۱۳۸۷ اسفند ۳, شنبه

نارنجک دستی Grenadeنارنجک سلاح پرتابی کوچکی است آن را بمب دستی هم می گویند . نارنجک توسط فرد مورد استفاده قرار می گیرد و در موقعیت های مختلف تاکتیکی در دسترس است.
ساختمان نارنجک:
بدنه
خرج اصلی: ماده منفجره ای معمولا TNT , پنتولیت یا از دیگر ترکیبات شیمیایی است
ماسوره: یک وسیله مکانیکی و شیمیایی است که از طریق زنجیره ای از عمل ها و عکس العمل های مکانیکی و شیمیایی پس از طی زمان تاخیر مشخص، موج انفجار یا حرارت تولید می کند و باعث عملکرد نهایی و انفجار نارنجک می شود
ضارب یا سوزن : توسط فشاری که فنر سوزن به آن وارد میسازد به چاشنی ضربتی ضربه زده و باعث عمل کردن آن میشوداهرم که توسط پیم غیرفعال و ثابتو به اصطلاح قفل نارنجک است و وقتی پیم را خارج کردید فقط دست مبارز است که مانع حرکت اهرم و عمل مردن چاشنی و در نتیجه انفجار نارنجک می شود
پیم هم می توان گفت کلید قفل نارنجک است
نکات :
ضروری نیست آن را با همان دقتی که گلوله شلیک می شود ، استعمال کرد
برد یک نارنجک دستی فاصله متوسطی است که فرد می تواند این وسیله را پرتاب کند.
این برد تنها به وسیله محدود نیست ، به قدرت فردی که آن را پرتاب می کند بستگی دارد
زمانی که پیم ضامن خارج گردد ، آخرین نگهدارنده ضارب میباشد و به محض رها شدن اهرم ضارب به چاشنی ضربه می زند
نارنجک را با استفاده از حلقه ضامن حمل ونقل و آویزان نکنیدتا قبل از پرتاب نارنجک ضامن آنرا دور نیندازید
هیچگاه اهرم را در دست رها نکنیدبه هنگام پرتاب بایستی اهرم کف دست و چهار انگشت روی بدنه نارنجک قرار گیردمعمولا بین 2 تا 6 ثانیه بعد از رها کردن اهرم نارنجک منفجر می شودشعاع خطر موثر عبارت است از محیط منطقه مدور اطراف منطقه انفجار است. برای افرادی که در این منطقه هستند احتمالاً 50 درصد تلفات وجود دارد. البته خارج از این محیط هم ممکن است تلفات وجود داشته باشد. شعاع خطر موثر نارنجک، در مقایسه با شعاع خطر موثر یک خمپاره کوچک کم، و در انواع نارنجک ها این شعاع متفاوت است

نارنجک های دستی به هنگام حمایت از واحدهای کوچک در درگیری های تن به تن به کار می روند برای مبارزین برای ضربه زدن به دشمن در سنگر و محل اختفایش در فواصل نزدیک مفید استخصوصا در عملیاتهای شهری برای حمایت همرزمان و در هنگام عقب نشینی و گریز از منطقه خطر در عملیاتهای شهری و شکستن محاصره دشمن بسیار کارساز استو داشتن 2 عدد نارنجک در چنین مواقعی معجزه کننده است و فقط مبارز باید هوشیارانه و با خونسردی عمل کرده و سرعت عمل داشته باشد
راهیگ


هیچ نظری موجود نیست: