۱۳۸۷ بهمن ۳۰, چهارشنبه

دسیسه ی حکومت اخوندی ایران در افغانستان


سنی نیوز:دستگیری یک محموله کتاب (تریلی) که از ایران بطور رسمی به افغانستان از طریق گمرک میلک-نیمروز هفته پیش روز یک شنبه ارسال شده بود توسط مامورین گمرک توقیف و نمونه های این کتاب ها به شورای علمای نیمروز سپرده شده .علمای نیمروز پس از بررسی کتابها به نتیجه رسیدند که این کتابها برای تحریک هزاره ها بر علیه اهل سنت افغانستان و به خصوص قوم پشتون فرستاده شدند.دراین کتابها به اصحاب پیامبر (ص)خصوصا عشره مبشره و خلفای راشدین (رض)اهانت شده است .بییشتر این کتابها از حوزه ی (جهلیه ی) قم تالیف شدند.شورای علماء و هیئتی از ادارات ذی ربط بعد از یک هفته تحقیق امروز فتوای اعدام برای انتقال دهندگان واین کتابها باید در جلوی عموم مردم نابود گردند.لیست کتاب های که از سوی علماء غیر مجاز تثبیت شده است۱.گفتار نراقی۲.هزاره ها۳.جنبش های اسلامی معاصر۴.نهج البلاغه۵.شکوفایی عقل۶.اصول کافی۷.شناسنامه ی افغانستان۸.علوم قدرنی۹.آموزش عقاید۱۰حقوق اساسی۱۱.تفصیر موضویی قرآن کریم۱۲.اخلاق کارگزاران۱۳.ترجمه ی غدیر۱۴.کلام نور۱۵.انسان به انسان

هیچ نظری موجود نیست: