچاره انديشی برايش ديرشده وبی معنی خواهد بود.
اميربلوچ

انفجار زاهدان والمأزق الأمني الإيراني

مرة أخرى تطفو على السطح مشكلة الأمن والاستقرار في منطقة تعد واحدة من أكثر المناطق الإيرانية حساسية وأهمية ‘ من الناحيتين الامنيتي والسياسية‘ وذلك بسبب موقعها الجغرافي وتركيبتها الإثنية والمذهبية ‘وهي منطقة إقليم بلوشستان التي تقع شرق وجنوب شرق إيران وتحادد كل من أفغانستان وباكستان‘ بالإضافة الى محاذاتها لساحل بحر عُمان. وقد شكلت هذه المنطقة على الدوام خاصرة إيران الرخوة وذلك لتعرضها الى هزات سياسية و خروقات أمنية كبيرة بسبب موقعها الجغرافي من جهة ‘والإهمال المتعمد لأوضاعها الإنمائية وبناها التحتية نتيجة سياسة التمييز العنصري والاضطهاد الطائفي الممارس ضد سكانها من قبل الأنظمة الإيرانية المتعاقبة‘ من جهة أخرى .
فبحسب الإحصائيات الإيرانية الرسمية يعد إقليم بلوشستان ذات الأغلبية البلوشية السنية‘ أفقر المناطق الإيرانية رغم ما يمتلكه من ثروات وموقع اتجاري هام . وقد تسبب هذا الإهمال في تحول المنطقة الى مرتعاً خصباً لمافيا المخدرات التي يجد بعضها دعما من أجهزة و دوائر حكومية الأمر الذي كان باستمرار سببا ً في حدوث المعاناة والمشاكل الأمنية في المنطقة ‘ وهي مسألة شكلت عبئاً كبيراً على سكان الإقليم قبل ان تكون عبئاً على الأنظمة الإيرانية المتعاقبة التي بقيت باستمرار تشكو من هذه المسالة غير إنها رغم ذلك تعمدت إبقاء الوضع على ماهو عليه من فقر اقتصادي وتخلفا ثقافيا وعجزا خدماتي كبير .
لقد شهد إقليم بلوشستان في العهد البهلوي انتفاضات و حالات تمرد عديدة ساهمت بشكل كبير في إسقاط نظام الشاه وساندت بقوة قيادة الثورة ( الإسلامية ) التي نادت برفع الظلم وتطبيق المساواة بين الشعوب والقوميات الإيرانية ‘ غير ان هذه المساهمة الفعالة في الثورة و إسقاط نظام الشاه لم تؤدي الى تحسين أوضاع المنطقة و لم تشفع لها برفع الاضطهاد عن الشعب البلوشي ‘بل ان الشواهد الظاهرة في الإقليم تؤكد باليقين ان أوضاع المنطقة قد ساءت أكثر مما كانت عليه في عهد الشاه ‘ وهذا ما تأكده التقارير الرسمية و الأحداث الناجمة عن هذا الحرمان والظلم المستمر . كما ان سياسة التمييز المطبقة ضد البلوش عامة و أهل السنة خاصة ‘ قد أخذت أشكالا وأبعاداً مختلفة ليس أولها تغير الطابع الديموغرافي للمنطقة ( تهجير السكان الأصلين وتوطين الفرس وقوميات أخرى محلهم ) و لا آخرها التضييق على الممارسات العبادية ‘حيث جرى هدم وإغلاق العديد من المساجد والمدارس الدينية لأهل السنة ‘وجرى سجن وإعدام واغتيال العديد من علماء وطلبة العلوم الدينية من البلوش‘ وهذا ما لم يسبق حصوله في النظام البهلوي رغم عنصرية ودكتاتورية ذلك النظام .
هذه السياسة والممارسات العنصرية والطائفية من قبل نظام جمهورية الملالي ‘ دفعت بعلماء الدين ومثقفي الشعب البلوشي مرات ومرات بتوجيه النداءات و رفع الشكاوي و المطالبات الى قيادة النظام وعلى رأسها مرشد الثورة في التدخل لوقف الاضطهاد الممارس ضد البلوش وأهل السنة غير ان تلك النداءات لم تلقى أذاناً صاغية بل ان الاضطهاد اخذ يزداد مرة بعد الأخرى ولم يترك مجالا أو فرصة لأحد ان يوقف فورة الغضب التي باتت تعم الشعب البلوشي الذي وجد أبناءه أنفسهم أمام الأمر الواقع الذي دفعهم لمواجهة سياسة الاضطهاد والظلم الفاشي الممارس ضدهم من قبل نظام جمهورية الملالي . ولهذا فقد شهد الإقليم تشكيل حركات وتنظيمات سياسية مال بعضها لممارسة العمل المسلح كوسيلة لوقف عنف النظام وتحقيق المطالب المشروعة لشعب البلوشي . وكان من بين هذه التنظيمات حركة " جندالله " التي تأست في عام 2002م على يد احد طلبة العلوم الدينية الشابة وهو " عبدالمالك ريغي " وأصبحت هذه الحركة بفضل الدعم والتأييد الذي حظيت به من قبل الشعب البلوشي ‘ من أقوى وابرز الحركات العاملة في الإقليم حيث استطاعت توجيه ضربات موجعة لقوات نظام الملالي ‘ سواءا من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها ضد القوات العسكرية والأمنية العاملة في المنطقة ‘ أو من خلال فعلها السياسي والإعلامي والذي تمثل جانباً كبيراً منه ببث و نشر اعترافات العديد من المسئولين السياسيين والقادة الأمنيين من عناصر السلطة الذين استطاعت الحركة اختطافهم أو أسرهم‘ حيث كشف هؤلاء من خلالها اعترافاتهم الكثير من الخطط والأسرار والسياسات التمييزية التي نفذتها السلطات الحكومية أو تسعى لتنفيذها في الإقليم ‘ لا سيما فيما يتعلق بعصابات تهريب المخدرات و التي يتخذها النظام حجة لتصفية المناضلين البلوش ‘حيث اعتادت السلطات الإيرانية نعت هؤلاء المناضلين" بالأشرار ومهربي المخدرات " . كما أثبتت اعترافات هؤلاء المسؤولين ان هناك أجهزة وأشخاص يشغلون مناصب عليا في النظام يدعمون هذه العصابات وان هناك مطارات خاصة لتهريب المخدرات في إقليم بلوشستان تقع تحت أمرة الحرس الثوري الإيراني ‘ وقد شكلت هذه الاعترافات ضربة قوية لنظام الملالي وعرت الكثير من تبريراته السابقة لقمع الشعب البلوشي والحركات السياسية البلوشية.
ان النظام الإيراني وبدلا من اللجوء الى منطق الحكمة في تعامله مع الشعب البلوشي من خلال توفير الخدمات للمنطقة ورفع الحرمان و وقف سياسة الاضطهاد و التمييز العنصري والاضطهاد الطائفي‘ لانها حالة التمرد وحفظ حدود وأمن البلاد ‘ وقطع الطريق على من يصفهم دائما " أعداء" الوطن والثورة الإسلامية ‘حسب زعمه ‘ نجده وقد اخذ يزداد تعنتاً وإجراماً حين بعد حين ‘ و هذا ما زاد من تصعيد العنف وتأزم الوضع الأمني والسياسي ‘ ليس في إقليم بلوشستان وحده وحسب بل و في عموم البلاد. ولعل الانفجار الذي استهدف مسجد و حسينية " علي بن أبي طالب " في مدينة زاهدان عاصمة بلوشستان مساء يوم الخميس الماضي بواسطة حزام ناسف فجره احد عناصر "جندالله " و راح ضحيته العشرات ‘بينهم العديد من عناصر الحرس الثوري و مليشيا الباسيج ‘إذا ما قورن الانفجار بالتهديدات التي أطلقها الناطق باسم حركة جندالله " كمال ناروئي " قبل أيام من خلال تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة " الوطن الكويتية" والتي توعد فيها بتوسيع رقعت التفجيرات التي سوف تطال طهران ومدن إيرانية أخرى ‘ فان هذا يؤكد بما لا يدع مجالا لشك ان إيران مقبلة على مأزق امني وسياسي كبير‘ وهذا يتطلب من جميع الشخصيات و القوى في السلطة التي توصف بالمعتدلة ‘ ان يلجموا الأطراف المتهورة والجماعات المتطرفة‘ طائفيا وقوميا ‘في النظام ‘ و ينصحوا مرشد الثورة ان يأمر بوقف سياسة القمع والاضطهاد ‘ ليس ضد البلوش وحسب‘ بل و ضد سائر الشعوب والأقليات القومية والدينية في إيران ان هم أرادوا فعلا التخلص من المأزق الحالي و درء الخطر القادم عن بلادهم .

صباح الموسوي
كاتب احوازي
‏29‏/05‏/2009

اعدام سه تن درزاهدان، تنها یک نمونه از ستمگری های رژیم و پایمال سازی حقوق انسانی است


روزنامه ایتالیائی: اعدام سه تن درزاهدان، تنها یک نمونه از ستمگری های رژیم و پایمال سازی حقوق انسانی استآشوب های خونین در زاهدان، که هنوز از ابعاد آن اطلاعات دقیقی در دست نیست، و حکومت می کوشد از درز کردن واقعیات به رسانه های همگانی جلوگیری کند، همچنان مورد توجه رسانه های گروهی جهان است که آن را حلقه دیگری از ناآرامی های شدیدی می دانند که اکنون دراز مدتی است در ایران جریان دارد و بخشی از آن از نزاع بین شیعه و سنی سرچشمه می گیرد (در استان های کردستان و سیستان و بلوچستان که اکثر اهالی آن دو استان اهل تسنن هستند) و بخش دیگر جنبه درگیری های قومی دارد (با عرب زبانان جنوب ایران).روزنامه پرتیراژ ایتالیائی کوریره دلاسرا در شماره دیروز خود (یکشنبه 10 خردادماه 1388- 21 مه 2009) گزارش مفصلی درباره رویدادهای خونین زاهدان انتشار داد و آن را نمونه دیگری از سرکوبگری رژیم اسلامی ایران توصیف کرد. گزیده هائی از این گزارش را به آگاهی کاربران می رسانیم:روزنامه ایتالیائی در عنوان درشت خبری خود چنین نوشت: «بعد از تنها دو روز که از انفجار مسجد شیعیان در بلوچستان می گذشت، سه نفر اعدام شدند» و در عناوین کوچکتر نوشت: «محاکمه برق آسای متهمان در زاهدان به خاطر انفجار مسجد شیعیان در بلوچستان – این است قانون احمدی نژاد!»کوریره دلا سرا در ادامه مقاله تحلیلی خود چنین نوشت: «واژه هائی چون محاربه با خدا و مفسد فی الارض، زبان عادی آیت الله ها در ایران در این نوع مواقع است. این یک زبان جاری است که در چنین مواقعی توسط تندروها به کار گرفته می شود. واقعا این شیوه، قرون وسطائی است و ایران را در لبه پرتگاه خرافات و عقب افتادگی قرار داده است و انسان را بیش از پیش به وحشت از طرز فکر آنان وا می دارد.وحشت دیدن چنین انسان هائی با طرز فکرهای منجمد شده و قرون وسطائی و وحشت از آن چه که شنیده می شود و یا با چشم می بینیم .با این توضیحات راهی برای ما انسان ها باقی نمی ماند، جز شکستن سکوتمان در برابر قانون احمدی نژاد.اتهاماتی شبیه آن چه که به این سه نگون بخت بسته شد، نتیجه اش چیزی جز بردن آنان به پای چوبه دار نمی توانست باشد – البته احتیاجی هم به دلیل و مدرک و برهان در این گونه اتهامات نیست (که این جا نیز البته منظور، جمهوری اسلامی ایران است).این سه تن متهم به انفجار مسجد شیعیان در نزدیکی مرز پاکستان بودند که مرگ 25 نفر را به دنبال داشت. بنابراین، نیاز به اعتراف متهمین بود – که این اعتراف انجام شد و بلافاصله در یک محاکمه برق آسا و با حضور جلاد، این سه تن به پای چوبه دار برده شدند و آنان بدون آن که تحقیقات بیشتری انجام شده و یا به آنان امکان داده شده باشد از خود دفاع کنند، در برابر چشمان بهت زده مردم، در میدان مرکزی شهر به چوبه دار آویخته شدند. آری، این است ایران محمود احمدی نژاد!!! همان مردی که در سالرزو درگذشت حضرت فاطمه زهرا دخت رسول اسلام زار زار می گریست.در طول زمامداری محمود احمدی نژاد، که خود را برای بار دوم نیز کاندیدای ریاست جمهوری کرده است، شمار افرادی که به مرگ محکوم گردیده و به پای چوبه دار برده شده و یا در برابر جوخه آتش سپاه پاسداران قرار گرفته اند، بی تردید، تکان دهنده است.طیق آمار ارائه شده از جانب سازمان های بین المللی حقوق بشر، در سال 2005 شمار اعدام های اعلام شده در ایران 94 تن بود. این شمار در سال 2006 به 177 نفر (تقریبا دو برابر) افزایش یافت و در سال 2007 به 335 نفر (تقریبا دو برابر سال ماقبل) و در سال 2008 به 346 نفر رسید و در سال میلادی جاری (2009) در ظرف کمتر از پنج ماهی که از آغاز سال می گذرد، شمار قربانیان به 120 نفر بالغ می شود.علاوه براین، سازمان های حقوق بشر در دنیا که در این زمینه فعالیت دارند اعلام کرده اند که تعداد زیادی حکوم اعدام نوجوانانی نیز صادر شده که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، ولی به اتهام قتل، در دادگاه محاکمه گردیده و به مرگ محکوم شده اند. این ها همه حکم هائی است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد صادر شده است.یک نمونه از این حکم اعدام ها، به دار آویختن دلارا دارابی بود که احتمالا مساله اعدام مهدی مزروعی را نیز باید به آن اضافه کرد.در حکومت اسلامی احمدی نژاد، به کارگیری شکنجه و محاکمات برق آسا بدون تعیین وکیل مدافع و امکان دفاع و تضمین، و همچنین وجود دادگاه های ویژه، حقایقی هستند که دنیا از مدت ها پیش بدون به دست آوردن گوش شنوائی و نتیجه ای، شاهد اعمال جاری در قوانین جمهوری اسلامی ایران است – و برای ما که شاهد این چنین اعمال غیر انسانی هستیم، سکوت خیانت است و باید این سکوت را بشکنیم.
نوشتۀ: پاولو لکری - میلان

یکشنبه 21 مه 2009برگرفته از روزنامه: کوریره دلا سرا - ایتالیا

ویرایش: دالیا کهن امین – اورشلیم

ایران ب ب ب

اشغالگران سر زمين بلوچستان
حديث روشن ظلم شما ذلت ما حقيقت است چرا صحبت از مجاز کنيم ;; پروين اعتصامى;;
براستى چراتاريخ سرزمين بلوچستان مملوازھجوم بيگانگان اشغالگرى استکه فقط وفقط براى چپاول اموال وداشته ھاى اين آب و خاک به اينجا سرا زير شده اند و تاکنون ھم ادامه دارد.؟اين سرزمين که زمانى در تاريخ به عنوان ھندوستان کوچکتر نام برده شده است٬ درواقع تاريخى ھم مشابه وھم سمت وسو به ھندوستان بزرگ دارد.يعنى تمام قداره بندان وشمشير کشان جنايتکارى که ميخواسته اند ھندوستان را چپاول يا فتح کنند٬ابتدا بايد از ھندوستان کوچکتر عبور ميکردند٬که درنتيجه آن٬ ھنگام عبوراز اين ديار و يا خروج ازآن٬ملت بلوچ رابه بند کشيده و اين سرزمين را تخريب وگاھأ با خاک يکسان کرده اند.
تاريخ سرزمين بلوچستان شاھد تھاجمات مکرر و متعدد وخانمانسوزى بوده است٬ که ھر بلوچ خواننده اى را با مطالعه اين تاريخ مظالمات و غارتگرى به گريه وتفکرى عظيم و عميق وا ميدارد٬که چرا بر ملت و سرزمين بلوچستان اينگونه روا داشته اند .
درتاريخ افتخارات يااشغالگرى جابرانه ايرانيان ستمگر٬شماھيج حکومتگرويا سلطان ويا شاه جنايت پيشه اى رانمى يابيد که سرى براى سر کوبى و غارت مردم بلوچ به بلوچستان نزده باشد.درواقع تھاجم از طرف اجنبى اشغالگر٬و تدافع ازجانب ملت ستم ديده بلوچ ٬ودر پايان ھم قلع و قمع مردم واشغال سرزمين بلوچستان٬ بارزترين صفتى استکه تاريخ و افسانه ملت بلوچ بر دوش ميکشد.
تمامى سلسله ھاى حکومتى وغارتگرايرانى وخلاصه تمامى بيگانگان واشغالگران ديگر ھم که پايشان به اين سرزمين باز شده است٬ازساسانيانى مانند انوشيروان قاتل گرفته تا پھلويان بيسواد و نادانى مانند رضاخان قلدر, ازاعراب گرفته تا فارسھا ٬ازپرتغاليھا گرفته تا مغلان ازترکان غزنوى وسلجوقى گرفته تا ترکان قاجار٬ھمه و ھمه به بھانه ھاى واھى وپوچ يعنى سرکوب بخاطر ھمان شعارھا و بر چسبھاى توخالى و از خود ساختگى ھميشگى, مانند سر کوب اشرارو ياغيان ,يعنى سرکوب آزاديخواھانى که طالب رھايى سرزمين خود از برده گى بوده اند ,که اينروزھا قاچاقچى ووابسته به بيگانگان ھم به اين شعارھا اضافه شده است ٬که انگار خودشان بيگانه نيستند٬وارد اين سرزمين شده اند ولبه تيز شمشيروسرب داغ براى اين سرزمين به ارمغان آورده اند .
البته ھر زمان انگيزه اين تھاجمات متفاوت بوده است ٬مثلا گاه به بھانه حفظ تماميت ارضى ايرانشان که انگاربلوچستان ھم ارث پدرى آنھا بوده است نه ارث بلوچھا٬وگاه ھم بدون دليل وفقط براى زھره چشم گرفتن وگاه به بھانه جمع کردن ماليات وپرکردن خزانه خود ازدسترنج مردم ستم ديده بلوچ تا بازھم شمشيرو گلوله بيشتر داشته باشند جھت سرکوب اين ملت٬وگاه ھم براى ارضا وغرور شخصى اين حکومتگران عليل الفکر٬که نشان بدھند در جنايت کردن از اسلاف يا پيشينيان خود کمتر نبوده اند٬وگاه ھم به بھانه جھاد با کفاروگسترش دين يا مذھب خودشان ٬بھانه اى که درحال حاضرھم دراين روزھا در بلوچستان ايران شاھد آن ھستيم ٬ وگاه ھم بقصد آشکار غارت و داشته ھاى طبيعى ملت بلوچ مانند استفاده وچپاول درياى بلوچستان که يکى ازمشخصه ھاى طبيعى وبسيار مھم ملت بلوچ است٬ وازھمين ديد استکه اين روزھا شوينيزم فارس در صدد فارسيزه کردن چاھبھار وديگرمناطق نزديک به درياى بلوچ است .
بھر حال شما در ھيچ جاى تاريخ اين اشغالگران نمى يابيد که حتى يکى ازاين لشکرکشيھا در زمانى که جبرأبا آنھا ھم کشور بوده ايم براى کمک ويارى رساندن به مردم زجر کشيده بلوچ از قيد بردگى و فقرو جھل وھزاران بلاياى طبيعى و غير طبيعى ديگر باشد .در نھايت تمام اين تھاجمات ھيچ چيزديگرى غيراز قحطى و آوارگى و بدبختى ملت ما در بلوچستان بھمراه نداشته است.
پس درپايان اى فلسطين ايران٬اى سرزمين به خون خفته بلوچستان ٬آماده باش که مانند فلسطينيان به سنگھاى ريز و درشتت که سلاح طبيعى بلوچ است٬دراين روزھاى نبرد, در کوچه وبرزن در شھر و روستا و ھمه جاى بلوچستان نياز داريم .اى کوه ھاى سربه فلک کشيده وسخت بلوچستان, بنرمى آغوش بگشاييد که آزادگان راه عشق به وطنم يعنى بلوچستان, گاھگاھى به ميھمانى ميآيند٬واى درياى بزرگ وپھناوروغرورآفرين وافتخار بلوچستان ٬به يارى بشتاب که تفتان ھم آماده تفت است وتمساح منحصربفرد دنيا ھم در سربازدندان تيز ميکند.
باھوٹ مکرانى

اطلاعیه جنبش مقاومت خطاب به علمای اهلسنتبدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران از علمای اهلسنت می خواهد که قاطعانه در برابر تجاوز و جنایت اشغالگران بایستند و بدانند همانگونه که امروز ملت بلوچ با ریختن به خیابانها از آنها حمایت کردند این ملت همیشه در برابر متجاوزان خواهد ایستاد و عقب نشینی نخواهد کرد.
علمای اهلسنت بدانند که جوانان این دیار غیور مردانی هستند که هرگز تن به ذلت نخواهند داد و از حریم دین و علماء و سرزمین دفاع خواهند کرد و حتی از فدا کردن جانهای خود در این راه ابائی ندارند.
علمای اهلسنت بدانند که ما دارای قدرت هستیم و باید با اقتدار و عزت در برابر متجاوزان اشغالگر بایستیم و هیچ گونه ضعفی از خود نشان ندهیم زیرا نشان دادن ضعف دشمن را پر رو می کند و اشغالگران گام به جلو بر میدارند.
علمای کرام بدانند که مردم بلوچ با جنگ بزرگ شده اند و در تاریخ همیشه در نبرد بوده اند و از اسکندر و نوشیروان ظالم گرفته تا حمله انگلیسیها و پرتغالیها و قاجارها و پهلوی ها و خمینی ها در جنگ بوده اند و همیشه غیورمردانه در برابر متجاوزان ایستاده اند و امروز کودکان بلوچ هم با اسلحه آشنائی دارند و از چند و چون جنگ چریکی با خبر هستند وغیرت و شجاعت این ملت زبانزد جهانیان است این در حالیست که اشغالگران نه با چگونگی جنگ چریکی آشنائی دارند و نه جنگ دیده اند و نه غیرت دارند و تاریخ ثابت کرده که متجاوزان کنونی به سرزمین و دین ما از بزدل ترین افراد بشر هستند و هرگز توانائی رویاروئی با غیور مردان بلوچستان را ندارند و امروز که بر ما حکومت می کنند فقط با حربه مکر و نیرنگ و نفاق و دورئی است نه با شجاعت و غیرت که از شجاعت و غیرت بوئی هم نبرده اند و این امر در مبارزات جنبش در بلوچستان مشهود است و همه مردم می دانند.
از سوئی در بلوچستان اسلحه به وفور یافت می شود و کسی وجود ندارد که اسلحه داشته نباشد و جز این ما امروز به موشک و تانک نیازی نداریم و دو اسلحه داریم که دمار از روزگار متجاوزان در می آورد و آن عملیات انفجاری و عملیات استشهادی می باشد که هزاران جوان آماده عملیات استشهادی هستند و برای از بین بردن این نظام فقط 500 استشهادی کافی است و جنبش 500 استشهادی را تضمین می نماید که این 500 نفر با حمله به تاسیسات نظامی، زیرساختهای اقتصادی کشور، و حمله به شهرهای بزرگ می توانند این نظام را فلج کنند.
همچنین دریای بلوچستان که امروز به منبع در آمدی برای متجاوزان در آمده است را فقط ده جوان می توانند نا امن کنند و با ده حمله استشهادی به بندر چابهار کل فعالیتهای اقتصادی نظام فلج می شود و فلج شدن این بندر در وضعیت بحران اقتصادی که دامنگیر رژیم است نظام را فلج می کند.
از سوئی بلوچستان منحصر در ایران نیست و ما دارای دو بلوچستان دیگر در پاکستان و افغانستان هستیم که دارای مناطق جنگی هم مرز با بلوچستان ایران هستند و کافی است ده هزار جوان به این کوهها بروند و جنگ چریکی گسترده ای را علیه نظام آغاز نمایند و جوانان بلوچستان در پاکستان و افغانستان از مبارزات بلوچستان ایران حمایت می کنند و حتی همراهی می کنند و نظامی که در برابر چند صد جوان ناکام شده است هرگز توان مقابله با هزاران چریک جنگجو را ندارد.
و ما در بلوچستان دارای کوههائی هستیم که بهترین محل برای جنگ به شمار می آیند و ده نفر می توانند در این کوهها تا ده سال با رژیم بجنگند و رژیم توان مقابله را ندارد و اگر هزاران جوان به این کوهها بریزند رژیم چه می تواند بکند.
و همچنین متذکر می شویم از نظر اقتصادی هم ما با مشکل مواجه نمی شویم زیرا ما ملت بلوچ به سختی و گرسنگی عادت داریم و همه می دانند که بلوچ مانند سنگ سخت است در حالی که متجاوزان اشغالگر توان تحمل سختیها را ندارند و از سوئی صدها هزار بلوچ در کشورهای خلیج زندگی می کنند و بیشترشان سرمایه دارهستند و نسبت به سرنوشت بلوچستان حساس هستند و از نظر مالی جنگ را تامین خواهند کرد.
علماء به یقین بدانند که ملت بلوچ در 4 سردار مخبر و چند جوان معتاد خلاصه نمی شود بلکه جوانان این سرزمین غیورمردانی هستند که به خدا قسم هیچ قدرتی را توان مقابله با آنان نیست همین جوانان با تعداد قلیل در کوه سفید سراوان و در همت آباد زاهدان هزاران نیروی دشمن را مجبور به عقب نشینی کردند و اگر هزاران از این جوانان به میدان بیایند کدام قدرت می تواند در برابر آنان بایستند.
موضوع مهم دیگر اینکه ملت بلوچ متحد و یکپارچه هستند و هیچ قومی بمانند ملت بلوچ متحد نیست و همچنین این ملت متدین و متعهد هستند و دیانتداری و تعهد این ملت در هیچ ملتی از ملل جهان یافت نمی شود و برای همین است که می بینیم صدها هزار جوان این ملت در مراسمهای مختلف گرد هم می آیند و به ندای علماء لبیک می گویند و این امر در هیچ منطقه دیگری مشهود نیست و از سوئی ملیونها مسلمان اهلسنت در جهان از جهاد و مبارزه در بلوچستان دفاع خواهند کرد و الان مسلمانان از نقاط مختلف جهان با جنبش تماس می گیرند و اعلام همکاری می کنند و حتی حاضر هستند جانهای خود را در راه دفاع از اهلسنت ایران تقدیم نمایند.
در این راه ممکن است ما شهیدانی تقدیم داریم اما این را بدانید که هیچ ملتی بدون فداکاری و تحمل سختیها و دادن قربانی های به پیروزی و عزت نرسیده است.
شهادت و قربانی پیروزی را هموار می نماید و اگر فداکاری و قربانی و شهادتها نبود که امروز ما مسلمان نبودیم و اگر این فداکاریها و شهادتها نبود دیگر ملت آزاده ای در جهان وجود نداشت.
ما از شما علمای محترم می خواهیم در برابر رژیم قاطعانه ایستادگی نمائید زیرا شما از قدرت خداوندی و قدرت مردمی برخوردار هستید و یقین داشته باشید که ملت ما در این نبرد پیروز می شود زیرا ما فقط به خاطر حق می جنگیم و به هیچ کس تجاوز نکرده ایم بلکه در برابر متجاوزان به دین و سرزمین و ناموس ایستاده ایم
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

حکومت نظامی در شهر زاهدان حاکم است

شهر زاهدان در یک حکومت کاملا نظامی به سر می برد و نیروهای رژیم که حامیان زابلیها در طول درگیریهای دیروز بودند شهر را کاملا محاصره کرده اند و خیابانها مملو از نیروهای سپاه و بسیج و نیروی انتظامی می باشد.و شهر زاهدان در سکوت به سر می برد اما این سکوت و آرامش همیشگی نیست و هر لحظه ممکن است جوانان بلوچستان برخیزند و درگیریها با اشغالگران باری دیگر آغاز گردد.
آژانس خبری تفتان

اطلاعیه جنبش در مورد حمله متجاوزان به علمای اهلسنتبه نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت حمله متجاوزان اشغالگر به علمای اهلسنت را شدیدا محکوم می کند و در برابر این جنایت جنگ خود را در سراسر بلوچستان آغاز می کند و اشغالگران از چابهار و نیکشهر و ایرانشهر و خاش تا زاهدان روی امنیت را نخواهند دید.
علمای اهلسنت باید بیشتر از این بیاندیشند و خود را در برابر عده ای موجود پست و ذلیل که نام انسانیت نهادن بر آنها درست نیست تحقیر ننمایند و برای هلاکت چند مزدور بسیجی عزاء نگیرند زیرا این نوع برخوردها زابلیهای بسیجی پست را جری نموده و در نتیجه چنان اعمال رذلی مرتکب می شوند.
جنبش از همه جوانان غیور و مسلح در سراسر بلوچستان می خواهد که به اشغالگران متجاوز حمله نمایند و به هیچ فردی رحم نکنند و همچنین جنبش از همه جوانان بلوچ می خواهد فورا مسلح شوند زیرا وضعیت به سوی جنگ پیش می رود و رژیم در فکر جنگی مذهبی است و سلیمانی نماینده خامنه ای در سخنرانی خود اعلان جنگ کرد و این جنگ باید زمینه برچیده شدن اقتدار متجاوزان زابلی بر بلوچستان باشد.
جوانان بلوچ بپاخیزید که این لحظه قیام است و ایستادگی در برابر ستمگرانی که همه چیز ما را به تاراج برده اند و در حق ما جنایاتی مرتکب شده اند که اسرائیلیان علیه فلسطینیان مرتکب نشده اند و امروز متجاوزان اشغالگر چنان پر رو شده اند که در روز روشن و در دارالسنة زاهدان دست به سوی علمای اهلسنت و رهبران دینی دراز می کنند ،ما دیگر منتظر چه هستیم و چرا باید بنشینیم و نظاره گر ذلت و خواری باشیم.
جنبش از جوانان غیور می خواهد که مسلح شوند و جنگ را با متجاوزان آغاز نمایند و جنبش آمادگی خود را برای آموزش همه جوانان بلوچستان اعلام می نماید.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

دانلود مصاحبه صوتي رهبر انقلابی بلوچستان امیر عبدالمالك ريگي درمورد دلايل اتفاقات اخير در زاهدان

دانلود مصاحبه صوتي رهبر انقلابی بلوچستان امیر عبدالمالك ريگي درمورد دلايل اتفاقات اخير در زاهدان
لينك دانلود
http://www.4shared.com/file/108980639/b17277e8/JondolAllah.html

اعدام بی گناهان سرپوشی بر ضعف و ناتوانی رژیمددمنشان رژیم خون آشام ولایت فقیه درنده تر از هر زمانی به جان بی گناهان افتاده اند و آخرین تلاش مذبوحانه ی خودشان را بکار گرفته اند تا ضعف و ناتوانی خودشان را در وضعیت پیش آمده در بلوچستان بپوشانند، بدین منظور صبحگاه روزشنبه: 9/3/1388 سه تن از افراد بی گناه به نام های " حاجی نوتی زهی، غلامرسول شاهوزهی و ذبيح الله ناروئی " در حضور جمعی از سپاهیان و بسیجیان در زاهدان اعدام کردند و با پرونده سازی که از شیوه های رایج و همیشگی بیدادگاه های رژیم است این بی گناهان را در واقعه ی انفجار مراسم عزاداری رافضیان که غروب روز پنجشنبه 7/3/88 در یک مسجد شیعیان رافضی در زاهدان صورت گرفت، مرتبط ساختند.ولایت سالاران زبون به جای ریشه یابی واقعات آنچنانی و جلوگیری از جریحه دار ساختن احساسات پاک مذهبی اهل سنت و رسیدگی به خواسته های بر حق و مشروع مردم، به سرکوب و اهانت سازمان یافته به الگوهای دینی و مقدسات مذهبی اهل سنت روآورده اند و با راه اندازی دهه ی نام نهاد فاطمیه و شهادت افسانه ای حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها که از جعلیات رژیم سبایی مسلک ولایت فقیه است، بر تنش های مذهبی عمدا می افزایند و به اختلافات دامن می زنند.هدف سبایی مسلکان صفوی منش از ایجاد تنش های مذهبی و جریحه دار ساختن احساسات دینی اهل سنت ترویج عقاید انحرافی و رافضی گری است و از این طریق می خواهند جوانان اهل سنت را نسبت به الگوهای دینیشان بی تفاوت سازند اما کور خوانده اند و با همه ی ترفندهای بکارگرفته شده نتوانسته و نخواهند توانست عشق و علاقه و محبت یاران با وفای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را از قلوب فرزندان غیوراهل سنت بزدایند (و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین)کاملا روشن است که حمله به انجمن عزاداران فاطمه در زاهدان و این قبیل انفجارها ریشه در اهانت به مقدسات مذهبی و الگوهای دینی اهل سنت و اعدام های بی رویه جوانان سنی دارد بنابراین مسئول همه ی این تنش ها و تفرقه و اختلاف رژیم رافضی ولایت فقیه به ویژه خامنه ای است و یقینا تا زمانی که اعدام ها و تبعیض ها و اهانت ها ادامه داشته باشد و شیخهای رذل رژیم به مقدسات مذهبی اهل سنت دهن کجی کنند و سپاهیان و بسیجیان لجام گسیخته در مناطق سنی نشین عربده کشند، حمله به سبایی مسلکان شدیدتر از قبل ادامه خواهد یافت و هیچ نیرویی توان جلوگیری از آن را نخواهد داشت. (وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون)

حزب الفرقان

آدرس جدید خبرگزاری دزک نیوز

روز گذشته همراه با آژانس خبری تفتان دو وبلاگ دیگر جوانان بلوچ فیلتر شد که هر دو در اسرع وقت در آدرس جدید فعالیت خود را آغاز کرده اند
آدرس جدید خبرگزاری دزک نیوز:
http://dezaknews1.blogspot.com/

۱۳۸۸ خرداد ۹, شنبه

بلوچ ءِ هون هم سُهر اِنت ، مولوی صاحب !

هزاران سلام شهید حافظ عبدالخالق ملازهی ءِ پاکین روح ءَ که کٹرین شیعه یان هاسکارگنوکین زابلی یانی پیش داشت که بلوچ گلزمین ءِ سرمچارین پسگ شر زاننت که آ ڈنی یانی لولوک
هالان ءُ آیانی امن ترین ءُ دلجم ترین جاگه هان چونکا ارش به برنت .

شهید عبدالخالق گون وتی شهادت ءَ جار جت که اے پاکین سرزمین بلوچ ءِ هنکین انت ءُ

فاشیستین شیعه یان که ملک اش زور برد کتگ مان هما آس ءَ سچگ انت که وت اش روک کتگ.

اے جان فدایی هلگرکه حکومتی چاروگ ءُ عاجزین جاسوسی اداره یان هبکه کرت گنوکین
سلیمانی ءُ اجنبی ین استاندار بزان گورنرءُ آدگه بلوچ کشین ڈنی یان هنچو ترسینت که درستان هر پیمین دروگ بندگ ءَ لگت انت. همے دروگان زاهر کت که ڈنی یانی سلهبندین، سیاسی ءُ چاروگی بزان جاسوسی اداره یان ءَ مان بلوچستان ءَعاجز انت.

یکے ءَ گشت که اے هلگر ءَ یک گروپے کتگ ءُ درستان دسگر بوتگ انت. دگرے ءَ گشت که دو جنین آدم ، بمبان مان حسینیه ءَ ایر کتگ ءُ جستگ انت. ڈنی یانی استاندار ءَ پوتاری کت ءُ گشت
که تروریستان گرگ بوتگ انت.
تهران ءِ رسترین حکومتی که شر زاننت اے بلوچ ءِ ونده ءُ بلوچستان ءِ سرمچارءُ کومی جهدکارانی کارپد انت اعلان کت که اے امریکه ءُ انگریز ءِ کار انت ... بلوچ کوم ءِ دژمنان چه ایرانی واکدار به بنت ءُ چه پاکستانی جلاد ، چه علی محمد آزاد به بیت یا رحمان ملک په دروگ بندگ ءَ هروهد ءَ تیار انت ءُ بیگناهین بلوچان هر روچ کشگا ینت.

اپسوزی گپ ایش انت که مئی لهتین عالم ءُ مذهبی رهنما چوش که واجه مولوی عبدالحمید گون دژمن ءَ

هم توار انت ءُ په بلوچ کوم ءِ بے وسی ءُ بزگی تشے هن رحم نکنت.
بسیجی ءُ پاسدارانی ترکینگ ءَ رند مئی واجه هنچو هژم گپت که تن تن مان پاکین جمعه ءِ
روچ ءَ چه بلوچانی ڈوبارگ ءَ سر نگوست. اے واجه ءَ درشان کت که چه جان فدایی هلگر ءَ سک پدرد ءُ بژنیگ انت.

واجه مولوی عبدالحمید صاحب زانان شما دلگوش گور نه کتگ بلوچ کوم ءُ ایران ءِ سنی یانی
سرا چه زوراکی ءُ زیادتی بیگ انت؟

چشین روچے نیست که مان بلوچستان ءَ مان بلوچانی وتی وطن ءَ بلوچ گرگ ءُ بندی ءُ کشگ مه بنت

بلے شما په « وحدت شیعه وسنی» ءِ نیمون ءَ چه بیگناهین بلوچانی هونانی رچگ ءَ بژنیگ نبوتگ ایت. شمئے هم مذهبین رهنما چوش که شهید شیخ علی دهواری، شهید مولوی عبدالقدوس شهید مولوی یوسف ، شهید مولانا محمد عمر سربازی و شهید مولوی زردکوهی، شهید مولوی گرگیج ءُ دگه هزاران بیگناهین بلوچ ایران ءِ حکومتی یانی پلیتین دستان کشگ ءُ بیگواه کنگ بوتگنت ءُ شما شیعه ءُ سنیءِ وحدت ءِ گپ ءَ جنیت.

مولوی صاحب ! بلوچ ءِ هون ءِ رنگ هم سهر انت.

پروشت ءُ پروش بات ایران ءِ شیعی ـ فاشیستی حکومت

بلوچستان ءِ پلین شهیدان هزاران سلام

آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان

۲۹ مئی ۲۰۰۹

محمد کریم بلوچ

شیرمردی از سرزمین نخل و آفتاب

بسم الله الرحمن الرحیم
شیرمردی از سرزمین نخل و آفتاب
بی تو جان سوخت مرا از آتش غم
ای ساقی تشنه ام تشنه به چشم تو قسم
ای ساقی هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
وانکه این کار ندانست در انکار بماند
بار دیگر شیری از شیرمردان بلوچستان با فدای جان خود به مقلدان ابن سبای یهودی و حامیان ابو لولو مجوسی جوابی دندان شکن داد که لرزه تمام وجود جنایت کاران رژیم آخوندی را در بر گرفت، سرزمین بلوچستان هر روز و هر لحظه دارد فرزندانی که با فدا کردن جان خود از عقیده و خاک سر زمین شان دفاع کنند و مشت محکمی بر دهان کسانی که به اصحاب پیامبر و امهات المومنین توهین می کنند باشد و عبرتی برای گستاخان دیگر.وهمچنین انتقام خون شهیدانی باشد که در راه حق و ازادی و دفاع از ملت مظلوم بلوچستان جنگیدند.اری انتقام توهین ها به صحابه و انتقام بی گناهانی که با مارکهای متعدد به دار آویخته شدند و انتقام علمای مظلوم اهل سنت.نترسیدند این جنایت کاران ازآه فرزندانی که یتیم شده اند، از فریاد بیوه زنان، از ظلمهایی که گستاخانه و با بی رحمی به مردم مظلوم روا داشتند، فکر این را نکردند که همان فرزندان روزی خاری به چشمشان میشوند همان بیوه زنان شیر زنانی هستند که همچنین فرزندانی را تربیت میکنند که جان خود را فدای عقیده و خاکشان میکنند ، آنها باید بدانند که فرزندان این سرزمین همیشه بیدارند و عاشقانه جانهایشان را فدای آرمان خواهند کرد.

درویش جان از خاش

سلام ودرود بر مبارزان راه حق ( جندالله )

سلام ودرود بر مبارزان راه حق ( جندالله )
هرزماني كه از كفر كسي مي ميرد تمام كفر همدست شده ومظلوميت كفار را به نمايش مي گذارند تا بهانه اي براي از بين بردن مسلمانان داشته باشند اگر يك نفر مسيحي كشته مي شود تمام رسانه ها ووسايل ارتباط جمعي در سطح جهاني با هماهنگي مظلوميت آنرا به نمايش مي گذارند اگر زابلي بي غيرت يا يكي از دشمنان صحابه وناموس پيامبر به جهنم فرستاده مي شود آنقدر صدا وسيماي بلوچستان و ايران آنرا بزرگ جلوه مي دهند كه گويا مغول حمله كرده وقتي مسلم كيخاي بي شرف به جهنم وصول شد حتي كه گريه هاي مادر بزرگش را هم نشان مي دادند وقتي از شبكه ي هامون تصاوير شخصي كه در خانه ي مجاهدين اعدام مي شد را نشان مي دادند اين مسئله را آنقدر بزرگ نمودند كه گويا زلزله ي بم تكرار شده ولي در همان فيلمي كه از خانه مجاهدين گرفته شده بود چرا اعترافات شخص معدوم را منتشر نكردند جايي را كه اعتراف مي كرد كه ما سه نفر بسيجي طالب مظلوم اهل سنت كياني را زنده سوختيم چرا شبكه ي هامون وقتي سه نفر جوان نادان با يك زن زابلي در جالق رابطه ي نامشروع داشتند ودر حالي كه خود زن صيغه اي بخاطر پول آن ها را جذب كرده بود ولي زماني كه شوهرش متوجه شد به بهانه ي تجاوز اجباري بعد از گذشت پنج روز آنها را اعدام نمودند ولي رسانه هاي ايران زماني كه اهل سنت مورد ظلم واقع مي شوند كجا هستند تا مظلوميت آنان را حتي اشارتا هم اعلام نمايند چرا زماني كه يك افسر نيروي هوايي در كنارك به يك دختر نه ساله تجاوز كرد صدا وسيما خفه شد؟ چرا زماني كه يك گروه از سپاه پاسداران به سه دختر جوان اهل سنت در بمپور تجاوز كردند چيزي اعلام نكردند؟ چرا زماني كه نيروهاي گمنام امام زمان به سه خواهر اهل سنت در زاهدان تجاوز كردند سكوت اختيار كردند؟ چرا زماني كه يك درجه دار كلانتري بخشان به نام حيدري به يك زن سني در كوچه ي طاهريان بخشان سراوان تجاوز كرد تبرئه شد ؟ چرا زماني كه مسئول حراست آموزش وپرورش سراوان به نام نيك انجام به يك دختر آموزگار سني تجاوز كرده بود اورا فقط به يك جاي ديگر منتقل كردند و سكوت اختيار كردند ؟ چرا زماني كه رئيس پاسگاه خلع سلاح شده حق آباد سراوان به يك دختر بلوچ تجاوز كرد همه سكوت اختيار كرده بر عليه خانواده دختر پرونده قاچاق درست كردند ؟ چرا زماني كه در مركز شهر سراوان در تقاطع انقلاب ونبوت به خاطر نداشتن گواهينامه به جوان بلوچ تيراندازي كرده شهيدش كردند ودر انظار عمومي او را چون حيوان در ماشين خود پرتاب مي كنند ومردم به خاطر بي احترامي به جنازه دست به تظاهرات زدند و نيروهاي خامنه اي ملعون هشت نفر ديگر از راهپيمايي كنند گان را هم شهيد كردند چرا كسي دم برنياورد ؟ چرا زماني كه در تاريخ دهم شهريور هشتادوچهار درروزنامه جام جم حضرت عايشه را زن فاحشه ي يهودي خطاب كردند كسي لب به سخن نگشود ؟ چرا زماني كه در تاريخ هفدهم آذر هشتاد وچهار ماهنامه ي شاهد به ابو حنيفه توهين كرد كسي اعتراضي نكرد ؟ چرا زماني كه همين بسيجيان بي شرف به مسجد مكي حمله كردند و حملات اسرائيل را به نمايش گذاشتند كسي سخن بر نياورد؟ چرا زماني كه قرآن كلام خدا را نيروهاي گمنام امام زمان در چاههاي فاضلاب انداختند كسي چيزي نگفت ؟ چرا زماني كه مساجد ما تخريب مي شوند كسي ابراز تاسف نمي كند ؟ چرا زماني كه علماي ما مظلومانه وبه بهانه هاي واهي و ايجاد وحشت از روي كينه اعدام مي شوند كسي لب به سخن نمي گشايد ؟ مگر اهل سنت انسان نيستند ؟ مگر خون مولانا عبدالقدوس از خون كثيف مسلم كيخا كم رنگ تر است ؟ مگر خون رويا ساراني دختر معصوم دوازده ساله با هزاران آرزو تير سرباز گمنام امام زمان بر قلب پاكش مي خورد از خون پست فطرتاني كه در مسجد ضرار زاهدان به جهنم رسيدند ارزشش كمتر است ؟ پس اي ا هل سنت كي مي خواهيد بيدار شويد ؟ كي مي خواهيد اين پرده ترس و ضعف وذلت را از جلوي چشمانتان دور كنيد ؟ كي مي خواهيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد ؟ كي مي خواهيد دشمنان دين ومذهب وعقايدتان را با خشم نگاه كنيد ؟ اي بلوچ تو شير بودي چرا چون روباه دنبال شغال ها راه افتاده اي ؟ اي شيرمردان بلوچستان به اصل خود برگرديد و همچون شير غرش كنيد تا اين شغالان بي حيا از غيرت شما وحشت كنند . بپا خيز تا خيزش تو شغالان امام زمان را فراري دهد احساس ضعف نكنيد در اين چند سال مقاومت دلير مردان بلوچستان ومبارزان شما ثابت كردند كه اين نيروهاي امام زمان بي غيرت ترين نيروهاي دنيا هستند چون امام زمان آنها خامنه اي ترياقي است پس بپا خيزيد و اين شپش هاي زابلي را از سرتان به زباله دان تاريخ بيندازيد .و بدانيد كه پيروزي با شماست واين همه فشار دولت بر شما نشانه ي ضعف دولت است كه كاري نمي تواند بكند به افراد بي گناه حمله مي كند پس اين زمان كه دولت نسبت به بلوچستان احساس ضعف مي كند بهترين فرصت براي بازيابي عزت وسربلندي ماست به اميد پيروزي
ابو عمر سراواني
دزک نیوز

طلاعیه جنبش در مورد عملیات استشهادی زاهدان به عربی

بسم الله الرحمن الرحیم
" من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا – صدق الله العظيم "
تعلن حركة المقاومة الشعبية الايرانية ( جندالله ) الى عموم الشعب البلوشستاني والايراني عن تبنيها للعملية الاستشهادية التي نفذها احد الغيورين من ابناء منطقة سرباز في بلوشستان واسمه " حافظ عبد الخالق ملازهي "مساء يوم الخميس ‏4 جمادي الثاني 1430هـ ‘ في تجمع لمليشيات الباسيج في حسينية علي ابن ابي طالب بمدينة زاهدان وذلك اثناء احتفالية لاهانة خليفة المسلمين حضرة عمر الفاروق رضي الله عنه ‘ وقد ادت العملية الى مقتل العشرات من مرتزقة نظام ولاية الفقيه ممن كانوا مشاركين في هذا الحفل الذي كان يجري تحت عنوان " احياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها " والتي يزعمون انها قتلت على يد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ‘ حيث كان الخطباء وقراء المراثي في ذلك الحفل يكيلون الكلمات النابية و اللعن للخليفة الفاروق ويوجهون الاهانات لمقدسات اهل السنة ‘وهذا العمل القبيح اصبح يقام رسميا بعد ان اقره مجلس شورى( البرلمان ) النظام ‘ وهذا ما يجرح مشاعر المسلمين ويدمي قلوب ابناء مدينة زاهدان التي تعد دار اهل السنة .
ان حركة المقاومة ( جندالله ) تعلن ان هذه العملية جاءت انتقاما لدماء علمائنا الشهداء ‘ مولوی عبدالقدوس ملازهی ، مولوی محمد یوسف سهرابی ، مولوی صلاح الدین سید و مولوی خلیل الله زارعی‘ و الفاً من ابناء شعبنا البلوشي ممن اعدموا العام الماضي من قبل نظام ولاية الفقيه .
من جهة اخرى فان هذه العملية التي وقعت في تجمع لقوات "الباسيج " في حسينية علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) ‘ تشكل ردا على وزارة الاطلاعات ( الأمن ) التي قامت قبل عدة اشهر باعتقال عددا من الشبان البلوش لمجرد ارتباطهم من الناحية العائلية بقائد حركة جندالله ‘و رغم اجراء قائد المقاومة حوارا مباشرا مع مسؤولي الوزارة وطلبه منهم اطلاق سراح هؤلاء الشبان الابرياء الا ان هذه الوزارة لم تعر اهمية لهذا الامر مما تسبب بنشوب هذه الحرب التي سوف لن تتوقف الا بخروج كافة المستوطنين .
لذا فاننا نحذر من خلال هذا البيان بان الحركة سوف تهاجم بشدة المعتدين والجلاوزة من المستوطنين والوافدين المتعاونيين مع النظام‘وتطالبهم بمغادرة بلوشستان باسرع ما يمكن .
ان الحركة اذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية الاستشهادية‘ فانها تنفي ادعاءات حاكم اقليم بلوشستان الذي زعم اعتقال عددا من اعضاء المقاومة وتؤكد عدم اعتقال اي فرد من المناضلين وما زعمه حاكم الاقليم عار عن الصحة و ماهي الا محاولة يائسة لطمأنت اهلي عناصر المليشيات الذين قتلوا في هذه العملية ‘ كما اننا لا نستبعد قيام وزارة الاطلاعات بعرض عدد من المعتقلين السابقين على وسائل الاعلام واجبارهم على الادلاء باعترافات كاذبة تزعم بوقوفهم وراء هذه العملية الاستشهادية لكي ليجري اعدامهم فيما بعد .
وعليه فان الحركة تحذر من ان اعدام اي فرد من مناضليها سوف ترد عليه بشدة.
حركة المقاومة الشعبية الايرانية ( جندالله ) .
5جمادي الثاني 1430 هـ

اطلاعیه جنبش ،اعدام سه جوان بلوچ در زاهدان

به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که سه جوان بلوچ با نامهای حاجی نوتی زهی، غلام رسول شاهو زهی و ذبيح الله نارويی که هیچ نقشی در عملیات روز پنجشنبه نداشته اند صبح امروز در شهر زاهدان در ملاء عام اعدام شدند.

جنبش اعلام می دارد که یکی از این سه جوان با نام ذبیح الله ناروئی از اعضای فرهنگی جنبش بوده است که مدتی پیش دستگیر شده است و گزارش دستگیری وی همان زمان به سازمانهای حقوق بشری ارسال شده است که فقط در زمینه های فرهنگی از جمله پخش سی دی و فیلم و اطلاعیه و شب نامه فعالیت داشته است و در هیچ عملیات نظامی شریک نبوده است و جنبش دو جوان دیگر را اصلا نمی شناسد و آن دو جوان با نامهای حاجی نوتی زهی و غلام رسول شاهوزهی هیچ ارتباطی با جنبش نداشته اند.

وبیدادگستری متجاوزان در بلوچستان اعتراف کرد است که این افراد خیلی پیشتر از عملیات استشهادی دستگیر شده اند و این خود ثابت می کند که این افراد دخیل در عملیات نبوده اند و فقط برای راضی کردن غیربومیان اعدام شدند.

جالب است که این حکم قبل از اینکه در دادگاه صادر شود توسط نماینده خامنه ای جنایتکار سلیمانی خونخوار در روز انفجار صادر شد و این جانی در تلوزیون گفت فردا جوانان بلوچ را در برابر بتکده علی بن ابیطالب اعدام می کنند.

جنبش ضمن تسلیت به خانواده این شهداء که فرزندانشان مظلومانه و بدون هیچ جرمی اعدام شده اند به همه غیر بومیان در بلوچستان اعلام می دارد که آماده مرگ باشند و جنبش به هیچ غیر بومی در بلوچستان اجازه زندگی نمی دهد و به جوانان بلوچستان دستور می دهد که هر جا غیر بومی و زابلی دیدند در کشتنش تردید نکنند و جنبش در برابر کشتن غیر بومیان به جوانان جائزه می دهد و جوانان بدانند که اگر غیر بومیان در بلوچستان نبودند این حکومت را وجودی نبود پس اگر می خواهیم زنده بمانیم و بلوچستان را از اشغال نجات دهیم باید به غیر بومیان حمله نمائیم.

غیر بومیان اعم از نظامی و غیر نظامی هدف حمله قرار خواهند گرفت البته سیاست جدید جنبش هدف قرار دادن غیر نظامیان که عامل اصلی بدبختی ملت ما هستند می باشد.

جنبش در این اطلاعیه به علمائی که خیلی زود عملیات اسشتهادی را محکوم کردند هم متذکر می شود که چرا جناب مولوی عبدالحمید سکوت می کنید در حالی که می دانید این جوانان هیچ ارتباطی با عملیات نداشته اند و می توانید از خانواده های این جوانان تحقیق کنید پس چرا مهر سکوت بر لب نهاده اید و حاضر نیستید اعدام سه جوان بی گناه را محکوم نمائید آیا خون پلید زابلیها از خون جوانان ما رنگین تر است یا ترس شما را فراگرفته است و شما با سخنرانی روز جمعه اعدام این جوانان را تائید کردید و زمینه را برای رژیم فراهم آوردید که جوانان بی گناهی را به دار زند که خداوند از این مسئله نخواهد گذشت.

همچنین نمایندگان دولت برای بلوچها ،آقای پشنگ و فروزش و ... که خیلی زود در صحنه حاضر شده و هلاکت مزدوران خامنه ای را محکوم می کنند چرا اندک سخنی از اعدام جوانان بلوچ به میان نمی آورند و چرا سکوت می کنند و حتی حاضر نیستند تحت همان قانون ظالمانه رژیم نسبت به چنین محاکمه هائی که با هیچ قانونی در جهان سازگار نیستند اعتراض نمایند.

جنبش به رژیم و مزدورانش اعم از استاندار و فرماندار و سلیمانی نماینده خامنه ای متذکر می شود که این اعدامها جز اینکه نفرت و خشم را به شما متجاوزان اشغالگر بیافزاید چیزی دیگر در پی ندارد و فکر نکنید که می توانید ترس بیافرینید که این چیزها را آزموده اید و نتیجه ای جز شکست برای شما در بر نداشته است و شما هنوز از اقتدار جنبش بی اطلاع هستید پس بدانید که جنبش با شدت بیشتری به شما حمله خواهد کرد و دمار از روزگاه شما در خواهد آورد و ظلم و ستم را بقائی نیست و الله تعالی از اعمال ظالمان بی خبر نیست و ظلم و ستم و بی عدالتی شما را برای همیشه در زباله دان تاریخ خواهد فرستاد و ملت بلوچ به عزت و آزادی دست خواهد یافت.

جنبش مقاومت باری دیگر شهادت این جوانان را که بیگناه و مظلومانه اعدام شدند را محضر خانواده شهداء ،ملت مظلوم بلوچ ،اهلسنت ایران تسلیت می گوید و از الله تعالی می خواهد که این شهدای عزیز را در جوار رحمتهایش قرار دهد.

شهدائی که بدون هیچ جرمی و فقط به جرم سنی بودن و بلوچ بودن اعدام شدند در تاریخ این سرزمین جاودان خواهند ماند و آنان زنده اند و هرگز نمرده اند پروردگار می فرماید و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء . و خداوند می داند که این جوانان مظلومانه و بدون هیچ جرمی اعدام شدند و نزد خدا شهید محسوب می شوند و شهداء زنده اند.

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

اعدام سه جوان بی طرف بلوچ


سه جوان بلوچ که مدتها پیش دستگیر شده بودند و در زندانها به سر می بردند به اتهام دروغین مشارکت در عملیات استشهادی زاهدان صبح امروز برای خشنودی زابلیهای جنایتکار اعدام شدند.
خبرنگار تفتان می گوید این سه جوان مدتها قبل دستگیر شده اند و هیچ ارتباطی با عملیات استشهادی نداشتند اما در حکومت عدالت علوی و مهدی چنین چیزهائی ممکن هستند.
پاسخ خون ،خون است و باید زابلیها از بلوچستان خارج شوند که دیگر اجازه بقا در بلوچستان ندارند

۱۳۸۸ خرداد ۸, جمعه

رهبر انقلابي بلوچستان به همراه دلاوران جنبش


پاسخ به بیانات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهلسنت زاهدان

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان می رساند که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهلسنت زاهدان در سخنرانی روز جمعه سخنانی ایراد داشتند که لازم می بینیم سخنان ایشان را مورد نقد قرار دهیم و حقائق را برای ملت مسلمان بلوچ روشن نمائیم.
جناب مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود از حمله استشهادی به حسینیه علی بن ابی طالب گفتند و این عملیات را محکوم کردند که ما این محکومیت را عذر ایشان می دانیم که در سایه وحشت و خفقان ولایت فقیه ایشان را چاره ای جز محکومیت نیست و ایشان نمی توانند حقائق را بیان کنند.
مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنان خود مبارزان راه حق و مجاهدینی که عملیات استشهادی را ترتیب داده بودند را مورد اهانت قرار داده که جا دارد به ایشان متذکر شویم که کاش شما هنگام تخریب مدرسه دینی عظیم آباد هم عاملان تخریب مدرسه و انداختن مصاحف قرانی را به چنین لهجه ای مورد خطاب قرار می دادید و کاش در مورد اعدام علمای اهلسنت هم چیزی می گفتید و کاش در مورد اعدام هزار جوان بلوچ هم چیزی می گفتید.
مولوی عبدالحمید در بخشی دیگر از سخنرانی بسیجیانی کافری که در حال اهانت به خلیفه اسلام حضرت فاورق اعظم رضی الله بودند را برادران مسلمان خواند و هرگز به موضوع اهانت به حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه در حسینیه علی بن ابی طالب اشاره نکرد و در حالی که بسیجیان شعار می دادند که ( لعن الله قاتلیک یا فاطمه ) مولوی عبدالحمید می گوید آنان در حال عزاداری برای ارتحال فاطمة الزهرا بودند! کدام ارتحال جناب مولوی صاحب ؟!
آیا شما از جزئیات این مراسم خبری ندارید و یا خود را به تجاهل عارفانه زده اید که هیچ خبر ندارید که در این مراسم مستقیما حضرت فاروق اعظم به عنوان قاتل حضرت فاطمه معرفی می گردد و مورد لعن و طعن قرار می گیرد.
آیا لعن کنندگان فاروق اعظم مسلمانند؟
آیا لعن کنندگان صدیق اکبر مسلمانند؟
آیا لعن کنندگان عایشه صدیقه مسلمانند؟
مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود حسینیه و بتخانه رافضیان مشرک و پایگاه بسیجیان بی دین را مسجد می خواند و می گوید بی حرمتی به مسجد در هیچ دینی جائز نیست!
جناب مولوی عبدالحمید نظر شما در مورد پیامبر اسلام و اصحاب پیامبر که مسجد ضرار را سوختند چیست؟ آیا پیامبر اسلام و اصحابش هم العیاذبالله دچار اشتباه شدند یا اینکه آن محل را محلی برای منافقان می دانستند و تخریب چنین محلی را فرض می دانستند.
دوما آیا مسجد شیخ فیض گناهش چه بود که مظلومانه به شهادت رسید
مدرسه عظیم آباد گناهش چه بود که توسط نظام با خاک یکسان شد
مسجد گورناک چرا با خاک یکسان شد و آیا آن زمان شما چنین موضع گیری تندی کردید یا نه باز هم فتوای اسلامی بودن نظام ولایت فقیه را صادر کردید و مردم را دعوت به صبر بی پایان در برابر مظالم دادید.
جناب مولوی عبدالحمید از هلاکت چند بسیجی ابراز تاسف کرده است و تا توانسته است به مبارزان با الفاظ تندی حمله ور شده است که جا داشت این بیان مولوی عبدالحمید در مورد عاملان هزاران جنایت علیه اهلسنت می بود و جا داشت مولوی عبدالحمید در مورد قتل عام نصرت آباد و آواره کردن مردم گورناک و اعدام هزاران جوان و اعدام علمای اهلسنت چنین بیانی می کرد.
جناب مولوی عبدالحمید
آیا مبارزانی که در راه دفاع از دین و سرزمین و ناموس برخاسته اند وحشی هستند یا آنانیکه مسجد شیخ فیض را به خاک یکسان کردند و مدرسه عظیم آباد را از بین بردند و مصاحف قرانی را در چاههای فاضلاب انداختند و جوانان اهلسنت را اعدام کردند و علمای اهلسنت را ترور کردند و طلاب اهلسنت را در آتش سوختند و زنان بلوچ را مورد تجاوز قرار دادند و هزاران جنایت دیگر
جناب مولوی صاحب آیا خون زابلیها از خون جوانان ما رنگین تر است و آیا ارزش چند بسیجی جانی از علمای ما که مظلومانه شهید شدند بیشتر است یا اینکه ما ملت بلوچ ارزشی نداریم و متجاوزان هر چه می خواند با ما بکنند و ما فقط نظاره گر باشیم و مانند گوسفند سرمان بریده شود و دست از پا تکان ندهیم ورنه در فرهنگ شما ما وحشی می شویم که چرا دست و پا تکان دادیم و نگذاشتیم براحتی ما را بکشند.
مولوی عبدالحمید در ادامه از رهبر خبیث نظام که مستقیما در جنایت علیه اهلسنت دست دارد توصیف وتمجید کرده است و کاش مولوی عبدالحمید از یک کافر ظالم با چنین الفاظی توصیف نمی کرد و رهبری که در طول رهبریش اهلسنت هیچ گاه روی سعادت و عدالت را ندیدند چگونه مورد تعریف قرار می گیرد و رهبری که در زمان رهبریش مساجد و مدارس اهلسنت با خاک یکسان شده و می خواهند مدارس اهلسنت را تصرف کنند چگونه مورد تعریف قرار می گیرد و لازم است که حدیث پیامبر اسلام را بیان داریم که فرمودند افضل جهاد کلمة حق عند سلطان جائر ،افضل ترین جهاد گفتن حق در برابر حاکم ستمگر است.
شاید جناب مولوی این سخنان را حمل بر سعه صدر و مصلحت بر زبان می آورند که باید بدانند تائید کفر و ظلم سعه صدر نیست و در اسلام چنین سعه صدر و مصلحت اندیشی قابل قبول نیست.
این چه مصلحت اندیشی است که شما هلاک شدگان مراسم توهین به فاورق اعظم را شهید خطاب می کنید و کسانیکه درراه دفاع از دین و ناموس کشته شدند را وحشی و جهنمی می نامید و خامنه ای جنایتکار را رهبر اسلام و نظام ظالم و کافر ولایت فقیه را نظامی اسلامی معرفی می کنید.
آیا مصالح در باب اعتقادات ارزش دارند و آیا شما معتقد به ولایت فقیه هستند و به طوری کلی نظر شما در مورد ولایت فقیه این نظریه کافرانه و غیر اسلامی چیست؟
چگونه و با چه مصلحتی شما مجاهدینی را که حتی نان برای خوردن ندارند را به امریکا وغرب نسبت می دهید و چگونه شما عاشقان اصحاب پیامبر را عوامل استکبار می دانید ،آیا جوان مومن و حافظ قرانی که فقط در دفاع از عقیده بر خود بمب بسته و اهانت کنندگان به عقیده را به درک واصل کرده است عامل غرب است و چه سودی به وی از غرب می رسد که جانش را فدا می کند و آیا غرب در قبر به داد او می رسد. زهی فکر اشتباه
آیا مظالم رژیم برای شما پوشیده است که شما طبق قول آنان مجاهدین را به غرب نسبت می دهید آیا فراموش کرده اید که همین جنایتکاران مولوی نظرمحمد دیدگاه را پس از شکنجه وادار به اعتراف به وابستگی به بیگانگان کردند و یا واقعا مولوی نظرمحمد وابسته به غرب بود؟!
ما سوگند می خوریم که هیچ کس از افراد ما دستگیر نشده است و رژیم ادعا کرده که دستگیر کرده است و حتما جوانانی را دستگیر کرده و پس از شکنجه وادار به اعتراف می کند و آیا این مظهر ظلم و ستم نیست و آیا دفاع از ظلم در اسلامی جایگاهی دارد؟
چگونه و با چه زبانی شما مدافعان اصحاب پیامبر و حامیان عقیده راستین و فدائیان عمر و عایشه را مورد طعن قرار می دهید ؟آیا شما سخنان خود را در مراسم نماز جمعه مناسب می دانید؟
به هر صورت ما قضاوت بین خود و شما را به محضر الله و پیامبر و قرانی که مظلومانه در چاهای فاضلاب انداخته شد و اصحابی که هر روز مورد توهین قرار می گیرند و مادر عزیزمان عایشه صدیقه رضی الله عنها که مورد اتهام قرار می گیرد می گذاریم و منتظر آن قضاوت می مانیم.
ما به هیچ صورت از مبارزه عقب نخواهیم نشست و با تمام وجود به نبرد خود ادامه می دهیم زیرا شما شاهد بودید که ما سال گذشته اندکی در عملیاتها توقف کردیم و درنتیجه رژیم چنان مغرور شد که مدرسه دینی عظیم آباد را با خاک یکسان کرد و ما تحت تاثیر بیانات شما قرار نمی گیریم و جنگ را با شدت ادامه می دهیم و به هیچ زابلی در بلوچستان رحم نمی شود و باید زابلیها وغیر بومیها بلوچستان را ترک کنند.
و این را هم به شما متذکر می شویم که دیگر بیانات شما تاثیری بر مردم ندارد زیرا مردم شاهد جنایت علیه خود و تجاوز به سرزمین خود و اهانت به دین خود هستند و می بینند که زابلیهای وحشی چگونه به جان ملت افتاده اند و ادارات و ارگانهای و شهرها و حتی روستاهای بلوچستان در اختیار زابلیهاست و این برای ما غیر قابل قبول است و بسیارند عبدالغفورها و عبدالخالق ها که خود را فدای آرمان رهائی و عدالت و اسلام نمایند.
و توصیه ما به شما این است که به جای عمل بر رخصت و یا عذر بر عزیمت عمل نمائید زیرا رهبران تاریخ همیشه با عمل بر عزیمت توانسته اند جامعه را رهبری نمایند و اگر همچنان به راهتان ادامه دادید مردم از شما دور خواهند شد و رهبری شما مورد تردید قرار می گیرد و بترسید از روزی که قهر خدا و مردم دامنگیر شما شود.و الله تعالی می فرماید الله مستحق است که از او بترسید( نه از کافران بزدل)
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

افرادناشناس به ستاد انتخاباتی احمدي نژاد در زاهدان تيراندازي کردند

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از ایرنا چند فرد ناشناس در حالي که سوار بر موتورسيکلت بودند دقايقي پيش به سمت دفتر ستاد انتخاباتی محمود احمدي نژاد در خيابان سعدي زاهدان تيراندازي کردند.محمدرضا زاهد شيخي" مسوول ستاد حمايت هاي مردمي احمدي نژاد در بلوچستان در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت:دو نفر از اعضاي ستاد و يک کودک در اين تيراندازي مجروح شدند که به بيمارستان انتقال يافتند.حملات بسیجیان در سطح شهر زاهدان سبب شده است جوانان بلوچ مسلح شوند و آماده نبرد با زابلیها در بلوچستان که باید زابلیها بلوچستان را ترک کنند

اطلاعیه جدید جنبش ،عملیات استشهادی زاهدان
بسم الله الرحمن الرحیم
من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که فرزند غیوری از منطقه سرباز بلوچستان با نام حافظ عبدالخالق ملازهی شامگاه پنجشنبه با حمله استشهادی به مراسم بسیجیان در حسینیه علی بن ابیطالب که در حال اهانت به خلیفه اسلام حضرت عمر فاروق رض بودند دهها تن از مزدوران رژیم ولایت فقیه را به هلاکت رساند.
مراسمی که این عملیات استشهادی در آن انجام گرفت مراسم فاطمی نام دارد که در پوشش شهادت حضرت فاطمه الزهراء به خلیفه دوم مسلمانان حضرت عمر بن الخطاب رض اهانت می شود و حضرت فاروق اعظم به عنوان قاتل حضرت فاطمه معرفی می گردد و سخنرانان و نوحه خوانان علنا بدترین دشنامها و لعنتها را نثار این انسان بزرگ که از مقدسات اهلسنت به شما می آید می کنند و این مراسم قبلا وجودی نداشت و خامنه ای جهت ایجاد تفرقه بین مردم این مراسم را ایجاد کرد و مجلس رژیم این مراسم را به صورت قانونی تصویب کرد و مزدوران رژیم با برگزاری این مراسم در شهر دارالسنة زاهدان به صراحت به مقدسات اهلسنت حمله ور می شوند و قلوب مسلمانان این منطقه را جریحه دار می کنند و همانگونه که از مراسم عاشورا جهت اهانت و تخریب بنی امیه استفاده می شود از مراسم فاطمی جهت اهانت به حضرت فاروق اعظم و حضرت صدیق اکبر رض استفاده می شود اما فرزندان بلوچستان چنین اجازه ای به متجاوزان اهانتگر نمی دهند و در دفاع از عقیده خود جانهایشان را فدا خواهند کرد.
جنبش مقاومت اعلام می دارد که این عملیات در انتقام خون علمای شهید( مولوی عبدالقدوس ملازهی ،مولوی محمد یوسف سهرابی ، مولوی صلاح الدین سید و مولوی خلیل الله زارعی که توسط مزدوران رژیم مظلومانه اعدام شدند و همچنین در انتقام اعدام بیش از 1000 جوان بلوچ در سال گذشته انجام گرفت و عملیاتهای استشهادی در پاسخ به جنایات رژیم ادامه خواهند یافت.
جنبش در این اطلاعیه اعلام می دارد که با شدت به متجاوزان در بلوچستان حمله خواهد کرد و تمامی کسانی که رژیم را در جنایت و حکومت همراهی می کنند هدف حملات جنبش قرار خواهند گرفت و در این میان زابلیها و افراد غیر بومی باید هر چه زودتر بلوچستان را ترک کنند وگرنه کشته خواهند شد و جنبش تمام زابلیها و افراد غیر بومی را شریک جرائم رژیم می داند زیرا اگر نگاهی به بلوچستان و ادارات آن بیاندازیم می بینیم که از استانداری گرفته که قبلا زابلی و الان غیر بومی است همه ارگانهای سیاسی و نظامی و فرهنگی و بهداشتی و .. به دست اقلیت زابلی اداره می شوند ،فرماندار زابلی ، معاونان استاندار زابلی ،فرماندهان سپاه زابلی ، فرماندهان نیروی انتظامی زابلی ، فرماندهان بسیج زابلی ، رئیس دانشگاهها زابلی ، رئیس بیمارستانها زابلی ، مدیریت آموزش و پرورش زابلی و همه بلوچستان در اختیار اقلیت 5 در صد زابلی می باشد و صاحبان اصلی این سرزمی در خاک خود هیچ اختیاری ندارد لذا زابلیها و تمام غیر بومیان شریک رژیم هستند و اگر غیر بومیان و زابلیها دست از همکاری رژیم بردارند و یا از بلوچستان خارج شوند رژیم یک روز هم توان حکومت بر بلوچستان را ندارد زیرا همین زابلیها و غیر بومیها بازوی رژیم و دلیل استمرار حکومت هستند و رژیم برای تثبیت خود روز به روز به جمعیت غیر بومیان در بلوچستان می افزاید و فقط طی یک سال گذشته 10000 غیر بومی در شهر چابهار( بندر بلوچستان) اسکان داده شدند.
بندر و ساحل بلوچستان در دست چه کسی است ؟ بندر و ساحل بلوچستان بدست همین زابلیها و غیر بومیان است و ملت بلوچ صاحبان این سرزمین ماننده برده برای زابلیها و غیر بومیان در آمده اند.
تمامیت ارضی بلوچستان مورد دستبرد قرار گرفته است و قمستی از بلوچستان به هرمزگان و قسمتی به کرمان واگذار شده است و زابلیها در پی تقسیم دیگری هستند تا بلوچستان را باری دیگر به سیستان و بلوچستان تقسیم کنند.
زابلیها و غیر بومیان مانند اسرائیلیان بلوچستان را به تصرف خود در آورده اند و مشغول شهرک سازی در بلوچستان هستند و از سوئی چنان پر رو شده اند که در شهر و دیار اهلسنت به مقدسات و عقائدشان می تازند و علمایشان را اعدام می کنند و مدارسشان را تخریب می کنند و جوانان را به دار می زنند اما دیگر بلوچستان بیدار شده است و تا خاتمه دادن به متجاوزان به نبردش ادامه می دهد.
امروز مقاومت در بلوچستان به اوج خود رسیده است و سخن زنان و کودکان و دختران و پسران و دانش آموزان و دانشجویان بلوچستان از مقاومت و چگونگی پیشبرد آن می باشد و دیگر متجاوزان با لبخند دروغین و مکارانه نمی توانند مردم این دیار را بفریبند و رزمندگان بلوچستان در صف واحد به مبارزه ادامه می دهند.
جنبش طی این اطلاعیه به طور رسمی از زابلیها و غیر بومیان می خواهد بلوچسان را ترک کنند در غیر این صورت هدف حمله قرار خواهند گرفت و علمائی که توصیه به توقف حملات می کنند باید از زابلیها بخواهند بلوچستان را ترک کنند وگرنه حملات علیه متجاوزان متوقف نمی شود و جنبش زابلیها و غیربومیان را بی گناه نمی داند بلکه آنان را متجاوز و شریک جرم رژیم می داند زیرا رژیم را بدون آنان وجودی نیست و جنگ امروز با همه غیر بومیان متجاوز است و اگر غیر بومیان خود را بی طرف می دانند که نیستند باید بلوچستان را ترک کنند و این برای مردم بلوچستان مسلم است که همه غیر بومیان همکار وزارت اطلاعات هستند و اخبار و گزارشها و تحرکات مردم را به وزارت اطلاعات گزارش می دهند در این صورت ما نمی توانیم نظاره گر جنایت افرادی در لباس عادی باشیم و فقط بدلیل اینکه لباس نظام بر تن ندارد مورد حمله قرار نگیرند.
از سوئی دیگر عملیات استشهادی در مراسم بسیجیان در حسینیه علی بن ابیطالب پاسخی برای وزارت اطلاعات هم می باشد که طی چند ماه گذشته دهها جوان بلوچ را فقط به خاطر نسبت فامیلی با اعضای جنبش دستگیر کرده است و رهبر جنبش مستقیما با مقامات وزارت اطلاعات کشوری گفتگو کرد بود و خواسته بود که جوانان بی گناه را آزاد کنند اما وزارت اطلاعات توجهی به این موضوع ننهاد و در نتیجه جنگ کنونی آغاز شد واین آغاز را پایانی جز خروج تمامی غیر بومیان از بلوچستان نیست و در صورتی که ملت بلوچ به سیادت سیاسی دست یافت و به حق حاکمیت در سرزمین خود دست یافت دیگران می توانند به عنوان شهروند در بلوچستان زندگی کنند اما الان که فقط برای غارت ثروتهای بلوچستان می آیند به آنان اجازه داده نمی شود و کشته خواهند شد.
حافظ عبدالخالق ملازهی جوانی از سرزمین سرباز بلوچستان عملیات استشهادی زاهدان را جهت دفاع از سرزمین و دین و ملت انجام داد و با فدا کردن جان خود ترس و وحشت در دل متجاوزان آفرید و جنبش مقاومت شهادت این عزیز را محضر خانواده و ملت بلوچ و جامعه اهلسنت و رهبر جنبش تبریک می گوید و از درگاه ایزد منان درجات بلند برای شهید عبدالخالق ملازهی آرزو می نماید.
طی این اطلاعیه جنبش ادعاهای استاندار مبنی بر دستگیر اعضای جنبش را به شدت تکذیب می نماید واعلام می نماید هیچ فردی از مبارزان دستگیر نشده است و طبق تحقیقات شاخه اطلاعاتی جنبش وزارت اطلاعات قصد دارد افراد دستگیر شده سابق را تحت شکنجه وادار به اعتراف کند و بعدا اعدام کند که باز هم پستی و دنائت مزدوران خامنه ای را نشان می دهد و جنبش هشدار می دهد که هر اعدامی در بلوچستان به شدت پاسخ داده می شود و استاندار فکر نکند که با اعدام جوانان بی گناه به اهداف شوم خود می رسد و می تواند دل بازماندگان بسیجیان کشته شده را بدست آورد زیرا فردا باز افراد دیگری در پاسخ به اعدام شما کشته خواهند شد و شما هرگز در این جنگ پیروز نمی شوید زیرا حق از آن ماست و ما پیروزیم همانگونه که تا امروز در هر میدانی جنبش پیروز شده است و رژیم با شکست رسوا آمیز دچار شده است.

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

۱۳۸۸ خرداد ۷, پنجشنبه

گزارش العربیة از عملیات فدائی زاهدانبر اساس گزارش های که لحظاتی پیش از شهر زاهدان مرکز استان سیستان وبلوچستان مخابره گردید یک انفجار قوی که شامگاه پنجشنبه 28-5-2009 در مسجد امیر المومنین روی داد چندین کشته وزخمی بر جای نهاد .به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران "ایرنا" : يک بمب قوی در مسجد امير المومنين منفجر شده است و نيروهای امدادی در حال تخليه کشته شدگان و مجروحان اين حادثه هستند.خبرگزاری رسمی ایران در گزارش خود افزود ، در اين انفجار بخشی از مسجد تخريب شده است و هم اکنون " عوامل امنيتي و اورژانس "در حال انتقال مجروحان اين حادثه هستند.از سوی دیگر خبرگزاری نیمه رسمی فارس با مخابره ی گزارشی در اینباره« اعلام داشت که این انفجار توسط یک انتحاری صورت گرفته است .تا کنون هیچ گروهی مسولیت این انفجار را به عهده نگرفته است ومنابع رسمی ایران نیز جزئیات بیشتری را منتشر نکرده اند .اما خبرگزاری فارس در آخرین گزارش خود تعداد کشته شدگان را 20 تن وزشمار زخمی ها را 55 تن اعلام داشت .استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران وهمرز با بلوچستان پاکستان واقع است، و در سال های اخیر هر از چندی شاهد درگیری سپاه پاسداران انقلاب و نیروهای انتظامی با گروه مسلح جندالله بوده است . در تابستان سال گذشته این گروه مسلح با حمله به یک پاسگاه در منطقه ی مرزی سراوان 16 تن از ماموران این پاسگاه را به اسارت گرفت وپس از چندی اقدام به اعدام آنها کرد .ودر پایان سال گذشته ی میلادی نیز یکی از عناصر جندالله دست به یک عملیات انتحاری در سراوان زد که در نتیجه ی آن چهار نفر کشته شدند.دولت ايران بارها این سازمان را مرتبط به القاعده و آمریکا اعلام کرده است، اما جندالله ضمن نفی این اتهامات می گوید که برای احقاق حقوق قومی و مذهبی مردم بلوچ مبارزه می کند .طی سال های اخير گروه مسلح جندالله مسولیت اغلب انفجارها وعملیات نظامی علیه اهداف دولتی را بر عهده گرفته است .گفتنی است که رسانه های گروهی ومقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از مسلحان بلوچ به عنوان "اشرار مسلح " یاد می کند.

العربیة

منزل مولوی عبدالجمید و سائر علمای اهلسنت زاهدان در محاصره نیروهای نظامی و آماده باش نیروهای مبارز بلوچستان

اوضاع شهر زاهدان متشنج است و نیروهای نظامی منزل مولوی عبدالحمید و سائر علمای اهلسنت را به محاصره خود در آورده اند.از سوئی جوانان بلوچ خود را مسلح می کنند تا در صورت حمله بسیجیان جنگ را با آنان آغاز کنند.
گزارشها حاکیست که جوانان بلوچ از سائر نقاط بلوچستان عازم زاهدان هستند تا در صورت تجاوز بسیجیان و سپاه در برابر آنان بایستند و
نیروهای مبارز بلوچ هم در تمامی نقاط بلوچستان به صورت آماده باش کامل در آمده اند.
یکی از مبارزان بلوچستان در گفتگو با خبرنگار تفتان گفت در صورت حمله نیروهای بسیجی به مردم عادی ما هم مقابله به مثل خواهیم کرد و هیچ فرد غیر بومی در بلوچستان امنیت نخواهد داشت
آژانس خبری تفتان

اوضاع شهر زاهدان شدیدا متشنج است،مسجد مکی در محاصره نیروهای نظامی قرار دارد


اوضاع شهر زاهدان کاملا متشنج است و گزارشها حاکیست که بسیجیهای تندرو با اسلحه های حکومتی به سوی مردم عادی تیراندازی کرده اند و بسیاری از بسیجیها و نیروهای سپاه حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان را به محاصره خود در آورده اند و حتی خودروهای علمای اهلسنت هدف تیراندازی نیروهای بسیج و سپاه قرار گرفته است.مسجد مکی زاهدان بزرگترین مسجد اهلسنت به طور کامل در محاصره نیروهای نظامی و امنیتی رژیم قرار گرفته است و هزاران نیرو به این منطقه اعزام شده است.نیروهای بسیج سعی می کنند پای جنگ مذهبی را بگشایند و با حمله به اهلسنت جنگ شیعه و سنی راه اندازند که در صورت تدوام حملات به اهلسنت جنگ مذهبی سختی در زاهدان آغاز خواهد شد

آژانس خبری تفتان

یک «بمب قوی» در شهر زاهدان منفجر شد

خبرگزاری دولتی ايران می گويد: «يک بمب قوی» در مسجد امير المومنين شهر زاهدان منفجر شده است و نيروهای امدادی در حال تخليه کشته شدگان و مجروحان اين حادثه هستند.به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، در اين انفجار بخشی از مسجد تخريب شده است و هم اکنون نيروهای امنيتی و امدادی در حال انتقال مجروحان اين حادثه هستند.يک مقام آگاه به این خبرگزاری گفته است: اعلام دقيق تعداد مجروحان و کشته شدگان اين انفجار نيازمند بررسی بيشتر است اما برآوردهای اوليه حاکی از آن است که ۱۵ نفر کشته و ۵۰ نفر مجروح شده اند.در حالی که خبرگزاری ايرنا می گويد: اين انفجار ۱۵ نفر کشته بر جای گذاشته است، خبرگزاری فارس از کشته شدن ۲۰ نفر در اين حادثه خبر داده است.به گفته استاندار سیستان بلوچستان این انفجار غروب روز پنجشنبه به هنگام نماز مغرب روی داده است.به گزارش رسانه های ایران به دليل بزرگداشت مراسم عزاداری ایام فاطمیه تعداد بيشتری از مردم در اين مسجد حضور داشته اند.خبرگزاری فارس همچنين از کشف و خنثی کردن يک بمب ديگر در کنار اين مسجد توسط نيروی انتظامی خبر داده است.تاکنون هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.
این انفجار در زمانی صورت گرفت که تنها دو هفته دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده است.
بهمن ماه سال گذشته نیز انفجار يک بمب صوتی در مسجد الغدير زاهدان باعث شکسته شدن شيشه های اين مسجد شد ولی این انفجار تلفات جانی نداشته است.استان سيستان بلوچستان طی سال های اخير شاهد درگيری نيروهای انتظامی با گروه هايی است که جمهوری اسلامی آنها را «اشرار مسلح » می خواند.دولت جمهوری اسلامی گروه جندالله را مسئول انفجار و درگيری ها در سيستان بلوچستان می داند.در خردادماه سال گذشته گروه «جندالله» با حمله به يک پاسگاه مرزی ايران در سراوان شانزده مامور اين پاسگاه را به گروگان گرفت.رسانه های ايران چندی بعد به نقل از منابع پليس ايران اعلام کردند که گروه جندالله کليه گروگان هايی را که در اختيار داشته به قتل رسانده است.گروه جندالله که طی چند سال اخير در مناطق عمدتا سنی نشين سيستان و بلوچستان فعال شده، تاکنون مسئوليت چندين حمله مسلحانه به نيروهای نظامی و انتظامی، مقام های محلی و مناطق شهری را به عهده گرفته است.اوايل دی‌ماه سال گذشته نيز در اثر عمليات انتحاری گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ريگی که در شهر سراوان انجام شد، دست‌کم چهار نفر کشته شدند.دولت ايران می گويد گروه جندالله «با القاعده در ارتباط است»، اين در حالی است که گروه جندالله مدعی است برای رفع تبعيض قومی و مذهبی در استان سيستان و بلوچستان مبارزه می‌کند.
رادیو فردا

خبر فوری ،حمله استشهادی به جلسه سپاه پاسداران در زاهداندر عملیات استشهادی زاهدان تاکنون دهها تن به هلاکت رسیده اند و هنوز تعداد دقیق هلاک شدگان مشخص نیست.خبرگزاری حکومتی فارس گفته تاکنون هلاکت ده تن گزارش شده است اما گزارشها از زاهدان حاکیست که در تعداد هلاک شدگان خیلی بیشتر از این می باشد.

خبرنگار تفتان در منطقه می گوید تعداد مجروحین بیش از 100 تن می باشند و بسیاری از مجروحین به شدت زخمی شده اند که احتمال زنده ماندنشان نیست.ساعاتی پیش یک جوان بلوچ با منفجر کردن خود در بین جلسه سپاه پاسداران در حسینیه علی بن ابی طالب زاهدان دهها پاسدار را به هلاکت رساند.

آژانس خبری تفتان

۱۳۸۸ خرداد ۵, سه‌شنبه

ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید

ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید

قسمتی از گفتگوی کمال ناروئی سخنگوی جنبش مقاومت جندالله با روزنامه الوطن العربی کویتی


من جهة أخرى، شنت جماعة جند الله الايرانية هجوما اعلاميا حادا على ايران: »تمثل اكبر خطر يهدد دول الخليج العربي، وسننفذ عمليات في العمق الايراني تطول طهران«، مؤكدة ان »هذه الجمهورية تستخدم الشيعة من أجل الوصول إلى اهدافها«.وجماعة جند الله، هي فصيل ايراني سني معارض تأسست في 2002 على يد عبدالمالك البلوشي.وذكر المتحدث الرسمي باسم الجماعة كمال ناروئي إن »إيران تعد اكبر خطر يهدد الدول الخليجية« موضحاً أن »الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة وجاء فيه »جيش الجمهورية الاسلامية وقوات الحرس الثوري لا يتحملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود وانما يتكفلان أيضا بحمل رسالة عقائدية في أرجاء العالم«.واعتبر ناروئي ان »إيران تستعمل الشيعة في البلاد العربية من اجل الوصول لاهدافها« مدللاً على ذلك بـ »تأسيس إيران احزاباً سياسية معارضة واخرى مسلحة في الوطن العربي ودعمها مالياً وعسكرياً«.وذكر ان »عدم وجود منظمات مثل حزب الله اللبناني وحزب الله الكويتي قبل انتصار الثورة الخمينية دليل على استغلال إيران لتلك المنظمات لمصالحها السياسية«.وتابع: »رغم كون اهل السنة يمثلون اكبر اقلية مذهبية في ايران، الا ان مستوى تمثيلهم السياسي في البرلمان والتشكيل الوزاري لا يتناسب مع نسبتهم العددية اذ لا يمثلهم في البرلمان سوى 14 نائبا، وليس لهم أي وزن حقيقي في البرلمان بل يُستغل وجودهم لأهداف سياسية بما ينافي مصالح اهل السنة، والذين يصلون البرلمان من السنة هم من الموالين للحكومة وليسوا ممثلين لأهل السنة«.واكد ناروئي ان »اهل السنة في ايران يعيشون حالة من الفقر المدقع رغم ما تملكه محافظة بلوشستان التي يقطنونها من ثروات معدنية وساحل بحري طويل وحدود برية مع افغانستان وباكستان طولها اكثر من ألف كيلومتر.وحول مظاهر اضطهاد اهل السنة في ايران ذكر ناروئي ان »من بينها قتل العلماء وهدم المساجد واغلاق المدارس الدينية وتشريد طلبة العلم«، مشيرا الى »حالات ابادة جماعية تم فيها تدمير قرى بأكملها«.ولفت ناروئي الى انه »تم اعدام قرابة ألف شخص من المتعاطفين مع جماعة جند الله بينما اعدم 30 مقاتلا ينتمون اليها«.وذكر ناروئي ان »اساليب التعذيب التي يستخدمها الحرس الثوري والمخابرات الايرانية مع جماعة جند الله تشمل الضرب المبرح حتى النزف والاغماء أو التسبب بعاهة مستديمة والصعق بالكهرباء واستخدام المواد الحارقة كصب الزيت واستخدام المثقاب الكهربائي«، مشددا على ان »السجون الايرانية تعتبر من أسوأ السجون في تاريخ البشرية«.

فیلتر شکن جدید


http://www.freeproxyunblock.info/
http://myspaceloginproxy.info/
http://www.myspacebackdoor.net/
http://www.workproxies.com/
http://hideyouadmin.info/
http://www.proxyjune.co.cc/
http://www.proxyjune۲۰۰۹.co.cc/
http://wiiproxy.info/
—————————————–
http://pinkover.info/
http://www.vamasac.org/
http://bypasswebsite۲۰۰۹.info/
http://www.redtubeproxy.info/
http://kamuflase.info/
http://mintmagic.info/
http://webanonymizer.info
http://DOLOOK.INFO
http://Share۴ever.info
http://DOLIKE.INFO
http://proxy.virtual-browser.com
http://unblockwebsense.net
http://ASFUN.INFO
http://sitelander.info/
http://www.evademyip.com
http://hacktheweb.info
http://www.transcape.info
http://mowsh.info
http://www.instantmoneymachine.info
http://peoplehider.info
http://dianan.co.cc/
http://www.zombie-invasion-proxy.info
http://www.kode-hosting.com
http://altaproxy.co.cc

شهریاری اعتراف کرد ،وعده های نامزدهای انتخاباتی غیر واقعی استفاشیست زابلی شهریاری نماینده زابلیهای مهاجر مقیم زاهدان اعتراف کرد که شعارها و وعده های نامزدهای انتخابات غیر واقعی و غیر اجرائی است و از نامزدها و حامیانشان خواست که از دادن وعده هائی که غيرممكن و غيرعملي هستند به اقوام و مذاهب توقعات آنان را بالا نبرند.شهریاری وعده های کربی و موسوی را به اهلسنت ناشدنی توصیف کرد و گفت چنین وعده هائی هرگز محقق نمی شود بنابراین نامزدها بايداز دادن وعده هاي نشدني پرهيز کنند.شهریاری افزود :نامزدهاي انتخاباتي نبايد با وعده هاي غيرممكن و غيرعملي موجب سرخوردگي مردم شد و به خاطر چند راي به اختلافات قومي و مذهبي دامن بزنند.شهریاری مطالبات اهلسنت و مردم بلوچ را در چارچوب نظام ولایت فقیه غیر ممکن و نشدنی توصیف کرد با این حال شرکت اهلسنت در انتخابات نظامی که مطالباتشان نشدنی است بی معناست و هیچ سودی برای جامعه اهلسنت در برندارد جز اینکه نظام پلید آخوندی را تثبیت کند.

آژانس خبری تفتان

۱۳۸۸ خرداد ۳, یکشنبه

قسمتی از سخنرانی رهبر انقلابی بلوچستان امیر عبدالمالک بلوچ در مورد تحریم انتخابات

کساد ، فساد ، اقتصاد !


درنگرش نخستین ، تنها وجه اشتراک سه واژه بالا در این است که تقریبأ هم وزن می باشند . اما اگر به معانی لغوی هر یک توجه بکنیم ؛ در نهاد هر یک از این کلمات خصوصیتی وجود دارد که هم با آن دوی دیگر بسیار نزدیک است . و هم بدون تردید هر یک از آنها یا پدید آورنده آن دوی دیگر می باشند . و یا مکمل همدیگر هستند .با کمال تأسف سالهای متمادی می گذرند که ملت ایران مدام با مفاهیم ملموس و بارز هر سه این کلمات ، در زندگانی فردی و خانوادگی و اجتماعی خودشان دست به گریبان هستند .سی سال است که همه روزه کسادی چشمگیر و پر مخاطره سایه سنگین و محنت افزایش را بر روی زندگی ایرانیان انداخته است . به ویژه جوانان بی شماری هستند که کساد در تمامی زمینه های زندگی شان حضور یافته و زندگی آنان را با دلسردی و یکنواختی عجین نموده است .در خانه ، دبیرستان ، دانشگاه ، محل کار و یا هر اجتماع کوچک و بزرگی که این حجم عظیم جامعه ایرانی ، یا در آن زندگی می کنند ؛ و یا به نوعی با آن سر و کار دارند ؛ تیرگی حضور یک کساد رونق برانداز همه زوایای زندگانی بی رمق آنها را غیر قابل تحمل ساخته است . این کسادی از کجا برخاسته است ، و به کجا خواهد رفت ؟بدون شک کساد یکی از نتایج حاصل آمده از سیستم بد و اشتباه اقتصادی یک جامعه است . به وضوح آشکار می باشد که در سه دهه اخیر ، به این دلیل که دست اندر کاران مسائل اقتصادی در کشور ایران ، نه با هدف خدمتگذاری به مردم و رونق بخشیدن به اقتصاد ملی ایشان بر سر کار آمده اند . بلکه مهمترین مقصود آنان تهیه کلاه مناسبی برای خودشان از نمدی مفتی است که به دست آنها رسیده است . ولی به این خاطر که دستهای فراوانی با مقاصدی مشابه آنان ، گوشه های این نمد ارزشمند را گرفته و به سوی خودشان می کشند ؛ تمام تلاش این مسؤلان به تحقق این هدف ختم می گردد که همه توفیق را از رقبای خودشان دور بنمایند . و .... البته همه آن را به سوی خودشان برگردانند .چنین اقتصاد بیماری که با مدیریت دزدهای سرگردنه نظام جمهوری اسلامی ، بر پیکره سیستمهای اجتماعی میهن ما مستولی گشته است ؛ کمترین نتیجه ای که به بار می آورد ، کسادی بازار و فسادهای اخلاقی در تمامی زمینه های زندگانی مردم اعم از پیر و جوان می باشد .به گزارش دوستانی که از داخل کشور و حتی از شهرهای کوچک و سنتی آن حقایق تلخی را به دست دوستان برون مرزی خودشان می رسانند ؛ فساد در این شهرهای کوچک هم امان مردم را بریده و همچون یک باکتری خطرناک و کشنده در میان خانواده های آبرومند آن مراکز سرایت نموده و به طور مستمر کشت داده می شود و به دیگران هم سرایت می کند .فسادهای اخلاقی و تربیتی و مادی ، از بنیانهای خانواده هائی که پاکی و دور بودن از مفاسد اجتماعی شهرهای بزرگ کشور ، به ویژه پایتخت ، یکی از جنبه های سرفرازیشان بود ؛ موجوداتی سرافکنده ساخته است . یک خانواده اکثر اوقاتش را باید برای سرکشی به جوان معتادش که در یکی از مراکز به اصطلاح " به پروری " فرستاده اند تا بلکه بتواند سم مهلک هر نوع اعتیادی را که با آن دست به گریبان است را از ملک وجودش خارج بسازد هزینه می کنند .اولیائی دیگر هم هستند که مدام از این دارالوکاله یک وکیل سرشناس به سوی آن دیگری می روند تا شاید با تلاشهای قانون شناسانه او بتوانند بار گناهان فرزند زندانی شان را که در زندانهای مصیبت افزای رژیم حاکم اسیر و زندانی هستند را از روی شانه هایش بردارند و وی را به دامان خانواده برگردانند .در گوشه ای دیگر ، کسانی را می بینید و می شناسید که برای زدایش کسادی زندگانی شان و مضمحل ساختن فسادی که دامان جوانان و میان سالهایشان را هم می آلاید دستهایشان بسته است و هیچ کاری نمی توانند بکنند . چرا که آنها نه پول دارند و نه پارتی دم کلفتی که کاری برایشان به انجام برساند . و از هردوی آنها ، یعنی از نداشتن پول و پارتی مشکل تر ، روی لازم را هم برای دست یابی به یک پارتی را ندارند . و به خاطر همین کم روئی ها نمی توانند به قوم و خویش مراجعه بنمایند و از آنها اسباب و امکانات تهیه پول و پارتی را طلب بکنند .در چنین شریطی جهت فساد دامنه اش وسیع تر گشته و به دزدی و فحشا و جنبه های دیگر آن هم کشانیده می شود . تا جائی که به راحتی به این خطای غیر قابل چشم پوشی تن می دهند که دخترانشان در درون کشورهای همسایه که تا چندی پیش جواب سلامشان را هم به زور می دادیم ؛ به حراج گذارده بشوند . و پس از بهره کشی جنسی یک شیخ امیر نشین ، تن گرانمایه شان را به هر کس و ناکسی بفروشند و هزینه زندگی خود و خانواده فقیرشان را در بیاورند .تمامی گرفتاریهائی که نمونه های کوچکی از آنها در این نوشته آمده است ؛ بخش ناچیزی از خسارتهائی هستند که این حکومت جبار و فاسد و دروغگو و بی هویت در میهن عزیزمان رایج کرده اند .
حال چگونه می توانیم توجیه مستدلی برای شرکت در انتخاباتی که یکی از همین مزدوران و نفع پرستان گدا صفت را بر کرسی ریاست جمهوری شان بنشاند به پای صندوقهای رأی گیری خواهید رفت ! ؟

بهار 1388 هلند

محترم مومنی روحی

ایران ب ب ب

پیام رهبر جنبش امیر عبدالمالک به جوانان بلوچستان

ادله ى جديدى براى اتهام حزب الله به ترور حريرى وهمراهانشهفته نامه ى آلمانى "دير اشپيگل" در شماره ى روز شبه 23/5/2009 با انتشار گزارشى به نقل از منابع خاص خود در درون دادگاه بين المللى ويژه ى ترور رفيق حريرى، نخست وزير پيشين لبنان و همراهانش نوشت: ادله اى جنايى حكايت از آن دارد كه حزب الله لبنان در ترور دسته جمعى 14 فوريه 2005 بيروت دست داشته است.اين هفته نامه به نقل از منابعى كه از افشاى نامشان خوددارى كرده است، نوشت كه دادگاه توانسته است هويت يكى از عناصر حزب الله را كه خريدار كاميون ميتسوبيشى سفيد رنگ بكار رفته در عمليات انفجار بوده است، شناسايى كند. يك منبع "دير اشپيگل" گفته است كه كارآگاهان دادگاه هم اكنون به دنبال يافتن منبع تأمين كننده ى مواد انفجارى مى باشند كه گفته مى شود وزن آن متجاوز از 1000 كيلوگرم بوده است."دير اشپيگل" به نقل از اين منبع مى نويسد: تحقيقات دادگاه به نتايجى رسيده است كه مى تواند تحولى دراماتيك در روند پرونده به وجود آورد.اين هفته نامه طبق گزارش خويش به اسناد داخلى دادگاه دسترسى پيدا كرده است كه اطلاعات ابراز شده را ثابت مى كند. "دير اشپيگل" به نقل از منابع اطلاعاتى خويش مى نويسد كه نيروهاى ويژه ى حزب الله براى ترور حريرى و همراهانش برنامه ريزى كرده و آن را به اجرا درآورده اند. اين مجله مى افزايد: رئيس دادگاه از يك ماه پيش به چنين اطلاعاتى دست يافته است و در حال تكميل اطلاعات خويش مى باشد. بنا به نوشته ى اين هفته نامه ى آلمانى، يگان سرى نيروهاى امنيتى لبنان 8 شماره تلفن همراه را كه در لحظات پيش از حادثه ى ترور به كار گرفته شده اند تا عمليات انفجار به طور هماهنگ پيش رود، شناسايى كرده است. اين يگان اين را هم كشف كرده است كه همه ى اين شماره ها از شهر طرابلس لبنان خريدارى شده اند و 6 هفته پيش از انفجار راه اندازى گشته اند. "دير اشپيگل" مى افزايد: بلافاصله پس از انفجار، استفاده از همه ى اين خطوط تلفن متوقف شده است. بنابر اين گزارش يگان سرى مذكور يك شبكه ى ارتباطى متشكل از 20 شماره تلفن همراه را كشف كرده است كه با 8 شماره ى فوق الذكر در ارتباط بوده اند. نيروهاى امنيتى لبنان دريافته اند كه همه ى اين شماره ها متعلق به شاخه ى امنيتى حزب الله بوده است. يگان امنيتى سرى لبنان هويت يكى از تماس گيرندگان را از طريق يك ارتباط تلفنى عاطفى كه به وسيله ى يكى از همين شماره هاى ويژه با دوست دخترش داشته، كشف كرده است. تحقيقات بعدى ثابت كرده است كه وى يكى از اعضاى حزب الله است كه آموزش خود را در ايران تكميل نموده است. اين مرد پس از حادثه ى انفجار به طور كلى ناپديد شده است و بنا به گفته ى "دير اشپيگل" به نظر نمى رسد كه در قيد حيات باشد. اين هفته نامه مى نويسد اهمال كارى اين عنصر حزب الله كارآگاهان دادگاه را به كسى كه به نظر مى رسد در برنامه ريزى انفجار دست داشته رهنمون كرده است. شخص اخير "حاج سليم" نام دارد و از اهالى جنوب لبنان و به طور دقيقتر اهل نبطيه مى باشد. حاج سليم ظاهراً رهبر جناح نظامى حزب الله در جنوب لبنان است. او در رأس يگانى سرى است كه مستقيماً از سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله فرمان مى برد.

العربيه