۱۳۸۸ خرداد ۱۱, دوشنبه

اینک در بلوچستان هر صدا شعر طوفان است و هر مشت گره شده ، جوانه آزادی


اینک در بلوچستان هر صدا شعر طوفان است و هر مشت گره شده ، جوانه آزادی

هیچ نظری موجود نیست: