۱۳۸۷ اسفند ۱۰, شنبه

مولانا عبدالحميد در ديدار دانشجويان: حاضر نيستيم حوزه ها ي علميه ما بصورت دولتي و حکومتي اداره شود


سنی نیوز:ما مخالف اين نظام نبوده و افتخا ر مي کنيم که د ر کشور ما نظام اسلامي حاکم است اما بهرحال ايراني هستيم و داراي يکسري حقوق شهروندي مي باشيم و اگر اهل سنت هم هستيم سني ايراني بشمار مي آييم نه سني عربستاني يا پاکستاني ، بنابراين بايد حقوق ما مورد مراعات قرار گيرد
——————————————————————————–
شيخ الاسلام مولانا عبدالحميد در جلسه ديدار دانشجويان اهل سنت ايران با علما با بيان اينکه حوزه هاي علميه اهل سنت کشور مراکز علمي آنان بحساب مي آيد و بايد استقلال خود را حفظ کنند خاطر نشان کردند : ما دربخش مديريت اقتصادي اين حوزه ها با مشکلات فراوان مواجه هستيم ، با اين حال چنين وضعيتي را تحمل مي کنيم اما به هيچ وجه حاضر نيستيم حوزه هاي ما دولتي و حکومتي شوند .
به گزارش سنی نیوز به نقل ازپايگاه اطلاع رساني مولانا عبدالعزيز« رحمه الله » مولانا عبدالحميد که د راختتاميه مراسم “ديدار دانشجويان اهل سنت با علما” سخن مي گفتند درادامه اظهار داشتند : آزادي مذهبي در چارچوب قانون اساسي ازجمله حقوق ما بوده و رعايت آن خواسته تک تک شهروندان سني مذهب ايران است ، رئيس جمهور نشدن دراين مملکت براي ما قابل تحمل است و هيچ گاه به خاطر آن قهر نمي کنيم اما در رابطه با آزادي هاي مذهبي خود به هيچ وجه حاضر به معامله نيستيم و در برابر آن کوتاه نخواهيم آمد .
ايشان ادامه دادند : مذهب بايد آزادي خود را حففظ کند، اين خواسته ماست و بر طرح آن اصرار مي ورزيم و حاضريم با کساني که مخالف اين رويکرد ما هستند به بحث بنشينيم .
ما مخالف اين نظام نبوده و افتخا ر مي کنيم که د ر کشور ما نظام اسلامي حاکم است اما بهرحال ايراني هستيم و داراي يکسري حقوق شهروندي مي باشيم و اگر اهل سنت هم هستيم سني ايراني بشمار مي آييم نه سني عربستاني يا پاکستاني ، بنابراين بايد حقوق ما مورد مراعات قرار گيرد .
مدير حوزه علميه دارالعلوم زاهدان ادامه دادند : برخي ما را متهم به زياده خواهي مي کنند ، آخر ما چه داريم که بياييم و زياده بطلبيم؟ ، ما خواهان پست و مقام نيستيم بلکه فقط مي خواهيم حرمت و احترام ما حفظ شود چرا که خيرخواهيم نسبت به حاکم و رعيت . هيچ گونه غرض ورزي و تعنتي نداريم همواره خواستار اخوت و برادري با برادران اهل تشيع بوده وهستيم چرا که راه ما راه اخوت و برادري است .
با اين ، متاسفانه اخيرا فشارها بر جامعه اهل سنت شدت گرفته و هنوز هم مشکل حوزه علميه زابل حل نشده است ، در هر حا ل پي گير يها ي ما د راين باره ادامه دارد و حتي د رچند مرحله با رهبر انقلا ب هم مکاتباتي داشتيم که اميدواريم به نتايج قابل قبولي دست يابيم .
مولانا عبدالحميد در ادامه به دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اشاره کردند و افزودند : براي اظهار نظر در اين باره و نيز در رابطه با کانديداها هنوز فرصت باقي است دراين رابطه ما با شما و ساير دانشگاهيان به مشوره خواهيم نشست و در پايان پس از طي مراحلي به اقدامي خاص دست خواهيم زد .
دراين ديدار صميمانه ، شيخ الاسلام مولانا عبدالحميد همچنين اندکي به بررسي موضوع دين و چالش هاي عصر حاضر پرداخته و افزوند: متاسفانه د راين عصرکه “عصر فناور ي و تکنولوژي” لقب گرفته است بشر از مسايل مهمي همچون مسايل معنوي و اخلاقي فاصله گرفته و برلبه پرتگاه هلاکت قرار گرفته است .
در اين عصر پر چالش ، بشر در عمران و آباداني دنيا به پيشرفتها ي چشمگيري نائل آمده است اما متاسفانه در بخش تزکيه و اصلاح و پالايش با طني خود با انحطاط مواجه شده است که بدون ترديد بزرگترين عامل اين فرايند تلخ عُجب ، خودپسندي و غروري است که بشر با آن گرفتار آمده و د رنتيجه از زانو زدن در برابر کساني که استاد انسان سازي هستند آنهائيکه خاک را به کيميا تبديل مي کنند ، سر باز زده است .
شيخ الاسلام همچنين خطاب به دانشجويان حاضر اظهار داشتند : شما فرزندان اسلام و شاگردان مکتب قرآن هستيد و الحمد لله نور ايمان در سينه هاي شما موج مي زند بنابراين سعي کنيد همواره خدا و رسول را مد نظر قرار داده و به انجام احکام اللهي بپدازيد آنگاه خداوند متعال شما را در پناه خود حفظ خواهد کرد .
سعي کنيد همانند اقبال لاهوري به تحصيل علم مشغول باشيد که مي گفت ، وقتي دردانشگاه لندن مشغول تحصيل بودم هيچ يک از نماز هاي روزانه ام فوت نمي شدند .
مولانا عبدالحميد ادامه دادند : هيچ گاه نمازهاي خود را دردانشگاه ها قضا نکنيد و همواره به صبر و تقوا تمسک جوئيد .
من توصيه ام به تمام جوانان اهل سنت د رسراسر کشور آن است که در راه کسب علم دانشگاهي با تمام وجود تلاش کنند .
بايد جامعه اهل سنت د راين زمين بشکل عمومي تلاش کنند وبايد ياد آورشوم دراين زمينه هر کاري ازدست ما برآيد ازانجام آن دريغ نخواهيم کرد .
شيخ الاسلام مولانا عبدالحميد در پايان با تاکيد خاطر نشان کردند: توصيه من به شما دانشجويان و تمام شهروندان اهل سنت در سراسر ايران آن است که از هرگونه اختلاف و چند دسته اي بپرهيزند . ما بايد به تمام افکار و انديشه ها و جنبش ها احترام گذاشته و ازهمه بخواهيم د رجهت وحدت و اتحاد هر چه بيشتر تلاش کنند چرا که د راين اوضاع اهل سنت در شرايطي نيستند که به چنين مسائلي دامن بزنند .
ايشان همچنين ازدانشجويان خواستند تا حد توان د رمسائل فقهي که پرداختن به آنها کا رتخصصي علما و حوزويان است ، وارد نشوند .
اين مراسم بطور رسمي بعد از نماز عشاء ديشب به کار خود پايان داد.

۱۳۸۷ جمعه ۹ اسفند

هیچ نظری موجود نیست: