۱۳۸۷ اسفند ۵, دوشنبه

کلیپی از تظاهرات دانشجویان پلی تکنیک علیه دفن شهدای در این دانشگاه ـ
امروز صدهاتن از دانشجویان دانشگاه پلیتكنیك، براى دومین روز متوالی، با شعار مرگ بر دیكتاتور و شعارهایی علیه احمدینژاد و مزدوران بسیجی تظاهرات كردند و خشم و انزجار خود را از دفن استخوان قربانیان جنگ در این دانشگاه ابراز كردند./// بنابه گزارشهای دریافتی مزدوران بسیجی با پخش مداحی از بلندگو، قصد بر هم زدن این تظاهرات را داشتند، اما دانشجویان این ترفند و سایر تلاشهای مزدوران را ناكام گذاشتند و با شعارهای ضدحكومتی به تظاهرات خود ادامه دادند./// آنها در حالی كه سرود یاردبستانی را میخواندند به سمت در اصلی دانشگاه راهپیمایی كردند./// براساس این گزارشها، دانشجویان دانشکده هوافضا در همبستگی با این حركت اعتراضی از رفتن بهسركلاسهای درس خودداری كردند.

هیچ نظری موجود نیست: