۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه

مبارك باد شما راداشتن چنين جوانان غيوريدر مبارزات با ظلم؛و ظالم؛جور وستم در هر منطقه متناسب با فرهنگ ؛مذهب ؛آداب؛رسوم آن منطقه نوع خاصي از مبارزه جهت دفاع از حق و حقوق ؛پاسداري از مذهب و آبرو و سرزمين ومبارزه با رژيم حاكم و فاجر برگزيده مي شود كه بتواند جوابگو و موفقيت آميز باشد در حالي كه خيلي از گروههاي اپوزسيون با نا اگاهي از شرايط ؛اوضاع و احوال مناطق بلوچستان و اهل سنت و فشار حاكم بر اين مناطق سعي در تشويق مبارزين به اتخاذ روشهاي مبارزه به صورت سياسي و تشويق مردم به نافرماني مدني و ترويج مبارزه منفي را در ميان مردم را دارند آري منكر اين نمي شويم كه اين مبارزات جوابگو و كارساز نيست ولي بايد اين نكته را فراموش نكنيم كه اين نوع از مبارزات اوضاع و احوال خاص خود را مي طلبد كه در منطقه بلوچستان و مناطق سني نشين با وجود خفقان ؛ سركوب شديدوتوجيه مذهبي سردمداران رژيم با كشتن مردم بلوچ واهل سنت هر گونه حركت يا عملي در اين راستا با عكس العمل شديد و قتل و غارت مردم بيگناه روبه رو خواهد بود با توجه به لبريز شدن كاسه صبر مردم و شدت ظلم و ستم رژيم آخوندي در اين منطقه ومهمتر از همه مبارزه علني رژيم جهت حذف مذهب اهل سنت در ايران و در جهان با اين سوال روبه رو مي شويم زماني كه ظلم و ستم و استبداد از حد بگذرد و انسان هيچ يار و مدد گاري نداشته باشد چه كار مي كند؟ جوانان مسلمان اهل سنت امروز در سراسر ایران با نگاه به شريعت مجبور شده كه از دين؛سرزمين؛وآبرو و جان خود به دفاع برخيزند و در اين راه با تمام مسائل و روشهاي اسلامي كه شريعت و اخلاق اسلامي آن را تائيد مي كند از حق و حقوق ؛سرزمين ؛عزت ؛و مردم اهل سنت به دفاع بر خواسته اند
آري عزيزان افراد پاك طينت مرگ را بر زندگي ذلت بار ترجيح ميدهند و چنانچه رژيم از ظلم و ستم خود دراين مناطق نكاهد و به خواسته هاي به حق و مشروع جامعه اهل سنت احترام نگذارد شيوه مبارزات به صورت جديدي از طرف دلير مردم اهل سنت سراسر ايران با رژيم فاجر آخوندي در راه است كه سراسر ايران را فرا خواهد گرفت انجام عملياتهاي شهادت طلبانه ؛اين حملات از بزرگترين انواع جهاد در راه خداست كه بعضا از اين نوع عمليات به عنوان حملات انتحاري نام مي برند كه اشتباه و گمراه كننده است پسجمله استشهادي؛فدايي ؛دليرانه؛و شهادت طلبانه هيچ ربطي به انتحار (خودكشي )ندارد؛خودكشي كه فردي با رهايي از مصيبتهاي دنيا و با انگيزه فردي خودش را به قتل مي رساند ولي مجاهد براي دين الله و برادران ديني خود دست به چنين اقدامي ميزند براي رهايي از زندگي ذلت بار كه مغاير با تعاليم اسلامي مي باشد.
خودكشي كننده ناميد از رحمت خداوند است و مجاهد سرشار از اميد به رحمت خداوند است و با اين اسلحه جديد با دشمنان خدا مي جنگد اين شهامتي است كه خداوند در دل مجاهد پيدا كرده تا به صورت بمب انساني در ميان دشمنان خداو ملت منفجر شود دشمناني كه در مقابل اين جوان سر به كف عاجز خواهند شد اين جوانان از سرزمين اسلامي ؛دين ؛جان و مال مسلمانان و آبرو و عزت آنان پاسداري مي كنندو آنها راهي براي مبارزه با دشمنان مغرور و لجوج جزء اين نمي بينند پس مادامي كه نيت آنها خالص باشد شهيد گفته مي شوند . اينها تروريست نيستند بلكه در برابر كسي كه به دين؛ سرزمين ؛و آبروي آنها تجاوز مي كند و حق آنها را غصب نموده و آينده انها را گرفته است مقاومت مي كنند سردمداران و پرچمداران ظلم و ستم اگاه باشند كه امروزه دهها نه بلكه صدهها مرد وزن آمادگي اين نوع از مبارزه را دارند.
اي كسانيكه براي اين نظام خط مشي تعيين مي كنيد اسلام را چگونه تفسير كرده ايد اسلام ابزاري نيست براي رسيدن به منافع شخصي و تحريف آن جهت اعمال سليقه اي بدانيد كه اسلام منشوري است براي درست و پاك زيستن نه تنها اسلام بلكه همه اديان آسماني قبل از اسلام را خداوند براي سعادت بشر نازل فرمود و تمام اديان آسماني دعوت به امنيت ؛سلامت؛ و اداي حقوق هر فرد مي دهند و ظلم و فساد وانسان كشي را طرد مي كنند
لازم است اين نكته را متذكر شويم كه ؛قشر دانشگاهي و روشنفكران اهل سنت بيشترين درصد را در بين جوانان و اقشار ديگر جامعه جهت انجام عمليات استشهادي را به خود اختصاص مي دهند جواني كه بر بدنش مواد منفجره مي بندد يا ماشين حامل مواد منفجره را به مركز دشمن برده و منفجر ميكند در او فرار از زندگي يافت نمي شود بلكه او با ايماني راسخ و شوقي سرشار به لقاء خداوند و دفاع از حريم اسلام ؛ملت ؛ناموس؛ وآبروي جامعه جان مي دهد او شهيد است و نوشيدن جام شهادت هر مرد وزني را ارزوست
انجمن شاهد

منبع : آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: