۱۳۸۷ بهمن ۱۸, جمعه

حقايق نبايد فراموش شود!


قابل توجه ملت بلوچ حقايق نبايد فراموش شود!
اين حقيقت بر كسي پوشيده نيست كه سياست غارت و چپاول و اعمال تبعيض و تحقير و ايجاد ترس و وحشت از سوي حكومتگران تعيين شده از تهران بر مردم بلوچ امري عادي و متداول بوده است و اين رفتارهاي غير عادلانه و بهتر است بگوئيم غير انساني و ظالمانه فقط بخاطر اين بوده است كه تاكنون مردم بلوچ در مقابل همه اين مظالم ناگوار و ستم مضاعفي كه بر آنان روا ميرفته است ساكت و خاموش و بي تفاوت بوده اند.قبلا در اين سي سال گذشته بودجه هائي كه براي بهسازي بلوچستان به استان ميرسيده است از اشتهاي سيري ناپذير مسئولين دزد و بي حيا اضافه نيامده و چيزي به مردم بلوچ هميشه محروم از ابتدائي ترين حقوق خود نرسيده است.اما حالا كه تعدادي از جوانان مومن و مبارز و جان بركف و عدالتخواه بلوچ تحت رهبري قاطع امير عبدالمالك ريگي حفظه الله با حمله هاي متعدد وكوبنده خود سياستهاي ظالمانه رژيم را بطور جدي به چالش كشيده اند چنين پيداست كه مسئولين رژيم تازه اندكي بر سر عقل آمده و دارند باور ميكنند كه اين تو بميري از اون تو بميري هاي قبلي نيست و قضيه خيلي جدي است و لذا به فكر افتاده اند كه دست از سياستهاي تحقير آميز و ناجوانمردانه خود بردارند و وضع اين مردم را تا حدي مورد رسيدگي قرار داده و جلوي اشتهاي سيري ناپذير خود را بگيرند و اجازه دهند كه اندكي از امكانات به اين مردم هميشه تحت تبعيض هم برسد و اين بركتي است كه از جهاد بوجود آمده است. انسانهائي جوان همچون قهرمان عبدالغفور ريگي شهيد ملت كه در اوايل عمر خود هستند و اميد هشتاد سال زندگي را ميشود براي شان تصور كرد با فدا كردن همه ي هستي خود براي رضاي الله و براي رهائي اين ملت مظلوم از بند و بردگي اسباب عزت اين ملت را دارند فراهم ميكنند.مردم بلوچ حتما بايد بخاطر داشته باشند كه اگر مسئولين لاشخور رژيم امروز خود را مجبور به رسيدگي به وضع نابسامان شان ديده اند بخاطر محبت و ترحم شان نيست بلكه بخاطر بركتي است كه الله متعال در جهاد نهاده است و فداكاري جهادگران " جنبش مقاومت مردمي" است كه با قبول هر نوع رنج و مشقت توانفرسا در زندگي خود وحتي ايثار جان شان اين عزت را كه هنوز خيلي اندك است براي ملت بلوچ فراهم كرده اند و با رهبري مخلصانه و قاطعي كه امروز بلوچستان مظلوم از آن برخوردار شده است انشاء الله بر ميزان اين عزت روزبروز افزوده خواهد شد و حد اقل تقاضا ااينست كه مردم از درك اين حقايق غافل نمانند و بدانند كه عزت فقط از طريق مبارزه و جهاد بدست ميآيد و در اين دنيا تاكنون هيچكسي با برده صفتي و با نوكرتم، چاكرتم و چشم و بله قربان گفتن به عزت نرسيده است .

دعاي خير و سپاسگزاري از برادران مجاهد خود را فراموش نكنيد ... يا حق !

هیچ نظری موجود نیست: