۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

چند سوال از علمائی که مردم را وادار به شرکت در انتخابات می کنند

چند سوال از علمائی که مردم را وادار به شرکت در انتخابات می کنند

:1نظر شما در مورد ولایت فقیه چیست؟
2:جایگاه ولایت فقیه را در قانون اساسی نظام بیان دارید؟
3 : نظر اهلسنت در مورد امامت طبق تشریح خمینی چیست؟
4 : آیا می توان به نظامی که در آن مساجد و مدارس دینی تخریب می شوند رای داد؟
5 : آیا می توان به اهانت کنندگان به قران رای داد؟
6 : آیا می توان به اهانت کنندگان اصحاب پیامبر رای داد؟
7 : آیا بدون اجازه ولایت فقیه در ایران کاری می توان کرد؟
8 : آیا رئیس جمهور منتخب یا منتصب خارج از چارچوب ولایت فقیه کار می کند؟
9 : آیا خامنه ای از تخریب مساجد و مدارس اهلسنت خبر ندارد؟
10 : شرکت در انتخابات چه معنا دارد؟
11 :آیا شرکت در انتخابات به معنای تائید نظام حاکم نیست؟ و....
احمد براهوئی از زاهدان
آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: