۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۸, جمعه

اینجا بلوچستان است!اینجا بلوچستان است!
هنگامیکه صدای گلوله های جوانان مظلوم و ستمدیده بلوچستان بعد از سالها سکوت در سرزمین زیبا به صدا در آمد و فرزندان ایمان و اخلاص برای رهائی از ظلم و ستم و تجاوز اسلحه بدست گرفتند و جانیان را در جاده ها و خیابانها و کوچه ها به سزای اعمال ننگینشان رساندند ترس و وحشت مزدوران خونخوار رژیم پلید ولایت فقیه را در برگرفت و بعد از سالها زراندوزی و استثمار و استعمار ناگهان شوکه شدند و ترس از دادن ثروتهای اندوخته و سرزمین مستعمره وجودشان را فراگرفت و به فکر چاره افتادند تا این صدای خروشان را خفه کنند و جنایت را شروع کردند و کشتند و اعدام کردند و شکنجه دادند و ... تا شاید بیدن طریق بتوانند طلوع امید را تار کنند و جوانان این خطه را از مبارزه دور کنند اما با هر اقدام جنایتکارانه خشم و نفرت جوانان بیشتر شد و بیشتر و هر روز به سیل مبارزین افزوده می شد مردم بیدارتر از دیروز گشته و شوق جهاد و مبارزه در جوانان این دیار رو به فزونی گذاشت و ترس و وحشت شهریاریها و دهمرده ها را دیوانه کرد.
آنگاه که سران پاسداران پودر شده و در میدان انتقام خدا به هوا رفتند شهریاری و دهمرده دیوانه شده و دیوانه وار دستور تلافی داده و هزاران جوان بلوچ را به زندان انداختند ولی باز هم نتوانستند صدای حق خواهی را خاموش کنند و هر جوانی که اعدام می شد دهها نفر از خانواده وی به مبارزین می پیوستند اینجا بود که شهریاری و دهمرده مایوس شده و به فکر دیگر افتاده و علمای اهلسنت را دستگیر کردند تا با تذلیل و تحقیر نمودن علمای ربانی بتوانند از مردم انتقام بگیرند و اندکی از درد تاسوکی و مرصاد خاش و کوه سفید سراوان و بلوار انتقام را بکاهند اما این بزدلان نادان فراموش کرده اند که اینجا بلوچستان است ، اینجا خانه غیوران است ، اینجا منزل دلیر مردان تاریخ است ، اینجا ماوای عاشقان عمر و سعد و خالد است ، اینجا سرزمین مجاهدان راستین است و هرگز با چنین اعمال بزدلانه ای نخواهند توانست ذره ای تزلزل و یاس در دل غیور مردان این سرزمین ایجاد کنند.
اینجا مردمش صبور اما با غیرت ، اینجا مردمش مهمان نواز اما مقاوم ، اینجا بلوچستان است و سرزمین جوانانی سخت همچون تفتان.
من متجاوزان را مورد خطاب قرار می دهم و می گویم :ای متجاوزان بی دین و بزدل خوب بدانید شما در بلوچستان هستید و با ملت غیور و بزرگ بلوچ طرف هستید و این ملت وقتی بپا خواست دیگر بر هیچ متجاوزی رحم نخواهد کرد و همه را در امواج خروشان دریایش غرق خواهد کرد.
بلوچستان از آن مردمش هست و متجاوزان ظالم و کافر را دیگر جائی در بلوچستان نیست و بلوچستان همه را در آتشفشانش ذوب خواهد کرد.
شما فکر کردید با اعدام جوانان و طلاب و علمای بزرگوار راه مبارزه را ببندید و در مردم ترس بیافرینید؛ باید بگویم غلط پنداشتید ما هزاران شهید در راه عقیده و دفاع از سرزمینمان دادیم ما دهها عالم شهید دادیم و اگر این علما و جوانان شهید شوند نه تنها از جهاد و مبارزه باز نمی آئیم که عزم ما برای برچیدن نسل متجاوزان از سرزمین بلوچستان جزم تر خواهد شد و خون شهیدان ما را در مبارزه مصمم تر کرده و وجدانمان ما را راحت نخواهد گذاشت تا زمانیکه متجاوزان اشغالگر را به سزایشان برسانیم.
خوب به یاد بیاورید شیبکها و کاوه ها و زاهدشیخیها و شاهبازیها را که چه ذلیلانه به درک واصل شدند باز هم منتظر باشید که هزاران تن دیگر از شما متجاوزان به درک اسفل السافلین برسند.
مثل اینکه فراموش کرده اید که سپاهیانتان در بلوار ثارالله چگونه تار و مار شدند و یاد بیاورید تاسوکی را که چه با ذلت تباه شدید و به یاد بیارید مرصاد خاش را که پاسدارانتان چگونه در آتش خشم جوانان بلوچستان سوختند.
و به امید حق باز هم خواهند سوخت و شما یا نظاره گر و یا خود در آتش خواهید بود.
دلاور بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: