۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

حکومت نظامی در شهر زاهدان حاکم است

شهر زاهدان در یک حکومت کاملا نظامی به سر می برد و نیروهای رژیم که حامیان زابلیها در طول درگیریهای دیروز بودند شهر را کاملا محاصره کرده اند و خیابانها مملو از نیروهای سپاه و بسیج و نیروی انتظامی می باشد.و شهر زاهدان در سکوت به سر می برد اما این سکوت و آرامش همیشگی نیست و هر لحظه ممکن است جوانان بلوچستان برخیزند و درگیریها با اشغالگران باری دیگر آغاز گردد.
آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: