۱۳۸۸ خرداد ۷, پنجشنبه

اوضاع شهر زاهدان شدیدا متشنج است،مسجد مکی در محاصره نیروهای نظامی قرار دارد


اوضاع شهر زاهدان کاملا متشنج است و گزارشها حاکیست که بسیجیهای تندرو با اسلحه های حکومتی به سوی مردم عادی تیراندازی کرده اند و بسیاری از بسیجیها و نیروهای سپاه حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان را به محاصره خود در آورده اند و حتی خودروهای علمای اهلسنت هدف تیراندازی نیروهای بسیج و سپاه قرار گرفته است.مسجد مکی زاهدان بزرگترین مسجد اهلسنت به طور کامل در محاصره نیروهای نظامی و امنیتی رژیم قرار گرفته است و هزاران نیرو به این منطقه اعزام شده است.نیروهای بسیج سعی می کنند پای جنگ مذهبی را بگشایند و با حمله به اهلسنت جنگ شیعه و سنی راه اندازند که در صورت تدوام حملات به اهلسنت جنگ مذهبی سختی در زاهدان آغاز خواهد شد

آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: