۱۳۸۸ خرداد ۲۰, چهارشنبه

آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز

توجه : ما را در آدرس جدید ببینید

http://www.bbalochna.blogspot.com/

آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز :

‌خبرگزاری بلوچ نیوز ( بلوچنا)

Baloch News Agency

BalochNA

برای مشاهده ی آدرس جدید کلیک کنید

آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز

آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز
خبرگزاری بلوچ نیوز که جدیدترین رخدادهای سرزمین بلوچستان و اخبار عملیاتهای مبارزین را به استحضار ملت مظلوم بلوچ میرساند ، رژیم طاقت دیدن چنین خبرگزاری که ظلم و ستمی که بر علیه ملت بلوچ میکنن فاش میکند نداشتنه و جلادانه این خبرگزاری مردمی را توسط مزدورانش فیلتر کرد.
رژیم میخواهد با این اقدام خود جوانان ملت بلوچ را از اطلاع رسانی دور بدارد و با دسیسه های خود مردم بلوچستان را از ادامه مبارزه باز دارد ، اما دشمنان بلوچ و اهلسنت بدانند که با چنین ترفندهای زبونی هرگز ما را به عقب نخواهند برد بلکه این گونه برخوردها نشان می دهد که عملکرد ما در اطلاع رسانی موفق بوده است و رژیم با تمام امکاناتش در برابر ما جوانان بلوچستان که هیچ وسیله به جز انترنت نداریم شکست خورده است و دروغپراکنیهای رژیم با رسوائی مواجه شده است لذا عزممان برای مبارزه و ادامه راه چند برابر شده است.

از کلیه دوستان ویب دار و همچنین از جوانان سرزمین بلوچستان تقاضا داریم که در پخش کردن آدرس جدید خبرگزاری بلوچ نیوز ما را یاری دهند.
با سپاس: مدیریت خبرگزاری بلوچ نیوز

۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

اینک در بلوچستان هر صدا شعر طوفان است و هر مشت گره شده ، جوانه آزادی


اینک در بلوچستان هر صدا شعر طوفان است و هر مشت گره شده ، جوانه آزادی

اطلاعیه جنبش مقاومت خطاب به جوانان بلوچستان


بدینوسیله جنبش مقاومت نبرد سلحشورانه جوانان بلوچستان در رویاروئی با مزدوران رژیم در شهر زاهدان و مقاومت و ایستادگی آنان در برابر متجاوزان را می ستاید و این ایستادگی و مقاومت را سرآغازی برای فرار متجاوزان از سرزمین بلوچستان می داند.
جنبش مقاومت طی این اطلاعیه لازم می بیند توصیه هائی به جوانان غیور بلوچستان نماید تا با سازماندهی بهتری در برابر متجاوزان بایستند.
از آنجائیکه اشغالگران زابلی از حمایت همه جانبه نیروهای نظامی و امنیتی رژیم پلید ولایت فقیه برخوردارند لازم است جوانان بلوچستان با هوشیاری و سازمان یافته به نیروهای رژیم حمله نمایند و جنگ گسترده ای را با همکاری مبارزان جنبش علیه رژیم آغاز نمایند.
جوانان بلوچ باید بدانند که ما در منطقه از امتیازهائی برخورداریم که دشمن از آن محروم است و ما دارای کوههائی هستیم که می تواند پایگاه هائی مستحکم برای نبرد باشد و همچنین ما با وجب وجب این سرزمین و تمامی راههای آن آشنا هستیم و همچنین دارای دو بلوچستان در همسایگی خود هستیم و می توانیم به آسانی دشمن را در وضعیت بدی قرار دهیم .
یک جنگ چریکی درون شهری یا برون شهری براه بیندازیم که تمامی راههای مواصلاتی اشغالگران مسدود شود و یا با فراگیری دو هفته ای آموزش انفجاری کل شهر را به انفجار بکشیم و فقط ده انفجار کوچک نظام را تباه می کند و اگر هزار انفجار رخ دهد آنگاه چه می شود.
رزمندگان جنبش آماده آموزش دوهفته ای تفجیرات هستند که هر جوانی می تواند براحتی یک قوطی رب گوجه فرنگی را تبدیل به بمبی بکند و در گوشه ای از شهر منفجر نماید که موجب وحشت متجاوزان شده و آنان را وادار به فرار می کند.
جوانان می توانند با فراگیری آموزش انفجاری طول دو هفته تمامی پایگاههای بسیج را در نقاط مختلف شهر منفجر کنند و فقط با حمل یک کیلو مواد منفجره از نوع قدرتمند و انداختن آن در یک پایگاه آن را منفجر کرد و یا با انداختن آن در یک اداره و یا خانه های بسیجی ها و زابلی های مزدور انفجاری عظیم ایجاد نمایند و بلوچستان را برای اشغالگران نا امن کنند.
جوانان می توانند با اسلحه های سرد و اسلحه های بدون صدا بدون اینکه کسی متوجه شود صدها مزدور رژیم را طی یک روز به هلاکت برسانند فقط کافی است هر جوانی یک مزدور را به هلاکت برساند و این کار خیلی آسانتر از آن است که یک خودر را آتش بزنند و خود را در انظار مزدوران رژیم ظاهر نمایند.
شما می بینید که مبارزان با تمام مشکلات امنیتی که دارند براحتی به شهر وارد می شوند و عملیات را اجرا می کنند و براحتی از شهر خارج می شوند و شمائی که هیچ مشکل امنیتی ندارید براحتی می توانید عملیاتهائی از نوع انفجارهای کوچک و حمله با سلاح سرد و بدون صدا را انجام دهید.
همه این امور به آسانی و در مدتی کوتاه قابل فراگیری است و اگر خواهان عملیات چریکی برون شهری هستید باز هم برای شما راحت است زیرا همه شما دارای مناطقی در کوهستانها هستید و براحتی می توانید عملیاتهای چریکی را ترتیب دهید و جنبش در این باره با شما همکاری خواهد کرد و اسلحه های مورد نیاز را در اختیار شما خواهد گذاشت با اینکه بیشتر شما دارای اسلحه هستید و فقط نیاز به آموزشهای چریکی دارید که باز هم در کوتاه ترین مدت می توانید فرا گیرید و اعضای جنبش در کوههای مختلف بلوچستان از شما استقبال نموده و خدمات ارائه خواهند داد.
در آخر جنبش همه جوانان بلوچستان را برای نبرد با رژیم فرا می خواند و از همه در این جنگ استقبال می نماید و آمادگی خود را برای آموزش جوانان اعلام می دارد و باری دیگر از جوانان می خواهد که به صورت سازمان یافته اشغالگران را هدف حمله قرار دهند.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

انتقام

پنجشنبه شب هفته قبل برابر با ۲۸ ماه مه، بمبی در يکی ازمساجد زابلی های مقيم زاهدان منفجر شد که باعث کشته شدن تنی ومجروح شدن تعدادی ديگرگرديد.

لحظاتی پس ازانفجار، قاتلان ملت بلوچ همانند آخوند سليمانی نماينده خامنه ای ماربدوش درزاهدان،
وارد صحنه شده وبه دروغ خبراز دستگيری عامل انفجار درحين خروج ازشهرداده ودرجا اعلام داشت که فرد دستگيرشده به زودی جلوی مسجد امام علی اعدام خواهد شد.

امروز صبح ۳۰ ماه مه، زابليهای جنايتکار۳ نفرازجوانان بيگناه بلوچ به اسامی " حاجی نوتی زهی، غلامرسول شاهوزهی و ذبيح الله ناروئی " را که ازمدتها قبل درسياهچالهای رژيم بسرميبردند، به اتهام دروغين دست داشتن دربمب گذاری انتحاری اخير!!!، درمقابل مسجد علی زاهدان حلق آويزکردند.

اين پايان ماجرا نيست. طی ۳۰ سال حاکميت آخوند ها برايران وبخصوص دولت ننگين وفاشيستی احمدی نژاد، هزاران نفرازبهترين فرزندان ملت بلوچ به خاک وخون کشيده شده اند. مساجد اهل تسنن تخريب گشته وبه سنن، زبان وآداب ورسوم ملت بلوچ بی احترامی شده است وزابلی های مزدور، درپناه ارتش وسپاه رژيم تهران، همان برمردم بلوچ روا ميدارند که اسرائيلی ها دربرابرفلسطينی ها ازانجام آنها شرم دارند.

رژيم ومزدوران کاسه ليس زابلی اش، سالهای سال است که به غيربلوچهای ساکن بلوچستان وعده امنيت دلخواه خويش را ميدهند واين امنيت با تمامی کشتارهای ددمنشانه ای که تا بحال انجام داده اند، حاصل نشده است. مگرميشود منطقه ای را درزمان حاظراشغال کرد وراحت درآن زيست؟ زابلی ها مانند موروملخ در
بلوچستان پخش شده وبرمال وسرزمين بلوچ حکومت ميکنند وبلوچ بی خيال به زندگی خفت بارادامه دهد؟ اين شدنی نيست، بخصوص زمانی که جنبشی مردمی با تحليلی درست ازاوضاع کنونی بلوچستان، همانند "جنبش مقاومت مردمی ايران ( جندالله)"، اين مبارزات را سمت وسوميدهد.

تهرانيها بايد دل ازسياستمداری زابليها ببرند. اينها کسانی نيستند که امنيت برقرارکنند. برهم زنندگان امنيت خودشان هستند وبدينوسيله چه ثروتهائی که کسب نکرده اند. بی امنی دربلوچستان، منبعی است که برای آنان نعمت شده وميلياردها به جيب ميزنند. مردم بلوچ درحال حاضر، خواهان کسب حقوق خويش درايران هستند، اما با ادامه اين روند وحاکميت زابليها و ادامه سرکوب وکشتار، مطمئن باشيد که اين شعار به شعارديگری مبدل خواهد گشت که ديگرچاره انديشی برايش ديرشده وبی معنی خواهد بود.
اميربلوچ

انفجار زاهدان والمأزق الأمني الإيراني

مرة أخرى تطفو على السطح مشكلة الأمن والاستقرار في منطقة تعد واحدة من أكثر المناطق الإيرانية حساسية وأهمية ‘ من الناحيتين الامنيتي والسياسية‘ وذلك بسبب موقعها الجغرافي وتركيبتها الإثنية والمذهبية ‘وهي منطقة إقليم بلوشستان التي تقع شرق وجنوب شرق إيران وتحادد كل من أفغانستان وباكستان‘ بالإضافة الى محاذاتها لساحل بحر عُمان. وقد شكلت هذه المنطقة على الدوام خاصرة إيران الرخوة وذلك لتعرضها الى هزات سياسية و خروقات أمنية كبيرة بسبب موقعها الجغرافي من جهة ‘والإهمال المتعمد لأوضاعها الإنمائية وبناها التحتية نتيجة سياسة التمييز العنصري والاضطهاد الطائفي الممارس ضد سكانها من قبل الأنظمة الإيرانية المتعاقبة‘ من جهة أخرى .
فبحسب الإحصائيات الإيرانية الرسمية يعد إقليم بلوشستان ذات الأغلبية البلوشية السنية‘ أفقر المناطق الإيرانية رغم ما يمتلكه من ثروات وموقع اتجاري هام . وقد تسبب هذا الإهمال في تحول المنطقة الى مرتعاً خصباً لمافيا المخدرات التي يجد بعضها دعما من أجهزة و دوائر حكومية الأمر الذي كان باستمرار سببا ً في حدوث المعاناة والمشاكل الأمنية في المنطقة ‘ وهي مسألة شكلت عبئاً كبيراً على سكان الإقليم قبل ان تكون عبئاً على الأنظمة الإيرانية المتعاقبة التي بقيت باستمرار تشكو من هذه المسالة غير إنها رغم ذلك تعمدت إبقاء الوضع على ماهو عليه من فقر اقتصادي وتخلفا ثقافيا وعجزا خدماتي كبير .
لقد شهد إقليم بلوشستان في العهد البهلوي انتفاضات و حالات تمرد عديدة ساهمت بشكل كبير في إسقاط نظام الشاه وساندت بقوة قيادة الثورة ( الإسلامية ) التي نادت برفع الظلم وتطبيق المساواة بين الشعوب والقوميات الإيرانية ‘ غير ان هذه المساهمة الفعالة في الثورة و إسقاط نظام الشاه لم تؤدي الى تحسين أوضاع المنطقة و لم تشفع لها برفع الاضطهاد عن الشعب البلوشي ‘بل ان الشواهد الظاهرة في الإقليم تؤكد باليقين ان أوضاع المنطقة قد ساءت أكثر مما كانت عليه في عهد الشاه ‘ وهذا ما تأكده التقارير الرسمية و الأحداث الناجمة عن هذا الحرمان والظلم المستمر . كما ان سياسة التمييز المطبقة ضد البلوش عامة و أهل السنة خاصة ‘ قد أخذت أشكالا وأبعاداً مختلفة ليس أولها تغير الطابع الديموغرافي للمنطقة ( تهجير السكان الأصلين وتوطين الفرس وقوميات أخرى محلهم ) و لا آخرها التضييق على الممارسات العبادية ‘حيث جرى هدم وإغلاق العديد من المساجد والمدارس الدينية لأهل السنة ‘وجرى سجن وإعدام واغتيال العديد من علماء وطلبة العلوم الدينية من البلوش‘ وهذا ما لم يسبق حصوله في النظام البهلوي رغم عنصرية ودكتاتورية ذلك النظام .
هذه السياسة والممارسات العنصرية والطائفية من قبل نظام جمهورية الملالي ‘ دفعت بعلماء الدين ومثقفي الشعب البلوشي مرات ومرات بتوجيه النداءات و رفع الشكاوي و المطالبات الى قيادة النظام وعلى رأسها مرشد الثورة في التدخل لوقف الاضطهاد الممارس ضد البلوش وأهل السنة غير ان تلك النداءات لم تلقى أذاناً صاغية بل ان الاضطهاد اخذ يزداد مرة بعد الأخرى ولم يترك مجالا أو فرصة لأحد ان يوقف فورة الغضب التي باتت تعم الشعب البلوشي الذي وجد أبناءه أنفسهم أمام الأمر الواقع الذي دفعهم لمواجهة سياسة الاضطهاد والظلم الفاشي الممارس ضدهم من قبل نظام جمهورية الملالي . ولهذا فقد شهد الإقليم تشكيل حركات وتنظيمات سياسية مال بعضها لممارسة العمل المسلح كوسيلة لوقف عنف النظام وتحقيق المطالب المشروعة لشعب البلوشي . وكان من بين هذه التنظيمات حركة " جندالله " التي تأست في عام 2002م على يد احد طلبة العلوم الدينية الشابة وهو " عبدالمالك ريغي " وأصبحت هذه الحركة بفضل الدعم والتأييد الذي حظيت به من قبل الشعب البلوشي ‘ من أقوى وابرز الحركات العاملة في الإقليم حيث استطاعت توجيه ضربات موجعة لقوات نظام الملالي ‘ سواءا من خلال العمليات العسكرية التي نفذتها ضد القوات العسكرية والأمنية العاملة في المنطقة ‘ أو من خلال فعلها السياسي والإعلامي والذي تمثل جانباً كبيراً منه ببث و نشر اعترافات العديد من المسئولين السياسيين والقادة الأمنيين من عناصر السلطة الذين استطاعت الحركة اختطافهم أو أسرهم‘ حيث كشف هؤلاء من خلالها اعترافاتهم الكثير من الخطط والأسرار والسياسات التمييزية التي نفذتها السلطات الحكومية أو تسعى لتنفيذها في الإقليم ‘ لا سيما فيما يتعلق بعصابات تهريب المخدرات و التي يتخذها النظام حجة لتصفية المناضلين البلوش ‘حيث اعتادت السلطات الإيرانية نعت هؤلاء المناضلين" بالأشرار ومهربي المخدرات " . كما أثبتت اعترافات هؤلاء المسؤولين ان هناك أجهزة وأشخاص يشغلون مناصب عليا في النظام يدعمون هذه العصابات وان هناك مطارات خاصة لتهريب المخدرات في إقليم بلوشستان تقع تحت أمرة الحرس الثوري الإيراني ‘ وقد شكلت هذه الاعترافات ضربة قوية لنظام الملالي وعرت الكثير من تبريراته السابقة لقمع الشعب البلوشي والحركات السياسية البلوشية.
ان النظام الإيراني وبدلا من اللجوء الى منطق الحكمة في تعامله مع الشعب البلوشي من خلال توفير الخدمات للمنطقة ورفع الحرمان و وقف سياسة الاضطهاد و التمييز العنصري والاضطهاد الطائفي‘ لانها حالة التمرد وحفظ حدود وأمن البلاد ‘ وقطع الطريق على من يصفهم دائما " أعداء" الوطن والثورة الإسلامية ‘حسب زعمه ‘ نجده وقد اخذ يزداد تعنتاً وإجراماً حين بعد حين ‘ و هذا ما زاد من تصعيد العنف وتأزم الوضع الأمني والسياسي ‘ ليس في إقليم بلوشستان وحده وحسب بل و في عموم البلاد. ولعل الانفجار الذي استهدف مسجد و حسينية " علي بن أبي طالب " في مدينة زاهدان عاصمة بلوشستان مساء يوم الخميس الماضي بواسطة حزام ناسف فجره احد عناصر "جندالله " و راح ضحيته العشرات ‘بينهم العديد من عناصر الحرس الثوري و مليشيا الباسيج ‘إذا ما قورن الانفجار بالتهديدات التي أطلقها الناطق باسم حركة جندالله " كمال ناروئي " قبل أيام من خلال تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة " الوطن الكويتية" والتي توعد فيها بتوسيع رقعت التفجيرات التي سوف تطال طهران ومدن إيرانية أخرى ‘ فان هذا يؤكد بما لا يدع مجالا لشك ان إيران مقبلة على مأزق امني وسياسي كبير‘ وهذا يتطلب من جميع الشخصيات و القوى في السلطة التي توصف بالمعتدلة ‘ ان يلجموا الأطراف المتهورة والجماعات المتطرفة‘ طائفيا وقوميا ‘في النظام ‘ و ينصحوا مرشد الثورة ان يأمر بوقف سياسة القمع والاضطهاد ‘ ليس ضد البلوش وحسب‘ بل و ضد سائر الشعوب والأقليات القومية والدينية في إيران ان هم أرادوا فعلا التخلص من المأزق الحالي و درء الخطر القادم عن بلادهم .

صباح الموسوي
كاتب احوازي
‏29‏/05‏/2009

اعدام سه تن درزاهدان، تنها یک نمونه از ستمگری های رژیم و پایمال سازی حقوق انسانی است


روزنامه ایتالیائی: اعدام سه تن درزاهدان، تنها یک نمونه از ستمگری های رژیم و پایمال سازی حقوق انسانی استآشوب های خونین در زاهدان، که هنوز از ابعاد آن اطلاعات دقیقی در دست نیست، و حکومت می کوشد از درز کردن واقعیات به رسانه های همگانی جلوگیری کند، همچنان مورد توجه رسانه های گروهی جهان است که آن را حلقه دیگری از ناآرامی های شدیدی می دانند که اکنون دراز مدتی است در ایران جریان دارد و بخشی از آن از نزاع بین شیعه و سنی سرچشمه می گیرد (در استان های کردستان و سیستان و بلوچستان که اکثر اهالی آن دو استان اهل تسنن هستند) و بخش دیگر جنبه درگیری های قومی دارد (با عرب زبانان جنوب ایران).روزنامه پرتیراژ ایتالیائی کوریره دلاسرا در شماره دیروز خود (یکشنبه 10 خردادماه 1388- 21 مه 2009) گزارش مفصلی درباره رویدادهای خونین زاهدان انتشار داد و آن را نمونه دیگری از سرکوبگری رژیم اسلامی ایران توصیف کرد. گزیده هائی از این گزارش را به آگاهی کاربران می رسانیم:روزنامه ایتالیائی در عنوان درشت خبری خود چنین نوشت: «بعد از تنها دو روز که از انفجار مسجد شیعیان در بلوچستان می گذشت، سه نفر اعدام شدند» و در عناوین کوچکتر نوشت: «محاکمه برق آسای متهمان در زاهدان به خاطر انفجار مسجد شیعیان در بلوچستان – این است قانون احمدی نژاد!»کوریره دلا سرا در ادامه مقاله تحلیلی خود چنین نوشت: «واژه هائی چون محاربه با خدا و مفسد فی الارض، زبان عادی آیت الله ها در ایران در این نوع مواقع است. این یک زبان جاری است که در چنین مواقعی توسط تندروها به کار گرفته می شود. واقعا این شیوه، قرون وسطائی است و ایران را در لبه پرتگاه خرافات و عقب افتادگی قرار داده است و انسان را بیش از پیش به وحشت از طرز فکر آنان وا می دارد.وحشت دیدن چنین انسان هائی با طرز فکرهای منجمد شده و قرون وسطائی و وحشت از آن چه که شنیده می شود و یا با چشم می بینیم .با این توضیحات راهی برای ما انسان ها باقی نمی ماند، جز شکستن سکوتمان در برابر قانون احمدی نژاد.اتهاماتی شبیه آن چه که به این سه نگون بخت بسته شد، نتیجه اش چیزی جز بردن آنان به پای چوبه دار نمی توانست باشد – البته احتیاجی هم به دلیل و مدرک و برهان در این گونه اتهامات نیست (که این جا نیز البته منظور، جمهوری اسلامی ایران است).این سه تن متهم به انفجار مسجد شیعیان در نزدیکی مرز پاکستان بودند که مرگ 25 نفر را به دنبال داشت. بنابراین، نیاز به اعتراف متهمین بود – که این اعتراف انجام شد و بلافاصله در یک محاکمه برق آسا و با حضور جلاد، این سه تن به پای چوبه دار برده شدند و آنان بدون آن که تحقیقات بیشتری انجام شده و یا به آنان امکان داده شده باشد از خود دفاع کنند، در برابر چشمان بهت زده مردم، در میدان مرکزی شهر به چوبه دار آویخته شدند. آری، این است ایران محمود احمدی نژاد!!! همان مردی که در سالرزو درگذشت حضرت فاطمه زهرا دخت رسول اسلام زار زار می گریست.در طول زمامداری محمود احمدی نژاد، که خود را برای بار دوم نیز کاندیدای ریاست جمهوری کرده است، شمار افرادی که به مرگ محکوم گردیده و به پای چوبه دار برده شده و یا در برابر جوخه آتش سپاه پاسداران قرار گرفته اند، بی تردید، تکان دهنده است.طیق آمار ارائه شده از جانب سازمان های بین المللی حقوق بشر، در سال 2005 شمار اعدام های اعلام شده در ایران 94 تن بود. این شمار در سال 2006 به 177 نفر (تقریبا دو برابر) افزایش یافت و در سال 2007 به 335 نفر (تقریبا دو برابر سال ماقبل) و در سال 2008 به 346 نفر رسید و در سال میلادی جاری (2009) در ظرف کمتر از پنج ماهی که از آغاز سال می گذرد، شمار قربانیان به 120 نفر بالغ می شود.علاوه براین، سازمان های حقوق بشر در دنیا که در این زمینه فعالیت دارند اعلام کرده اند که تعداد زیادی حکوم اعدام نوجوانانی نیز صادر شده که هنوز به سن قانونی نرسیده اند، ولی به اتهام قتل، در دادگاه محاکمه گردیده و به مرگ محکوم شده اند. این ها همه حکم هائی است که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد صادر شده است.یک نمونه از این حکم اعدام ها، به دار آویختن دلارا دارابی بود که احتمالا مساله اعدام مهدی مزروعی را نیز باید به آن اضافه کرد.در حکومت اسلامی احمدی نژاد، به کارگیری شکنجه و محاکمات برق آسا بدون تعیین وکیل مدافع و امکان دفاع و تضمین، و همچنین وجود دادگاه های ویژه، حقایقی هستند که دنیا از مدت ها پیش بدون به دست آوردن گوش شنوائی و نتیجه ای، شاهد اعمال جاری در قوانین جمهوری اسلامی ایران است – و برای ما که شاهد این چنین اعمال غیر انسانی هستیم، سکوت خیانت است و باید این سکوت را بشکنیم.
نوشتۀ: پاولو لکری - میلان

یکشنبه 21 مه 2009برگرفته از روزنامه: کوریره دلا سرا - ایتالیا

ویرایش: دالیا کهن امین – اورشلیم

ایران ب ب ب

اشغالگران سر زمين بلوچستان
حديث روشن ظلم شما ذلت ما حقيقت است چرا صحبت از مجاز کنيم ;; پروين اعتصامى;;
براستى چراتاريخ سرزمين بلوچستان مملوازھجوم بيگانگان اشغالگرى استکه فقط وفقط براى چپاول اموال وداشته ھاى اين آب و خاک به اينجا سرا زير شده اند و تاکنون ھم ادامه دارد.؟اين سرزمين که زمانى در تاريخ به عنوان ھندوستان کوچکتر نام برده شده است٬ درواقع تاريخى ھم مشابه وھم سمت وسو به ھندوستان بزرگ دارد.يعنى تمام قداره بندان وشمشير کشان جنايتکارى که ميخواسته اند ھندوستان را چپاول يا فتح کنند٬ابتدا بايد از ھندوستان کوچکتر عبور ميکردند٬که درنتيجه آن٬ ھنگام عبوراز اين ديار و يا خروج ازآن٬ملت بلوچ رابه بند کشيده و اين سرزمين را تخريب وگاھأ با خاک يکسان کرده اند.
تاريخ سرزمين بلوچستان شاھد تھاجمات مکرر و متعدد وخانمانسوزى بوده است٬ که ھر بلوچ خواننده اى را با مطالعه اين تاريخ مظالمات و غارتگرى به گريه وتفکرى عظيم و عميق وا ميدارد٬که چرا بر ملت و سرزمين بلوچستان اينگونه روا داشته اند .
درتاريخ افتخارات يااشغالگرى جابرانه ايرانيان ستمگر٬شماھيج حکومتگرويا سلطان ويا شاه جنايت پيشه اى رانمى يابيد که سرى براى سر کوبى و غارت مردم بلوچ به بلوچستان نزده باشد.درواقع تھاجم از طرف اجنبى اشغالگر٬و تدافع ازجانب ملت ستم ديده بلوچ ٬ودر پايان ھم قلع و قمع مردم واشغال سرزمين بلوچستان٬ بارزترين صفتى استکه تاريخ و افسانه ملت بلوچ بر دوش ميکشد.
تمامى سلسله ھاى حکومتى وغارتگرايرانى وخلاصه تمامى بيگانگان واشغالگران ديگر ھم که پايشان به اين سرزمين باز شده است٬ازساسانيانى مانند انوشيروان قاتل گرفته تا پھلويان بيسواد و نادانى مانند رضاخان قلدر, ازاعراب گرفته تا فارسھا ٬ازپرتغاليھا گرفته تا مغلان ازترکان غزنوى وسلجوقى گرفته تا ترکان قاجار٬ھمه و ھمه به بھانه ھاى واھى وپوچ يعنى سرکوب بخاطر ھمان شعارھا و بر چسبھاى توخالى و از خود ساختگى ھميشگى, مانند سر کوب اشرارو ياغيان ,يعنى سرکوب آزاديخواھانى که طالب رھايى سرزمين خود از برده گى بوده اند ,که اينروزھا قاچاقچى ووابسته به بيگانگان ھم به اين شعارھا اضافه شده است ٬که انگار خودشان بيگانه نيستند٬وارد اين سرزمين شده اند ولبه تيز شمشيروسرب داغ براى اين سرزمين به ارمغان آورده اند .
البته ھر زمان انگيزه اين تھاجمات متفاوت بوده است ٬مثلا گاه به بھانه حفظ تماميت ارضى ايرانشان که انگاربلوچستان ھم ارث پدرى آنھا بوده است نه ارث بلوچھا٬وگاه ھم بدون دليل وفقط براى زھره چشم گرفتن وگاه به بھانه جمع کردن ماليات وپرکردن خزانه خود ازدسترنج مردم ستم ديده بلوچ تا بازھم شمشيرو گلوله بيشتر داشته باشند جھت سرکوب اين ملت٬وگاه ھم براى ارضا وغرور شخصى اين حکومتگران عليل الفکر٬که نشان بدھند در جنايت کردن از اسلاف يا پيشينيان خود کمتر نبوده اند٬وگاه ھم به بھانه جھاد با کفاروگسترش دين يا مذھب خودشان ٬بھانه اى که درحال حاضرھم دراين روزھا در بلوچستان ايران شاھد آن ھستيم ٬ وگاه ھم بقصد آشکار غارت و داشته ھاى طبيعى ملت بلوچ مانند استفاده وچپاول درياى بلوچستان که يکى ازمشخصه ھاى طبيعى وبسيار مھم ملت بلوچ است٬ وازھمين ديد استکه اين روزھا شوينيزم فارس در صدد فارسيزه کردن چاھبھار وديگرمناطق نزديک به درياى بلوچ است .
بھر حال شما در ھيچ جاى تاريخ اين اشغالگران نمى يابيد که حتى يکى ازاين لشکرکشيھا در زمانى که جبرأبا آنھا ھم کشور بوده ايم براى کمک ويارى رساندن به مردم زجر کشيده بلوچ از قيد بردگى و فقرو جھل وھزاران بلاياى طبيعى و غير طبيعى ديگر باشد .در نھايت تمام اين تھاجمات ھيچ چيزديگرى غيراز قحطى و آوارگى و بدبختى ملت ما در بلوچستان بھمراه نداشته است.
پس درپايان اى فلسطين ايران٬اى سرزمين به خون خفته بلوچستان ٬آماده باش که مانند فلسطينيان به سنگھاى ريز و درشتت که سلاح طبيعى بلوچ است٬دراين روزھاى نبرد, در کوچه وبرزن در شھر و روستا و ھمه جاى بلوچستان نياز داريم .اى کوه ھاى سربه فلک کشيده وسخت بلوچستان, بنرمى آغوش بگشاييد که آزادگان راه عشق به وطنم يعنى بلوچستان, گاھگاھى به ميھمانى ميآيند٬واى درياى بزرگ وپھناوروغرورآفرين وافتخار بلوچستان ٬به يارى بشتاب که تفتان ھم آماده تفت است وتمساح منحصربفرد دنيا ھم در سربازدندان تيز ميکند.
باھوٹ مکرانى

اطلاعیه جنبش مقاومت خطاب به علمای اهلسنتبدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران از علمای اهلسنت می خواهد که قاطعانه در برابر تجاوز و جنایت اشغالگران بایستند و بدانند همانگونه که امروز ملت بلوچ با ریختن به خیابانها از آنها حمایت کردند این ملت همیشه در برابر متجاوزان خواهد ایستاد و عقب نشینی نخواهد کرد.
علمای اهلسنت بدانند که جوانان این دیار غیور مردانی هستند که هرگز تن به ذلت نخواهند داد و از حریم دین و علماء و سرزمین دفاع خواهند کرد و حتی از فدا کردن جانهای خود در این راه ابائی ندارند.
علمای اهلسنت بدانند که ما دارای قدرت هستیم و باید با اقتدار و عزت در برابر متجاوزان اشغالگر بایستیم و هیچ گونه ضعفی از خود نشان ندهیم زیرا نشان دادن ضعف دشمن را پر رو می کند و اشغالگران گام به جلو بر میدارند.
علمای کرام بدانند که مردم بلوچ با جنگ بزرگ شده اند و در تاریخ همیشه در نبرد بوده اند و از اسکندر و نوشیروان ظالم گرفته تا حمله انگلیسیها و پرتغالیها و قاجارها و پهلوی ها و خمینی ها در جنگ بوده اند و همیشه غیورمردانه در برابر متجاوزان ایستاده اند و امروز کودکان بلوچ هم با اسلحه آشنائی دارند و از چند و چون جنگ چریکی با خبر هستند وغیرت و شجاعت این ملت زبانزد جهانیان است این در حالیست که اشغالگران نه با چگونگی جنگ چریکی آشنائی دارند و نه جنگ دیده اند و نه غیرت دارند و تاریخ ثابت کرده که متجاوزان کنونی به سرزمین و دین ما از بزدل ترین افراد بشر هستند و هرگز توانائی رویاروئی با غیور مردان بلوچستان را ندارند و امروز که بر ما حکومت می کنند فقط با حربه مکر و نیرنگ و نفاق و دورئی است نه با شجاعت و غیرت که از شجاعت و غیرت بوئی هم نبرده اند و این امر در مبارزات جنبش در بلوچستان مشهود است و همه مردم می دانند.
از سوئی در بلوچستان اسلحه به وفور یافت می شود و کسی وجود ندارد که اسلحه داشته نباشد و جز این ما امروز به موشک و تانک نیازی نداریم و دو اسلحه داریم که دمار از روزگار متجاوزان در می آورد و آن عملیات انفجاری و عملیات استشهادی می باشد که هزاران جوان آماده عملیات استشهادی هستند و برای از بین بردن این نظام فقط 500 استشهادی کافی است و جنبش 500 استشهادی را تضمین می نماید که این 500 نفر با حمله به تاسیسات نظامی، زیرساختهای اقتصادی کشور، و حمله به شهرهای بزرگ می توانند این نظام را فلج کنند.
همچنین دریای بلوچستان که امروز به منبع در آمدی برای متجاوزان در آمده است را فقط ده جوان می توانند نا امن کنند و با ده حمله استشهادی به بندر چابهار کل فعالیتهای اقتصادی نظام فلج می شود و فلج شدن این بندر در وضعیت بحران اقتصادی که دامنگیر رژیم است نظام را فلج می کند.
از سوئی بلوچستان منحصر در ایران نیست و ما دارای دو بلوچستان دیگر در پاکستان و افغانستان هستیم که دارای مناطق جنگی هم مرز با بلوچستان ایران هستند و کافی است ده هزار جوان به این کوهها بروند و جنگ چریکی گسترده ای را علیه نظام آغاز نمایند و جوانان بلوچستان در پاکستان و افغانستان از مبارزات بلوچستان ایران حمایت می کنند و حتی همراهی می کنند و نظامی که در برابر چند صد جوان ناکام شده است هرگز توان مقابله با هزاران چریک جنگجو را ندارد.
و ما در بلوچستان دارای کوههائی هستیم که بهترین محل برای جنگ به شمار می آیند و ده نفر می توانند در این کوهها تا ده سال با رژیم بجنگند و رژیم توان مقابله را ندارد و اگر هزاران جوان به این کوهها بریزند رژیم چه می تواند بکند.
و همچنین متذکر می شویم از نظر اقتصادی هم ما با مشکل مواجه نمی شویم زیرا ما ملت بلوچ به سختی و گرسنگی عادت داریم و همه می دانند که بلوچ مانند سنگ سخت است در حالی که متجاوزان اشغالگر توان تحمل سختیها را ندارند و از سوئی صدها هزار بلوچ در کشورهای خلیج زندگی می کنند و بیشترشان سرمایه دارهستند و نسبت به سرنوشت بلوچستان حساس هستند و از نظر مالی جنگ را تامین خواهند کرد.
علماء به یقین بدانند که ملت بلوچ در 4 سردار مخبر و چند جوان معتاد خلاصه نمی شود بلکه جوانان این سرزمین غیورمردانی هستند که به خدا قسم هیچ قدرتی را توان مقابله با آنان نیست همین جوانان با تعداد قلیل در کوه سفید سراوان و در همت آباد زاهدان هزاران نیروی دشمن را مجبور به عقب نشینی کردند و اگر هزاران از این جوانان به میدان بیایند کدام قدرت می تواند در برابر آنان بایستند.
موضوع مهم دیگر اینکه ملت بلوچ متحد و یکپارچه هستند و هیچ قومی بمانند ملت بلوچ متحد نیست و همچنین این ملت متدین و متعهد هستند و دیانتداری و تعهد این ملت در هیچ ملتی از ملل جهان یافت نمی شود و برای همین است که می بینیم صدها هزار جوان این ملت در مراسمهای مختلف گرد هم می آیند و به ندای علماء لبیک می گویند و این امر در هیچ منطقه دیگری مشهود نیست و از سوئی ملیونها مسلمان اهلسنت در جهان از جهاد و مبارزه در بلوچستان دفاع خواهند کرد و الان مسلمانان از نقاط مختلف جهان با جنبش تماس می گیرند و اعلام همکاری می کنند و حتی حاضر هستند جانهای خود را در راه دفاع از اهلسنت ایران تقدیم نمایند.
در این راه ممکن است ما شهیدانی تقدیم داریم اما این را بدانید که هیچ ملتی بدون فداکاری و تحمل سختیها و دادن قربانی های به پیروزی و عزت نرسیده است.
شهادت و قربانی پیروزی را هموار می نماید و اگر فداکاری و قربانی و شهادتها نبود که امروز ما مسلمان نبودیم و اگر این فداکاریها و شهادتها نبود دیگر ملت آزاده ای در جهان وجود نداشت.
ما از شما علمای محترم می خواهیم در برابر رژیم قاطعانه ایستادگی نمائید زیرا شما از قدرت خداوندی و قدرت مردمی برخوردار هستید و یقین داشته باشید که ملت ما در این نبرد پیروز می شود زیرا ما فقط به خاطر حق می جنگیم و به هیچ کس تجاوز نکرده ایم بلکه در برابر متجاوزان به دین و سرزمین و ناموس ایستاده ایم
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

حکومت نظامی در شهر زاهدان حاکم است

شهر زاهدان در یک حکومت کاملا نظامی به سر می برد و نیروهای رژیم که حامیان زابلیها در طول درگیریهای دیروز بودند شهر را کاملا محاصره کرده اند و خیابانها مملو از نیروهای سپاه و بسیج و نیروی انتظامی می باشد.و شهر زاهدان در سکوت به سر می برد اما این سکوت و آرامش همیشگی نیست و هر لحظه ممکن است جوانان بلوچستان برخیزند و درگیریها با اشغالگران باری دیگر آغاز گردد.
آژانس خبری تفتان

اطلاعیه جنبش در مورد حمله متجاوزان به علمای اهلسنتبه نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت حمله متجاوزان اشغالگر به علمای اهلسنت را شدیدا محکوم می کند و در برابر این جنایت جنگ خود را در سراسر بلوچستان آغاز می کند و اشغالگران از چابهار و نیکشهر و ایرانشهر و خاش تا زاهدان روی امنیت را نخواهند دید.
علمای اهلسنت باید بیشتر از این بیاندیشند و خود را در برابر عده ای موجود پست و ذلیل که نام انسانیت نهادن بر آنها درست نیست تحقیر ننمایند و برای هلاکت چند مزدور بسیجی عزاء نگیرند زیرا این نوع برخوردها زابلیهای بسیجی پست را جری نموده و در نتیجه چنان اعمال رذلی مرتکب می شوند.
جنبش از همه جوانان غیور و مسلح در سراسر بلوچستان می خواهد که به اشغالگران متجاوز حمله نمایند و به هیچ فردی رحم نکنند و همچنین جنبش از همه جوانان بلوچ می خواهد فورا مسلح شوند زیرا وضعیت به سوی جنگ پیش می رود و رژیم در فکر جنگی مذهبی است و سلیمانی نماینده خامنه ای در سخنرانی خود اعلان جنگ کرد و این جنگ باید زمینه برچیده شدن اقتدار متجاوزان زابلی بر بلوچستان باشد.
جوانان بلوچ بپاخیزید که این لحظه قیام است و ایستادگی در برابر ستمگرانی که همه چیز ما را به تاراج برده اند و در حق ما جنایاتی مرتکب شده اند که اسرائیلیان علیه فلسطینیان مرتکب نشده اند و امروز متجاوزان اشغالگر چنان پر رو شده اند که در روز روشن و در دارالسنة زاهدان دست به سوی علمای اهلسنت و رهبران دینی دراز می کنند ،ما دیگر منتظر چه هستیم و چرا باید بنشینیم و نظاره گر ذلت و خواری باشیم.
جنبش از جوانان غیور می خواهد که مسلح شوند و جنگ را با متجاوزان آغاز نمایند و جنبش آمادگی خود را برای آموزش همه جوانان بلوچستان اعلام می نماید.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

دانلود مصاحبه صوتي رهبر انقلابی بلوچستان امیر عبدالمالك ريگي درمورد دلايل اتفاقات اخير در زاهدان

دانلود مصاحبه صوتي رهبر انقلابی بلوچستان امیر عبدالمالك ريگي درمورد دلايل اتفاقات اخير در زاهدان
لينك دانلود
http://www.4shared.com/file/108980639/b17277e8/JondolAllah.html

اعدام بی گناهان سرپوشی بر ضعف و ناتوانی رژیمددمنشان رژیم خون آشام ولایت فقیه درنده تر از هر زمانی به جان بی گناهان افتاده اند و آخرین تلاش مذبوحانه ی خودشان را بکار گرفته اند تا ضعف و ناتوانی خودشان را در وضعیت پیش آمده در بلوچستان بپوشانند، بدین منظور صبحگاه روزشنبه: 9/3/1388 سه تن از افراد بی گناه به نام های " حاجی نوتی زهی، غلامرسول شاهوزهی و ذبيح الله ناروئی " در حضور جمعی از سپاهیان و بسیجیان در زاهدان اعدام کردند و با پرونده سازی که از شیوه های رایج و همیشگی بیدادگاه های رژیم است این بی گناهان را در واقعه ی انفجار مراسم عزاداری رافضیان که غروب روز پنجشنبه 7/3/88 در یک مسجد شیعیان رافضی در زاهدان صورت گرفت، مرتبط ساختند.ولایت سالاران زبون به جای ریشه یابی واقعات آنچنانی و جلوگیری از جریحه دار ساختن احساسات پاک مذهبی اهل سنت و رسیدگی به خواسته های بر حق و مشروع مردم، به سرکوب و اهانت سازمان یافته به الگوهای دینی و مقدسات مذهبی اهل سنت روآورده اند و با راه اندازی دهه ی نام نهاد فاطمیه و شهادت افسانه ای حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها که از جعلیات رژیم سبایی مسلک ولایت فقیه است، بر تنش های مذهبی عمدا می افزایند و به اختلافات دامن می زنند.هدف سبایی مسلکان صفوی منش از ایجاد تنش های مذهبی و جریحه دار ساختن احساسات دینی اهل سنت ترویج عقاید انحرافی و رافضی گری است و از این طریق می خواهند جوانان اهل سنت را نسبت به الگوهای دینیشان بی تفاوت سازند اما کور خوانده اند و با همه ی ترفندهای بکارگرفته شده نتوانسته و نخواهند توانست عشق و علاقه و محبت یاران با وفای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را از قلوب فرزندان غیوراهل سنت بزدایند (و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین)کاملا روشن است که حمله به انجمن عزاداران فاطمه در زاهدان و این قبیل انفجارها ریشه در اهانت به مقدسات مذهبی و الگوهای دینی اهل سنت و اعدام های بی رویه جوانان سنی دارد بنابراین مسئول همه ی این تنش ها و تفرقه و اختلاف رژیم رافضی ولایت فقیه به ویژه خامنه ای است و یقینا تا زمانی که اعدام ها و تبعیض ها و اهانت ها ادامه داشته باشد و شیخهای رذل رژیم به مقدسات مذهبی اهل سنت دهن کجی کنند و سپاهیان و بسیجیان لجام گسیخته در مناطق سنی نشین عربده کشند، حمله به سبایی مسلکان شدیدتر از قبل ادامه خواهد یافت و هیچ نیرویی توان جلوگیری از آن را نخواهد داشت. (وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون)

حزب الفرقان

آدرس جدید خبرگزاری دزک نیوز

روز گذشته همراه با آژانس خبری تفتان دو وبلاگ دیگر جوانان بلوچ فیلتر شد که هر دو در اسرع وقت در آدرس جدید فعالیت خود را آغاز کرده اند
آدرس جدید خبرگزاری دزک نیوز:
http://dezaknews1.blogspot.com/