۱۳۸۸ خرداد ۹, شنبه

بلوچ ءِ هون هم سُهر اِنت ، مولوی صاحب !

هزاران سلام شهید حافظ عبدالخالق ملازهی ءِ پاکین روح ءَ که کٹرین شیعه یان هاسکارگنوکین زابلی یانی پیش داشت که بلوچ گلزمین ءِ سرمچارین پسگ شر زاننت که آ ڈنی یانی لولوک
هالان ءُ آیانی امن ترین ءُ دلجم ترین جاگه هان چونکا ارش به برنت .

شهید عبدالخالق گون وتی شهادت ءَ جار جت که اے پاکین سرزمین بلوچ ءِ هنکین انت ءُ

فاشیستین شیعه یان که ملک اش زور برد کتگ مان هما آس ءَ سچگ انت که وت اش روک کتگ.

اے جان فدایی هلگرکه حکومتی چاروگ ءُ عاجزین جاسوسی اداره یان هبکه کرت گنوکین
سلیمانی ءُ اجنبی ین استاندار بزان گورنرءُ آدگه بلوچ کشین ڈنی یان هنچو ترسینت که درستان هر پیمین دروگ بندگ ءَ لگت انت. همے دروگان زاهر کت که ڈنی یانی سلهبندین، سیاسی ءُ چاروگی بزان جاسوسی اداره یان ءَ مان بلوچستان ءَعاجز انت.

یکے ءَ گشت که اے هلگر ءَ یک گروپے کتگ ءُ درستان دسگر بوتگ انت. دگرے ءَ گشت که دو جنین آدم ، بمبان مان حسینیه ءَ ایر کتگ ءُ جستگ انت. ڈنی یانی استاندار ءَ پوتاری کت ءُ گشت
که تروریستان گرگ بوتگ انت.
تهران ءِ رسترین حکومتی که شر زاننت اے بلوچ ءِ ونده ءُ بلوچستان ءِ سرمچارءُ کومی جهدکارانی کارپد انت اعلان کت که اے امریکه ءُ انگریز ءِ کار انت ... بلوچ کوم ءِ دژمنان چه ایرانی واکدار به بنت ءُ چه پاکستانی جلاد ، چه علی محمد آزاد به بیت یا رحمان ملک په دروگ بندگ ءَ هروهد ءَ تیار انت ءُ بیگناهین بلوچان هر روچ کشگا ینت.

اپسوزی گپ ایش انت که مئی لهتین عالم ءُ مذهبی رهنما چوش که واجه مولوی عبدالحمید گون دژمن ءَ

هم توار انت ءُ په بلوچ کوم ءِ بے وسی ءُ بزگی تشے هن رحم نکنت.
بسیجی ءُ پاسدارانی ترکینگ ءَ رند مئی واجه هنچو هژم گپت که تن تن مان پاکین جمعه ءِ
روچ ءَ چه بلوچانی ڈوبارگ ءَ سر نگوست. اے واجه ءَ درشان کت که چه جان فدایی هلگر ءَ سک پدرد ءُ بژنیگ انت.

واجه مولوی عبدالحمید صاحب زانان شما دلگوش گور نه کتگ بلوچ کوم ءُ ایران ءِ سنی یانی
سرا چه زوراکی ءُ زیادتی بیگ انت؟

چشین روچے نیست که مان بلوچستان ءَ مان بلوچانی وتی وطن ءَ بلوچ گرگ ءُ بندی ءُ کشگ مه بنت

بلے شما په « وحدت شیعه وسنی» ءِ نیمون ءَ چه بیگناهین بلوچانی هونانی رچگ ءَ بژنیگ نبوتگ ایت. شمئے هم مذهبین رهنما چوش که شهید شیخ علی دهواری، شهید مولوی عبدالقدوس شهید مولوی یوسف ، شهید مولانا محمد عمر سربازی و شهید مولوی زردکوهی، شهید مولوی گرگیج ءُ دگه هزاران بیگناهین بلوچ ایران ءِ حکومتی یانی پلیتین دستان کشگ ءُ بیگواه کنگ بوتگنت ءُ شما شیعه ءُ سنیءِ وحدت ءِ گپ ءَ جنیت.

مولوی صاحب ! بلوچ ءِ هون ءِ رنگ هم سهر انت.

پروشت ءُ پروش بات ایران ءِ شیعی ـ فاشیستی حکومت

بلوچستان ءِ پلین شهیدان هزاران سلام

آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستان

۲۹ مئی ۲۰۰۹

محمد کریم بلوچ

شیرمردی از سرزمین نخل و آفتاب

بسم الله الرحمن الرحیم
شیرمردی از سرزمین نخل و آفتاب
بی تو جان سوخت مرا از آتش غم
ای ساقی تشنه ام تشنه به چشم تو قسم
ای ساقی هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
وانکه این کار ندانست در انکار بماند
بار دیگر شیری از شیرمردان بلوچستان با فدای جان خود به مقلدان ابن سبای یهودی و حامیان ابو لولو مجوسی جوابی دندان شکن داد که لرزه تمام وجود جنایت کاران رژیم آخوندی را در بر گرفت، سرزمین بلوچستان هر روز و هر لحظه دارد فرزندانی که با فدا کردن جان خود از عقیده و خاک سر زمین شان دفاع کنند و مشت محکمی بر دهان کسانی که به اصحاب پیامبر و امهات المومنین توهین می کنند باشد و عبرتی برای گستاخان دیگر.وهمچنین انتقام خون شهیدانی باشد که در راه حق و ازادی و دفاع از ملت مظلوم بلوچستان جنگیدند.اری انتقام توهین ها به صحابه و انتقام بی گناهانی که با مارکهای متعدد به دار آویخته شدند و انتقام علمای مظلوم اهل سنت.نترسیدند این جنایت کاران ازآه فرزندانی که یتیم شده اند، از فریاد بیوه زنان، از ظلمهایی که گستاخانه و با بی رحمی به مردم مظلوم روا داشتند، فکر این را نکردند که همان فرزندان روزی خاری به چشمشان میشوند همان بیوه زنان شیر زنانی هستند که همچنین فرزندانی را تربیت میکنند که جان خود را فدای عقیده و خاکشان میکنند ، آنها باید بدانند که فرزندان این سرزمین همیشه بیدارند و عاشقانه جانهایشان را فدای آرمان خواهند کرد.

درویش جان از خاش

سلام ودرود بر مبارزان راه حق ( جندالله )

سلام ودرود بر مبارزان راه حق ( جندالله )
هرزماني كه از كفر كسي مي ميرد تمام كفر همدست شده ومظلوميت كفار را به نمايش مي گذارند تا بهانه اي براي از بين بردن مسلمانان داشته باشند اگر يك نفر مسيحي كشته مي شود تمام رسانه ها ووسايل ارتباط جمعي در سطح جهاني با هماهنگي مظلوميت آنرا به نمايش مي گذارند اگر زابلي بي غيرت يا يكي از دشمنان صحابه وناموس پيامبر به جهنم فرستاده مي شود آنقدر صدا وسيماي بلوچستان و ايران آنرا بزرگ جلوه مي دهند كه گويا مغول حمله كرده وقتي مسلم كيخاي بي شرف به جهنم وصول شد حتي كه گريه هاي مادر بزرگش را هم نشان مي دادند وقتي از شبكه ي هامون تصاوير شخصي كه در خانه ي مجاهدين اعدام مي شد را نشان مي دادند اين مسئله را آنقدر بزرگ نمودند كه گويا زلزله ي بم تكرار شده ولي در همان فيلمي كه از خانه مجاهدين گرفته شده بود چرا اعترافات شخص معدوم را منتشر نكردند جايي را كه اعتراف مي كرد كه ما سه نفر بسيجي طالب مظلوم اهل سنت كياني را زنده سوختيم چرا شبكه ي هامون وقتي سه نفر جوان نادان با يك زن زابلي در جالق رابطه ي نامشروع داشتند ودر حالي كه خود زن صيغه اي بخاطر پول آن ها را جذب كرده بود ولي زماني كه شوهرش متوجه شد به بهانه ي تجاوز اجباري بعد از گذشت پنج روز آنها را اعدام نمودند ولي رسانه هاي ايران زماني كه اهل سنت مورد ظلم واقع مي شوند كجا هستند تا مظلوميت آنان را حتي اشارتا هم اعلام نمايند چرا زماني كه يك افسر نيروي هوايي در كنارك به يك دختر نه ساله تجاوز كرد صدا وسيما خفه شد؟ چرا زماني كه يك گروه از سپاه پاسداران به سه دختر جوان اهل سنت در بمپور تجاوز كردند چيزي اعلام نكردند؟ چرا زماني كه نيروهاي گمنام امام زمان به سه خواهر اهل سنت در زاهدان تجاوز كردند سكوت اختيار كردند؟ چرا زماني كه يك درجه دار كلانتري بخشان به نام حيدري به يك زن سني در كوچه ي طاهريان بخشان سراوان تجاوز كرد تبرئه شد ؟ چرا زماني كه مسئول حراست آموزش وپرورش سراوان به نام نيك انجام به يك دختر آموزگار سني تجاوز كرده بود اورا فقط به يك جاي ديگر منتقل كردند و سكوت اختيار كردند ؟ چرا زماني كه رئيس پاسگاه خلع سلاح شده حق آباد سراوان به يك دختر بلوچ تجاوز كرد همه سكوت اختيار كرده بر عليه خانواده دختر پرونده قاچاق درست كردند ؟ چرا زماني كه در مركز شهر سراوان در تقاطع انقلاب ونبوت به خاطر نداشتن گواهينامه به جوان بلوچ تيراندازي كرده شهيدش كردند ودر انظار عمومي او را چون حيوان در ماشين خود پرتاب مي كنند ومردم به خاطر بي احترامي به جنازه دست به تظاهرات زدند و نيروهاي خامنه اي ملعون هشت نفر ديگر از راهپيمايي كنند گان را هم شهيد كردند چرا كسي دم برنياورد ؟ چرا زماني كه در تاريخ دهم شهريور هشتادوچهار درروزنامه جام جم حضرت عايشه را زن فاحشه ي يهودي خطاب كردند كسي لب به سخن نگشود ؟ چرا زماني كه در تاريخ هفدهم آذر هشتاد وچهار ماهنامه ي شاهد به ابو حنيفه توهين كرد كسي اعتراضي نكرد ؟ چرا زماني كه همين بسيجيان بي شرف به مسجد مكي حمله كردند و حملات اسرائيل را به نمايش گذاشتند كسي سخن بر نياورد؟ چرا زماني كه قرآن كلام خدا را نيروهاي گمنام امام زمان در چاههاي فاضلاب انداختند كسي چيزي نگفت ؟ چرا زماني كه مساجد ما تخريب مي شوند كسي ابراز تاسف نمي كند ؟ چرا زماني كه علماي ما مظلومانه وبه بهانه هاي واهي و ايجاد وحشت از روي كينه اعدام مي شوند كسي لب به سخن نمي گشايد ؟ مگر اهل سنت انسان نيستند ؟ مگر خون مولانا عبدالقدوس از خون كثيف مسلم كيخا كم رنگ تر است ؟ مگر خون رويا ساراني دختر معصوم دوازده ساله با هزاران آرزو تير سرباز گمنام امام زمان بر قلب پاكش مي خورد از خون پست فطرتاني كه در مسجد ضرار زاهدان به جهنم رسيدند ارزشش كمتر است ؟ پس اي ا هل سنت كي مي خواهيد بيدار شويد ؟ كي مي خواهيد اين پرده ترس و ضعف وذلت را از جلوي چشمانتان دور كنيد ؟ كي مي خواهيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد ؟ كي مي خواهيد دشمنان دين ومذهب وعقايدتان را با خشم نگاه كنيد ؟ اي بلوچ تو شير بودي چرا چون روباه دنبال شغال ها راه افتاده اي ؟ اي شيرمردان بلوچستان به اصل خود برگرديد و همچون شير غرش كنيد تا اين شغالان بي حيا از غيرت شما وحشت كنند . بپا خيز تا خيزش تو شغالان امام زمان را فراري دهد احساس ضعف نكنيد در اين چند سال مقاومت دلير مردان بلوچستان ومبارزان شما ثابت كردند كه اين نيروهاي امام زمان بي غيرت ترين نيروهاي دنيا هستند چون امام زمان آنها خامنه اي ترياقي است پس بپا خيزيد و اين شپش هاي زابلي را از سرتان به زباله دان تاريخ بيندازيد .و بدانيد كه پيروزي با شماست واين همه فشار دولت بر شما نشانه ي ضعف دولت است كه كاري نمي تواند بكند به افراد بي گناه حمله مي كند پس اين زمان كه دولت نسبت به بلوچستان احساس ضعف مي كند بهترين فرصت براي بازيابي عزت وسربلندي ماست به اميد پيروزي
ابو عمر سراواني
دزک نیوز

طلاعیه جنبش در مورد عملیات استشهادی زاهدان به عربی

بسم الله الرحمن الرحیم
" من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا – صدق الله العظيم "
تعلن حركة المقاومة الشعبية الايرانية ( جندالله ) الى عموم الشعب البلوشستاني والايراني عن تبنيها للعملية الاستشهادية التي نفذها احد الغيورين من ابناء منطقة سرباز في بلوشستان واسمه " حافظ عبد الخالق ملازهي "مساء يوم الخميس ‏4 جمادي الثاني 1430هـ ‘ في تجمع لمليشيات الباسيج في حسينية علي ابن ابي طالب بمدينة زاهدان وذلك اثناء احتفالية لاهانة خليفة المسلمين حضرة عمر الفاروق رضي الله عنه ‘ وقد ادت العملية الى مقتل العشرات من مرتزقة نظام ولاية الفقيه ممن كانوا مشاركين في هذا الحفل الذي كان يجري تحت عنوان " احياء ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها " والتي يزعمون انها قتلت على يد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ‘ حيث كان الخطباء وقراء المراثي في ذلك الحفل يكيلون الكلمات النابية و اللعن للخليفة الفاروق ويوجهون الاهانات لمقدسات اهل السنة ‘وهذا العمل القبيح اصبح يقام رسميا بعد ان اقره مجلس شورى( البرلمان ) النظام ‘ وهذا ما يجرح مشاعر المسلمين ويدمي قلوب ابناء مدينة زاهدان التي تعد دار اهل السنة .
ان حركة المقاومة ( جندالله ) تعلن ان هذه العملية جاءت انتقاما لدماء علمائنا الشهداء ‘ مولوی عبدالقدوس ملازهی ، مولوی محمد یوسف سهرابی ، مولوی صلاح الدین سید و مولوی خلیل الله زارعی‘ و الفاً من ابناء شعبنا البلوشي ممن اعدموا العام الماضي من قبل نظام ولاية الفقيه .
من جهة اخرى فان هذه العملية التي وقعت في تجمع لقوات "الباسيج " في حسينية علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) ‘ تشكل ردا على وزارة الاطلاعات ( الأمن ) التي قامت قبل عدة اشهر باعتقال عددا من الشبان البلوش لمجرد ارتباطهم من الناحية العائلية بقائد حركة جندالله ‘و رغم اجراء قائد المقاومة حوارا مباشرا مع مسؤولي الوزارة وطلبه منهم اطلاق سراح هؤلاء الشبان الابرياء الا ان هذه الوزارة لم تعر اهمية لهذا الامر مما تسبب بنشوب هذه الحرب التي سوف لن تتوقف الا بخروج كافة المستوطنين .
لذا فاننا نحذر من خلال هذا البيان بان الحركة سوف تهاجم بشدة المعتدين والجلاوزة من المستوطنين والوافدين المتعاونيين مع النظام‘وتطالبهم بمغادرة بلوشستان باسرع ما يمكن .
ان الحركة اذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية الاستشهادية‘ فانها تنفي ادعاءات حاكم اقليم بلوشستان الذي زعم اعتقال عددا من اعضاء المقاومة وتؤكد عدم اعتقال اي فرد من المناضلين وما زعمه حاكم الاقليم عار عن الصحة و ماهي الا محاولة يائسة لطمأنت اهلي عناصر المليشيات الذين قتلوا في هذه العملية ‘ كما اننا لا نستبعد قيام وزارة الاطلاعات بعرض عدد من المعتقلين السابقين على وسائل الاعلام واجبارهم على الادلاء باعترافات كاذبة تزعم بوقوفهم وراء هذه العملية الاستشهادية لكي ليجري اعدامهم فيما بعد .
وعليه فان الحركة تحذر من ان اعدام اي فرد من مناضليها سوف ترد عليه بشدة.
حركة المقاومة الشعبية الايرانية ( جندالله ) .
5جمادي الثاني 1430 هـ

اطلاعیه جنبش ،اعدام سه جوان بلوچ در زاهدان

به نام خدا

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که سه جوان بلوچ با نامهای حاجی نوتی زهی، غلام رسول شاهو زهی و ذبيح الله نارويی که هیچ نقشی در عملیات روز پنجشنبه نداشته اند صبح امروز در شهر زاهدان در ملاء عام اعدام شدند.

جنبش اعلام می دارد که یکی از این سه جوان با نام ذبیح الله ناروئی از اعضای فرهنگی جنبش بوده است که مدتی پیش دستگیر شده است و گزارش دستگیری وی همان زمان به سازمانهای حقوق بشری ارسال شده است که فقط در زمینه های فرهنگی از جمله پخش سی دی و فیلم و اطلاعیه و شب نامه فعالیت داشته است و در هیچ عملیات نظامی شریک نبوده است و جنبش دو جوان دیگر را اصلا نمی شناسد و آن دو جوان با نامهای حاجی نوتی زهی و غلام رسول شاهوزهی هیچ ارتباطی با جنبش نداشته اند.

وبیدادگستری متجاوزان در بلوچستان اعتراف کرد است که این افراد خیلی پیشتر از عملیات استشهادی دستگیر شده اند و این خود ثابت می کند که این افراد دخیل در عملیات نبوده اند و فقط برای راضی کردن غیربومیان اعدام شدند.

جالب است که این حکم قبل از اینکه در دادگاه صادر شود توسط نماینده خامنه ای جنایتکار سلیمانی خونخوار در روز انفجار صادر شد و این جانی در تلوزیون گفت فردا جوانان بلوچ را در برابر بتکده علی بن ابیطالب اعدام می کنند.

جنبش ضمن تسلیت به خانواده این شهداء که فرزندانشان مظلومانه و بدون هیچ جرمی اعدام شده اند به همه غیر بومیان در بلوچستان اعلام می دارد که آماده مرگ باشند و جنبش به هیچ غیر بومی در بلوچستان اجازه زندگی نمی دهد و به جوانان بلوچستان دستور می دهد که هر جا غیر بومی و زابلی دیدند در کشتنش تردید نکنند و جنبش در برابر کشتن غیر بومیان به جوانان جائزه می دهد و جوانان بدانند که اگر غیر بومیان در بلوچستان نبودند این حکومت را وجودی نبود پس اگر می خواهیم زنده بمانیم و بلوچستان را از اشغال نجات دهیم باید به غیر بومیان حمله نمائیم.

غیر بومیان اعم از نظامی و غیر نظامی هدف حمله قرار خواهند گرفت البته سیاست جدید جنبش هدف قرار دادن غیر نظامیان که عامل اصلی بدبختی ملت ما هستند می باشد.

جنبش در این اطلاعیه به علمائی که خیلی زود عملیات اسشتهادی را محکوم کردند هم متذکر می شود که چرا جناب مولوی عبدالحمید سکوت می کنید در حالی که می دانید این جوانان هیچ ارتباطی با عملیات نداشته اند و می توانید از خانواده های این جوانان تحقیق کنید پس چرا مهر سکوت بر لب نهاده اید و حاضر نیستید اعدام سه جوان بی گناه را محکوم نمائید آیا خون پلید زابلیها از خون جوانان ما رنگین تر است یا ترس شما را فراگرفته است و شما با سخنرانی روز جمعه اعدام این جوانان را تائید کردید و زمینه را برای رژیم فراهم آوردید که جوانان بی گناهی را به دار زند که خداوند از این مسئله نخواهد گذشت.

همچنین نمایندگان دولت برای بلوچها ،آقای پشنگ و فروزش و ... که خیلی زود در صحنه حاضر شده و هلاکت مزدوران خامنه ای را محکوم می کنند چرا اندک سخنی از اعدام جوانان بلوچ به میان نمی آورند و چرا سکوت می کنند و حتی حاضر نیستند تحت همان قانون ظالمانه رژیم نسبت به چنین محاکمه هائی که با هیچ قانونی در جهان سازگار نیستند اعتراض نمایند.

جنبش به رژیم و مزدورانش اعم از استاندار و فرماندار و سلیمانی نماینده خامنه ای متذکر می شود که این اعدامها جز اینکه نفرت و خشم را به شما متجاوزان اشغالگر بیافزاید چیزی دیگر در پی ندارد و فکر نکنید که می توانید ترس بیافرینید که این چیزها را آزموده اید و نتیجه ای جز شکست برای شما در بر نداشته است و شما هنوز از اقتدار جنبش بی اطلاع هستید پس بدانید که جنبش با شدت بیشتری به شما حمله خواهد کرد و دمار از روزگاه شما در خواهد آورد و ظلم و ستم را بقائی نیست و الله تعالی از اعمال ظالمان بی خبر نیست و ظلم و ستم و بی عدالتی شما را برای همیشه در زباله دان تاریخ خواهد فرستاد و ملت بلوچ به عزت و آزادی دست خواهد یافت.

جنبش مقاومت باری دیگر شهادت این جوانان را که بیگناه و مظلومانه اعدام شدند را محضر خانواده شهداء ،ملت مظلوم بلوچ ،اهلسنت ایران تسلیت می گوید و از الله تعالی می خواهد که این شهدای عزیز را در جوار رحمتهایش قرار دهد.

شهدائی که بدون هیچ جرمی و فقط به جرم سنی بودن و بلوچ بودن اعدام شدند در تاریخ این سرزمین جاودان خواهند ماند و آنان زنده اند و هرگز نمرده اند پروردگار می فرماید و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء . و خداوند می داند که این جوانان مظلومانه و بدون هیچ جرمی اعدام شدند و نزد خدا شهید محسوب می شوند و شهداء زنده اند.

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

اعدام سه جوان بی طرف بلوچ


سه جوان بلوچ که مدتها پیش دستگیر شده بودند و در زندانها به سر می بردند به اتهام دروغین مشارکت در عملیات استشهادی زاهدان صبح امروز برای خشنودی زابلیهای جنایتکار اعدام شدند.
خبرنگار تفتان می گوید این سه جوان مدتها قبل دستگیر شده اند و هیچ ارتباطی با عملیات استشهادی نداشتند اما در حکومت عدالت علوی و مهدی چنین چیزهائی ممکن هستند.
پاسخ خون ،خون است و باید زابلیها از بلوچستان خارج شوند که دیگر اجازه بقا در بلوچستان ندارند

۱۳۸۸ خرداد ۸, جمعه

رهبر انقلابي بلوچستان به همراه دلاوران جنبش


پاسخ به بیانات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهلسنت زاهدان

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان می رساند که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهلسنت زاهدان در سخنرانی روز جمعه سخنانی ایراد داشتند که لازم می بینیم سخنان ایشان را مورد نقد قرار دهیم و حقائق را برای ملت مسلمان بلوچ روشن نمائیم.
جناب مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود از حمله استشهادی به حسینیه علی بن ابی طالب گفتند و این عملیات را محکوم کردند که ما این محکومیت را عذر ایشان می دانیم که در سایه وحشت و خفقان ولایت فقیه ایشان را چاره ای جز محکومیت نیست و ایشان نمی توانند حقائق را بیان کنند.
مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنان خود مبارزان راه حق و مجاهدینی که عملیات استشهادی را ترتیب داده بودند را مورد اهانت قرار داده که جا دارد به ایشان متذکر شویم که کاش شما هنگام تخریب مدرسه دینی عظیم آباد هم عاملان تخریب مدرسه و انداختن مصاحف قرانی را به چنین لهجه ای مورد خطاب قرار می دادید و کاش در مورد اعدام علمای اهلسنت هم چیزی می گفتید و کاش در مورد اعدام هزار جوان بلوچ هم چیزی می گفتید.
مولوی عبدالحمید در بخشی دیگر از سخنرانی بسیجیانی کافری که در حال اهانت به خلیفه اسلام حضرت فاورق اعظم رضی الله بودند را برادران مسلمان خواند و هرگز به موضوع اهانت به حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه در حسینیه علی بن ابی طالب اشاره نکرد و در حالی که بسیجیان شعار می دادند که ( لعن الله قاتلیک یا فاطمه ) مولوی عبدالحمید می گوید آنان در حال عزاداری برای ارتحال فاطمة الزهرا بودند! کدام ارتحال جناب مولوی صاحب ؟!
آیا شما از جزئیات این مراسم خبری ندارید و یا خود را به تجاهل عارفانه زده اید که هیچ خبر ندارید که در این مراسم مستقیما حضرت فاروق اعظم به عنوان قاتل حضرت فاطمه معرفی می گردد و مورد لعن و طعن قرار می گیرد.
آیا لعن کنندگان فاروق اعظم مسلمانند؟
آیا لعن کنندگان صدیق اکبر مسلمانند؟
آیا لعن کنندگان عایشه صدیقه مسلمانند؟
مولوی عبدالحمید در سخنرانی خود حسینیه و بتخانه رافضیان مشرک و پایگاه بسیجیان بی دین را مسجد می خواند و می گوید بی حرمتی به مسجد در هیچ دینی جائز نیست!
جناب مولوی عبدالحمید نظر شما در مورد پیامبر اسلام و اصحاب پیامبر که مسجد ضرار را سوختند چیست؟ آیا پیامبر اسلام و اصحابش هم العیاذبالله دچار اشتباه شدند یا اینکه آن محل را محلی برای منافقان می دانستند و تخریب چنین محلی را فرض می دانستند.
دوما آیا مسجد شیخ فیض گناهش چه بود که مظلومانه به شهادت رسید
مدرسه عظیم آباد گناهش چه بود که توسط نظام با خاک یکسان شد
مسجد گورناک چرا با خاک یکسان شد و آیا آن زمان شما چنین موضع گیری تندی کردید یا نه باز هم فتوای اسلامی بودن نظام ولایت فقیه را صادر کردید و مردم را دعوت به صبر بی پایان در برابر مظالم دادید.
جناب مولوی عبدالحمید از هلاکت چند بسیجی ابراز تاسف کرده است و تا توانسته است به مبارزان با الفاظ تندی حمله ور شده است که جا داشت این بیان مولوی عبدالحمید در مورد عاملان هزاران جنایت علیه اهلسنت می بود و جا داشت مولوی عبدالحمید در مورد قتل عام نصرت آباد و آواره کردن مردم گورناک و اعدام هزاران جوان و اعدام علمای اهلسنت چنین بیانی می کرد.
جناب مولوی عبدالحمید
آیا مبارزانی که در راه دفاع از دین و سرزمین و ناموس برخاسته اند وحشی هستند یا آنانیکه مسجد شیخ فیض را به خاک یکسان کردند و مدرسه عظیم آباد را از بین بردند و مصاحف قرانی را در چاههای فاضلاب انداختند و جوانان اهلسنت را اعدام کردند و علمای اهلسنت را ترور کردند و طلاب اهلسنت را در آتش سوختند و زنان بلوچ را مورد تجاوز قرار دادند و هزاران جنایت دیگر
جناب مولوی صاحب آیا خون زابلیها از خون جوانان ما رنگین تر است و آیا ارزش چند بسیجی جانی از علمای ما که مظلومانه شهید شدند بیشتر است یا اینکه ما ملت بلوچ ارزشی نداریم و متجاوزان هر چه می خواند با ما بکنند و ما فقط نظاره گر باشیم و مانند گوسفند سرمان بریده شود و دست از پا تکان ندهیم ورنه در فرهنگ شما ما وحشی می شویم که چرا دست و پا تکان دادیم و نگذاشتیم براحتی ما را بکشند.
مولوی عبدالحمید در ادامه از رهبر خبیث نظام که مستقیما در جنایت علیه اهلسنت دست دارد توصیف وتمجید کرده است و کاش مولوی عبدالحمید از یک کافر ظالم با چنین الفاظی توصیف نمی کرد و رهبری که در طول رهبریش اهلسنت هیچ گاه روی سعادت و عدالت را ندیدند چگونه مورد تعریف قرار می گیرد و رهبری که در زمان رهبریش مساجد و مدارس اهلسنت با خاک یکسان شده و می خواهند مدارس اهلسنت را تصرف کنند چگونه مورد تعریف قرار می گیرد و لازم است که حدیث پیامبر اسلام را بیان داریم که فرمودند افضل جهاد کلمة حق عند سلطان جائر ،افضل ترین جهاد گفتن حق در برابر حاکم ستمگر است.
شاید جناب مولوی این سخنان را حمل بر سعه صدر و مصلحت بر زبان می آورند که باید بدانند تائید کفر و ظلم سعه صدر نیست و در اسلام چنین سعه صدر و مصلحت اندیشی قابل قبول نیست.
این چه مصلحت اندیشی است که شما هلاک شدگان مراسم توهین به فاورق اعظم را شهید خطاب می کنید و کسانیکه درراه دفاع از دین و ناموس کشته شدند را وحشی و جهنمی می نامید و خامنه ای جنایتکار را رهبر اسلام و نظام ظالم و کافر ولایت فقیه را نظامی اسلامی معرفی می کنید.
آیا مصالح در باب اعتقادات ارزش دارند و آیا شما معتقد به ولایت فقیه هستند و به طوری کلی نظر شما در مورد ولایت فقیه این نظریه کافرانه و غیر اسلامی چیست؟
چگونه و با چه مصلحتی شما مجاهدینی را که حتی نان برای خوردن ندارند را به امریکا وغرب نسبت می دهید و چگونه شما عاشقان اصحاب پیامبر را عوامل استکبار می دانید ،آیا جوان مومن و حافظ قرانی که فقط در دفاع از عقیده بر خود بمب بسته و اهانت کنندگان به عقیده را به درک واصل کرده است عامل غرب است و چه سودی به وی از غرب می رسد که جانش را فدا می کند و آیا غرب در قبر به داد او می رسد. زهی فکر اشتباه
آیا مظالم رژیم برای شما پوشیده است که شما طبق قول آنان مجاهدین را به غرب نسبت می دهید آیا فراموش کرده اید که همین جنایتکاران مولوی نظرمحمد دیدگاه را پس از شکنجه وادار به اعتراف به وابستگی به بیگانگان کردند و یا واقعا مولوی نظرمحمد وابسته به غرب بود؟!
ما سوگند می خوریم که هیچ کس از افراد ما دستگیر نشده است و رژیم ادعا کرده که دستگیر کرده است و حتما جوانانی را دستگیر کرده و پس از شکنجه وادار به اعتراف می کند و آیا این مظهر ظلم و ستم نیست و آیا دفاع از ظلم در اسلامی جایگاهی دارد؟
چگونه و با چه زبانی شما مدافعان اصحاب پیامبر و حامیان عقیده راستین و فدائیان عمر و عایشه را مورد طعن قرار می دهید ؟آیا شما سخنان خود را در مراسم نماز جمعه مناسب می دانید؟
به هر صورت ما قضاوت بین خود و شما را به محضر الله و پیامبر و قرانی که مظلومانه در چاهای فاضلاب انداخته شد و اصحابی که هر روز مورد توهین قرار می گیرند و مادر عزیزمان عایشه صدیقه رضی الله عنها که مورد اتهام قرار می گیرد می گذاریم و منتظر آن قضاوت می مانیم.
ما به هیچ صورت از مبارزه عقب نخواهیم نشست و با تمام وجود به نبرد خود ادامه می دهیم زیرا شما شاهد بودید که ما سال گذشته اندکی در عملیاتها توقف کردیم و درنتیجه رژیم چنان مغرور شد که مدرسه دینی عظیم آباد را با خاک یکسان کرد و ما تحت تاثیر بیانات شما قرار نمی گیریم و جنگ را با شدت ادامه می دهیم و به هیچ زابلی در بلوچستان رحم نمی شود و باید زابلیها وغیر بومیها بلوچستان را ترک کنند.
و این را هم به شما متذکر می شویم که دیگر بیانات شما تاثیری بر مردم ندارد زیرا مردم شاهد جنایت علیه خود و تجاوز به سرزمین خود و اهانت به دین خود هستند و می بینند که زابلیهای وحشی چگونه به جان ملت افتاده اند و ادارات و ارگانهای و شهرها و حتی روستاهای بلوچستان در اختیار زابلیهاست و این برای ما غیر قابل قبول است و بسیارند عبدالغفورها و عبدالخالق ها که خود را فدای آرمان رهائی و عدالت و اسلام نمایند.
و توصیه ما به شما این است که به جای عمل بر رخصت و یا عذر بر عزیمت عمل نمائید زیرا رهبران تاریخ همیشه با عمل بر عزیمت توانسته اند جامعه را رهبری نمایند و اگر همچنان به راهتان ادامه دادید مردم از شما دور خواهند شد و رهبری شما مورد تردید قرار می گیرد و بترسید از روزی که قهر خدا و مردم دامنگیر شما شود.و الله تعالی می فرماید الله مستحق است که از او بترسید( نه از کافران بزدل)
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

افرادناشناس به ستاد انتخاباتی احمدي نژاد در زاهدان تيراندازي کردند

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از ایرنا چند فرد ناشناس در حالي که سوار بر موتورسيکلت بودند دقايقي پيش به سمت دفتر ستاد انتخاباتی محمود احمدي نژاد در خيابان سعدي زاهدان تيراندازي کردند.محمدرضا زاهد شيخي" مسوول ستاد حمايت هاي مردمي احمدي نژاد در بلوچستان در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت:دو نفر از اعضاي ستاد و يک کودک در اين تيراندازي مجروح شدند که به بيمارستان انتقال يافتند.حملات بسیجیان در سطح شهر زاهدان سبب شده است جوانان بلوچ مسلح شوند و آماده نبرد با زابلیها در بلوچستان که باید زابلیها بلوچستان را ترک کنند

اطلاعیه جدید جنبش ،عملیات استشهادی زاهدان
بسم الله الرحمن الرحیم
من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که فرزند غیوری از منطقه سرباز بلوچستان با نام حافظ عبدالخالق ملازهی شامگاه پنجشنبه با حمله استشهادی به مراسم بسیجیان در حسینیه علی بن ابیطالب که در حال اهانت به خلیفه اسلام حضرت عمر فاروق رض بودند دهها تن از مزدوران رژیم ولایت فقیه را به هلاکت رساند.
مراسمی که این عملیات استشهادی در آن انجام گرفت مراسم فاطمی نام دارد که در پوشش شهادت حضرت فاطمه الزهراء به خلیفه دوم مسلمانان حضرت عمر بن الخطاب رض اهانت می شود و حضرت فاروق اعظم به عنوان قاتل حضرت فاطمه معرفی می گردد و سخنرانان و نوحه خوانان علنا بدترین دشنامها و لعنتها را نثار این انسان بزرگ که از مقدسات اهلسنت به شما می آید می کنند و این مراسم قبلا وجودی نداشت و خامنه ای جهت ایجاد تفرقه بین مردم این مراسم را ایجاد کرد و مجلس رژیم این مراسم را به صورت قانونی تصویب کرد و مزدوران رژیم با برگزاری این مراسم در شهر دارالسنة زاهدان به صراحت به مقدسات اهلسنت حمله ور می شوند و قلوب مسلمانان این منطقه را جریحه دار می کنند و همانگونه که از مراسم عاشورا جهت اهانت و تخریب بنی امیه استفاده می شود از مراسم فاطمی جهت اهانت به حضرت فاروق اعظم و حضرت صدیق اکبر رض استفاده می شود اما فرزندان بلوچستان چنین اجازه ای به متجاوزان اهانتگر نمی دهند و در دفاع از عقیده خود جانهایشان را فدا خواهند کرد.
جنبش مقاومت اعلام می دارد که این عملیات در انتقام خون علمای شهید( مولوی عبدالقدوس ملازهی ،مولوی محمد یوسف سهرابی ، مولوی صلاح الدین سید و مولوی خلیل الله زارعی که توسط مزدوران رژیم مظلومانه اعدام شدند و همچنین در انتقام اعدام بیش از 1000 جوان بلوچ در سال گذشته انجام گرفت و عملیاتهای استشهادی در پاسخ به جنایات رژیم ادامه خواهند یافت.
جنبش در این اطلاعیه اعلام می دارد که با شدت به متجاوزان در بلوچستان حمله خواهد کرد و تمامی کسانی که رژیم را در جنایت و حکومت همراهی می کنند هدف حملات جنبش قرار خواهند گرفت و در این میان زابلیها و افراد غیر بومی باید هر چه زودتر بلوچستان را ترک کنند وگرنه کشته خواهند شد و جنبش تمام زابلیها و افراد غیر بومی را شریک جرائم رژیم می داند زیرا اگر نگاهی به بلوچستان و ادارات آن بیاندازیم می بینیم که از استانداری گرفته که قبلا زابلی و الان غیر بومی است همه ارگانهای سیاسی و نظامی و فرهنگی و بهداشتی و .. به دست اقلیت زابلی اداره می شوند ،فرماندار زابلی ، معاونان استاندار زابلی ،فرماندهان سپاه زابلی ، فرماندهان نیروی انتظامی زابلی ، فرماندهان بسیج زابلی ، رئیس دانشگاهها زابلی ، رئیس بیمارستانها زابلی ، مدیریت آموزش و پرورش زابلی و همه بلوچستان در اختیار اقلیت 5 در صد زابلی می باشد و صاحبان اصلی این سرزمی در خاک خود هیچ اختیاری ندارد لذا زابلیها و تمام غیر بومیان شریک رژیم هستند و اگر غیر بومیان و زابلیها دست از همکاری رژیم بردارند و یا از بلوچستان خارج شوند رژیم یک روز هم توان حکومت بر بلوچستان را ندارد زیرا همین زابلیها و غیر بومیها بازوی رژیم و دلیل استمرار حکومت هستند و رژیم برای تثبیت خود روز به روز به جمعیت غیر بومیان در بلوچستان می افزاید و فقط طی یک سال گذشته 10000 غیر بومی در شهر چابهار( بندر بلوچستان) اسکان داده شدند.
بندر و ساحل بلوچستان در دست چه کسی است ؟ بندر و ساحل بلوچستان بدست همین زابلیها و غیر بومیان است و ملت بلوچ صاحبان این سرزمین ماننده برده برای زابلیها و غیر بومیان در آمده اند.
تمامیت ارضی بلوچستان مورد دستبرد قرار گرفته است و قمستی از بلوچستان به هرمزگان و قسمتی به کرمان واگذار شده است و زابلیها در پی تقسیم دیگری هستند تا بلوچستان را باری دیگر به سیستان و بلوچستان تقسیم کنند.
زابلیها و غیر بومیان مانند اسرائیلیان بلوچستان را به تصرف خود در آورده اند و مشغول شهرک سازی در بلوچستان هستند و از سوئی چنان پر رو شده اند که در شهر و دیار اهلسنت به مقدسات و عقائدشان می تازند و علمایشان را اعدام می کنند و مدارسشان را تخریب می کنند و جوانان را به دار می زنند اما دیگر بلوچستان بیدار شده است و تا خاتمه دادن به متجاوزان به نبردش ادامه می دهد.
امروز مقاومت در بلوچستان به اوج خود رسیده است و سخن زنان و کودکان و دختران و پسران و دانش آموزان و دانشجویان بلوچستان از مقاومت و چگونگی پیشبرد آن می باشد و دیگر متجاوزان با لبخند دروغین و مکارانه نمی توانند مردم این دیار را بفریبند و رزمندگان بلوچستان در صف واحد به مبارزه ادامه می دهند.
جنبش طی این اطلاعیه به طور رسمی از زابلیها و غیر بومیان می خواهد بلوچسان را ترک کنند در غیر این صورت هدف حمله قرار خواهند گرفت و علمائی که توصیه به توقف حملات می کنند باید از زابلیها بخواهند بلوچستان را ترک کنند وگرنه حملات علیه متجاوزان متوقف نمی شود و جنبش زابلیها و غیربومیان را بی گناه نمی داند بلکه آنان را متجاوز و شریک جرم رژیم می داند زیرا رژیم را بدون آنان وجودی نیست و جنگ امروز با همه غیر بومیان متجاوز است و اگر غیر بومیان خود را بی طرف می دانند که نیستند باید بلوچستان را ترک کنند و این برای مردم بلوچستان مسلم است که همه غیر بومیان همکار وزارت اطلاعات هستند و اخبار و گزارشها و تحرکات مردم را به وزارت اطلاعات گزارش می دهند در این صورت ما نمی توانیم نظاره گر جنایت افرادی در لباس عادی باشیم و فقط بدلیل اینکه لباس نظام بر تن ندارد مورد حمله قرار نگیرند.
از سوئی دیگر عملیات استشهادی در مراسم بسیجیان در حسینیه علی بن ابیطالب پاسخی برای وزارت اطلاعات هم می باشد که طی چند ماه گذشته دهها جوان بلوچ را فقط به خاطر نسبت فامیلی با اعضای جنبش دستگیر کرده است و رهبر جنبش مستقیما با مقامات وزارت اطلاعات کشوری گفتگو کرد بود و خواسته بود که جوانان بی گناه را آزاد کنند اما وزارت اطلاعات توجهی به این موضوع ننهاد و در نتیجه جنگ کنونی آغاز شد واین آغاز را پایانی جز خروج تمامی غیر بومیان از بلوچستان نیست و در صورتی که ملت بلوچ به سیادت سیاسی دست یافت و به حق حاکمیت در سرزمین خود دست یافت دیگران می توانند به عنوان شهروند در بلوچستان زندگی کنند اما الان که فقط برای غارت ثروتهای بلوچستان می آیند به آنان اجازه داده نمی شود و کشته خواهند شد.
حافظ عبدالخالق ملازهی جوانی از سرزمین سرباز بلوچستان عملیات استشهادی زاهدان را جهت دفاع از سرزمین و دین و ملت انجام داد و با فدا کردن جان خود ترس و وحشت در دل متجاوزان آفرید و جنبش مقاومت شهادت این عزیز را محضر خانواده و ملت بلوچ و جامعه اهلسنت و رهبر جنبش تبریک می گوید و از درگاه ایزد منان درجات بلند برای شهید عبدالخالق ملازهی آرزو می نماید.
طی این اطلاعیه جنبش ادعاهای استاندار مبنی بر دستگیر اعضای جنبش را به شدت تکذیب می نماید واعلام می نماید هیچ فردی از مبارزان دستگیر نشده است و طبق تحقیقات شاخه اطلاعاتی جنبش وزارت اطلاعات قصد دارد افراد دستگیر شده سابق را تحت شکنجه وادار به اعتراف کند و بعدا اعدام کند که باز هم پستی و دنائت مزدوران خامنه ای را نشان می دهد و جنبش هشدار می دهد که هر اعدامی در بلوچستان به شدت پاسخ داده می شود و استاندار فکر نکند که با اعدام جوانان بی گناه به اهداف شوم خود می رسد و می تواند دل بازماندگان بسیجیان کشته شده را بدست آورد زیرا فردا باز افراد دیگری در پاسخ به اعدام شما کشته خواهند شد و شما هرگز در این جنگ پیروز نمی شوید زیرا حق از آن ماست و ما پیروزیم همانگونه که تا امروز در هر میدانی جنبش پیروز شده است و رژیم با شکست رسوا آمیز دچار شده است.

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

۱۳۸۸ خرداد ۷, پنجشنبه

گزارش العربیة از عملیات فدائی زاهدانبر اساس گزارش های که لحظاتی پیش از شهر زاهدان مرکز استان سیستان وبلوچستان مخابره گردید یک انفجار قوی که شامگاه پنجشنبه 28-5-2009 در مسجد امیر المومنین روی داد چندین کشته وزخمی بر جای نهاد .به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران "ایرنا" : يک بمب قوی در مسجد امير المومنين منفجر شده است و نيروهای امدادی در حال تخليه کشته شدگان و مجروحان اين حادثه هستند.خبرگزاری رسمی ایران در گزارش خود افزود ، در اين انفجار بخشی از مسجد تخريب شده است و هم اکنون " عوامل امنيتي و اورژانس "در حال انتقال مجروحان اين حادثه هستند.از سوی دیگر خبرگزاری نیمه رسمی فارس با مخابره ی گزارشی در اینباره« اعلام داشت که این انفجار توسط یک انتحاری صورت گرفته است .تا کنون هیچ گروهی مسولیت این انفجار را به عهده نگرفته است ومنابع رسمی ایران نیز جزئیات بیشتری را منتشر نکرده اند .اما خبرگزاری فارس در آخرین گزارش خود تعداد کشته شدگان را 20 تن وزشمار زخمی ها را 55 تن اعلام داشت .استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران وهمرز با بلوچستان پاکستان واقع است، و در سال های اخیر هر از چندی شاهد درگیری سپاه پاسداران انقلاب و نیروهای انتظامی با گروه مسلح جندالله بوده است . در تابستان سال گذشته این گروه مسلح با حمله به یک پاسگاه در منطقه ی مرزی سراوان 16 تن از ماموران این پاسگاه را به اسارت گرفت وپس از چندی اقدام به اعدام آنها کرد .ودر پایان سال گذشته ی میلادی نیز یکی از عناصر جندالله دست به یک عملیات انتحاری در سراوان زد که در نتیجه ی آن چهار نفر کشته شدند.دولت ايران بارها این سازمان را مرتبط به القاعده و آمریکا اعلام کرده است، اما جندالله ضمن نفی این اتهامات می گوید که برای احقاق حقوق قومی و مذهبی مردم بلوچ مبارزه می کند .طی سال های اخير گروه مسلح جندالله مسولیت اغلب انفجارها وعملیات نظامی علیه اهداف دولتی را بر عهده گرفته است .گفتنی است که رسانه های گروهی ومقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از مسلحان بلوچ به عنوان "اشرار مسلح " یاد می کند.

العربیة

منزل مولوی عبدالجمید و سائر علمای اهلسنت زاهدان در محاصره نیروهای نظامی و آماده باش نیروهای مبارز بلوچستان

اوضاع شهر زاهدان متشنج است و نیروهای نظامی منزل مولوی عبدالحمید و سائر علمای اهلسنت را به محاصره خود در آورده اند.از سوئی جوانان بلوچ خود را مسلح می کنند تا در صورت حمله بسیجیان جنگ را با آنان آغاز کنند.
گزارشها حاکیست که جوانان بلوچ از سائر نقاط بلوچستان عازم زاهدان هستند تا در صورت تجاوز بسیجیان و سپاه در برابر آنان بایستند و
نیروهای مبارز بلوچ هم در تمامی نقاط بلوچستان به صورت آماده باش کامل در آمده اند.
یکی از مبارزان بلوچستان در گفتگو با خبرنگار تفتان گفت در صورت حمله نیروهای بسیجی به مردم عادی ما هم مقابله به مثل خواهیم کرد و هیچ فرد غیر بومی در بلوچستان امنیت نخواهد داشت
آژانس خبری تفتان

اوضاع شهر زاهدان شدیدا متشنج است،مسجد مکی در محاصره نیروهای نظامی قرار دارد


اوضاع شهر زاهدان کاملا متشنج است و گزارشها حاکیست که بسیجیهای تندرو با اسلحه های حکومتی به سوی مردم عادی تیراندازی کرده اند و بسیاری از بسیجیها و نیروهای سپاه حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان را به محاصره خود در آورده اند و حتی خودروهای علمای اهلسنت هدف تیراندازی نیروهای بسیج و سپاه قرار گرفته است.مسجد مکی زاهدان بزرگترین مسجد اهلسنت به طور کامل در محاصره نیروهای نظامی و امنیتی رژیم قرار گرفته است و هزاران نیرو به این منطقه اعزام شده است.نیروهای بسیج سعی می کنند پای جنگ مذهبی را بگشایند و با حمله به اهلسنت جنگ شیعه و سنی راه اندازند که در صورت تدوام حملات به اهلسنت جنگ مذهبی سختی در زاهدان آغاز خواهد شد

آژانس خبری تفتان

یک «بمب قوی» در شهر زاهدان منفجر شد

خبرگزاری دولتی ايران می گويد: «يک بمب قوی» در مسجد امير المومنين شهر زاهدان منفجر شده است و نيروهای امدادی در حال تخليه کشته شدگان و مجروحان اين حادثه هستند.به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، در اين انفجار بخشی از مسجد تخريب شده است و هم اکنون نيروهای امنيتی و امدادی در حال انتقال مجروحان اين حادثه هستند.يک مقام آگاه به این خبرگزاری گفته است: اعلام دقيق تعداد مجروحان و کشته شدگان اين انفجار نيازمند بررسی بيشتر است اما برآوردهای اوليه حاکی از آن است که ۱۵ نفر کشته و ۵۰ نفر مجروح شده اند.در حالی که خبرگزاری ايرنا می گويد: اين انفجار ۱۵ نفر کشته بر جای گذاشته است، خبرگزاری فارس از کشته شدن ۲۰ نفر در اين حادثه خبر داده است.به گفته استاندار سیستان بلوچستان این انفجار غروب روز پنجشنبه به هنگام نماز مغرب روی داده است.به گزارش رسانه های ایران به دليل بزرگداشت مراسم عزاداری ایام فاطمیه تعداد بيشتری از مردم در اين مسجد حضور داشته اند.خبرگزاری فارس همچنين از کشف و خنثی کردن يک بمب ديگر در کنار اين مسجد توسط نيروی انتظامی خبر داده است.تاکنون هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.
این انفجار در زمانی صورت گرفت که تنها دو هفته دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده است.
بهمن ماه سال گذشته نیز انفجار يک بمب صوتی در مسجد الغدير زاهدان باعث شکسته شدن شيشه های اين مسجد شد ولی این انفجار تلفات جانی نداشته است.استان سيستان بلوچستان طی سال های اخير شاهد درگيری نيروهای انتظامی با گروه هايی است که جمهوری اسلامی آنها را «اشرار مسلح » می خواند.دولت جمهوری اسلامی گروه جندالله را مسئول انفجار و درگيری ها در سيستان بلوچستان می داند.در خردادماه سال گذشته گروه «جندالله» با حمله به يک پاسگاه مرزی ايران در سراوان شانزده مامور اين پاسگاه را به گروگان گرفت.رسانه های ايران چندی بعد به نقل از منابع پليس ايران اعلام کردند که گروه جندالله کليه گروگان هايی را که در اختيار داشته به قتل رسانده است.گروه جندالله که طی چند سال اخير در مناطق عمدتا سنی نشين سيستان و بلوچستان فعال شده، تاکنون مسئوليت چندين حمله مسلحانه به نيروهای نظامی و انتظامی، مقام های محلی و مناطق شهری را به عهده گرفته است.اوايل دی‌ماه سال گذشته نيز در اثر عمليات انتحاری گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ريگی که در شهر سراوان انجام شد، دست‌کم چهار نفر کشته شدند.دولت ايران می گويد گروه جندالله «با القاعده در ارتباط است»، اين در حالی است که گروه جندالله مدعی است برای رفع تبعيض قومی و مذهبی در استان سيستان و بلوچستان مبارزه می‌کند.
رادیو فردا

خبر فوری ،حمله استشهادی به جلسه سپاه پاسداران در زاهداندر عملیات استشهادی زاهدان تاکنون دهها تن به هلاکت رسیده اند و هنوز تعداد دقیق هلاک شدگان مشخص نیست.خبرگزاری حکومتی فارس گفته تاکنون هلاکت ده تن گزارش شده است اما گزارشها از زاهدان حاکیست که در تعداد هلاک شدگان خیلی بیشتر از این می باشد.

خبرنگار تفتان در منطقه می گوید تعداد مجروحین بیش از 100 تن می باشند و بسیاری از مجروحین به شدت زخمی شده اند که احتمال زنده ماندنشان نیست.ساعاتی پیش یک جوان بلوچ با منفجر کردن خود در بین جلسه سپاه پاسداران در حسینیه علی بن ابی طالب زاهدان دهها پاسدار را به هلاکت رساند.

آژانس خبری تفتان

۱۳۸۸ خرداد ۵, سه‌شنبه

ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید

ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید

قسمتی از گفتگوی کمال ناروئی سخنگوی جنبش مقاومت جندالله با روزنامه الوطن العربی کویتی


من جهة أخرى، شنت جماعة جند الله الايرانية هجوما اعلاميا حادا على ايران: »تمثل اكبر خطر يهدد دول الخليج العربي، وسننفذ عمليات في العمق الايراني تطول طهران«، مؤكدة ان »هذه الجمهورية تستخدم الشيعة من أجل الوصول إلى اهدافها«.وجماعة جند الله، هي فصيل ايراني سني معارض تأسست في 2002 على يد عبدالمالك البلوشي.وذكر المتحدث الرسمي باسم الجماعة كمال ناروئي إن »إيران تعد اكبر خطر يهدد الدول الخليجية« موضحاً أن »الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة وجاء فيه »جيش الجمهورية الاسلامية وقوات الحرس الثوري لا يتحملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود وانما يتكفلان أيضا بحمل رسالة عقائدية في أرجاء العالم«.واعتبر ناروئي ان »إيران تستعمل الشيعة في البلاد العربية من اجل الوصول لاهدافها« مدللاً على ذلك بـ »تأسيس إيران احزاباً سياسية معارضة واخرى مسلحة في الوطن العربي ودعمها مالياً وعسكرياً«.وذكر ان »عدم وجود منظمات مثل حزب الله اللبناني وحزب الله الكويتي قبل انتصار الثورة الخمينية دليل على استغلال إيران لتلك المنظمات لمصالحها السياسية«.وتابع: »رغم كون اهل السنة يمثلون اكبر اقلية مذهبية في ايران، الا ان مستوى تمثيلهم السياسي في البرلمان والتشكيل الوزاري لا يتناسب مع نسبتهم العددية اذ لا يمثلهم في البرلمان سوى 14 نائبا، وليس لهم أي وزن حقيقي في البرلمان بل يُستغل وجودهم لأهداف سياسية بما ينافي مصالح اهل السنة، والذين يصلون البرلمان من السنة هم من الموالين للحكومة وليسوا ممثلين لأهل السنة«.واكد ناروئي ان »اهل السنة في ايران يعيشون حالة من الفقر المدقع رغم ما تملكه محافظة بلوشستان التي يقطنونها من ثروات معدنية وساحل بحري طويل وحدود برية مع افغانستان وباكستان طولها اكثر من ألف كيلومتر.وحول مظاهر اضطهاد اهل السنة في ايران ذكر ناروئي ان »من بينها قتل العلماء وهدم المساجد واغلاق المدارس الدينية وتشريد طلبة العلم«، مشيرا الى »حالات ابادة جماعية تم فيها تدمير قرى بأكملها«.ولفت ناروئي الى انه »تم اعدام قرابة ألف شخص من المتعاطفين مع جماعة جند الله بينما اعدم 30 مقاتلا ينتمون اليها«.وذكر ناروئي ان »اساليب التعذيب التي يستخدمها الحرس الثوري والمخابرات الايرانية مع جماعة جند الله تشمل الضرب المبرح حتى النزف والاغماء أو التسبب بعاهة مستديمة والصعق بالكهرباء واستخدام المواد الحارقة كصب الزيت واستخدام المثقاب الكهربائي«، مشددا على ان »السجون الايرانية تعتبر من أسوأ السجون في تاريخ البشرية«.

فیلتر شکن جدید


http://www.freeproxyunblock.info/
http://myspaceloginproxy.info/
http://www.myspacebackdoor.net/
http://www.workproxies.com/
http://hideyouadmin.info/
http://www.proxyjune.co.cc/
http://www.proxyjune۲۰۰۹.co.cc/
http://wiiproxy.info/
—————————————–
http://pinkover.info/
http://www.vamasac.org/
http://bypasswebsite۲۰۰۹.info/
http://www.redtubeproxy.info/
http://kamuflase.info/
http://mintmagic.info/
http://webanonymizer.info
http://DOLOOK.INFO
http://Share۴ever.info
http://DOLIKE.INFO
http://proxy.virtual-browser.com
http://unblockwebsense.net
http://ASFUN.INFO
http://sitelander.info/
http://www.evademyip.com
http://hacktheweb.info
http://www.transcape.info
http://mowsh.info
http://www.instantmoneymachine.info
http://peoplehider.info
http://dianan.co.cc/
http://www.zombie-invasion-proxy.info
http://www.kode-hosting.com
http://altaproxy.co.cc

شهریاری اعتراف کرد ،وعده های نامزدهای انتخاباتی غیر واقعی استفاشیست زابلی شهریاری نماینده زابلیهای مهاجر مقیم زاهدان اعتراف کرد که شعارها و وعده های نامزدهای انتخابات غیر واقعی و غیر اجرائی است و از نامزدها و حامیانشان خواست که از دادن وعده هائی که غيرممكن و غيرعملي هستند به اقوام و مذاهب توقعات آنان را بالا نبرند.شهریاری وعده های کربی و موسوی را به اهلسنت ناشدنی توصیف کرد و گفت چنین وعده هائی هرگز محقق نمی شود بنابراین نامزدها بايداز دادن وعده هاي نشدني پرهيز کنند.شهریاری افزود :نامزدهاي انتخاباتي نبايد با وعده هاي غيرممكن و غيرعملي موجب سرخوردگي مردم شد و به خاطر چند راي به اختلافات قومي و مذهبي دامن بزنند.شهریاری مطالبات اهلسنت و مردم بلوچ را در چارچوب نظام ولایت فقیه غیر ممکن و نشدنی توصیف کرد با این حال شرکت اهلسنت در انتخابات نظامی که مطالباتشان نشدنی است بی معناست و هیچ سودی برای جامعه اهلسنت در برندارد جز اینکه نظام پلید آخوندی را تثبیت کند.

آژانس خبری تفتان

۱۳۸۸ خرداد ۳, یکشنبه

قسمتی از سخنرانی رهبر انقلابی بلوچستان امیر عبدالمالک بلوچ در مورد تحریم انتخابات

کساد ، فساد ، اقتصاد !


درنگرش نخستین ، تنها وجه اشتراک سه واژه بالا در این است که تقریبأ هم وزن می باشند . اما اگر به معانی لغوی هر یک توجه بکنیم ؛ در نهاد هر یک از این کلمات خصوصیتی وجود دارد که هم با آن دوی دیگر بسیار نزدیک است . و هم بدون تردید هر یک از آنها یا پدید آورنده آن دوی دیگر می باشند . و یا مکمل همدیگر هستند .با کمال تأسف سالهای متمادی می گذرند که ملت ایران مدام با مفاهیم ملموس و بارز هر سه این کلمات ، در زندگانی فردی و خانوادگی و اجتماعی خودشان دست به گریبان هستند .سی سال است که همه روزه کسادی چشمگیر و پر مخاطره سایه سنگین و محنت افزایش را بر روی زندگی ایرانیان انداخته است . به ویژه جوانان بی شماری هستند که کساد در تمامی زمینه های زندگی شان حضور یافته و زندگی آنان را با دلسردی و یکنواختی عجین نموده است .در خانه ، دبیرستان ، دانشگاه ، محل کار و یا هر اجتماع کوچک و بزرگی که این حجم عظیم جامعه ایرانی ، یا در آن زندگی می کنند ؛ و یا به نوعی با آن سر و کار دارند ؛ تیرگی حضور یک کساد رونق برانداز همه زوایای زندگانی بی رمق آنها را غیر قابل تحمل ساخته است . این کسادی از کجا برخاسته است ، و به کجا خواهد رفت ؟بدون شک کساد یکی از نتایج حاصل آمده از سیستم بد و اشتباه اقتصادی یک جامعه است . به وضوح آشکار می باشد که در سه دهه اخیر ، به این دلیل که دست اندر کاران مسائل اقتصادی در کشور ایران ، نه با هدف خدمتگذاری به مردم و رونق بخشیدن به اقتصاد ملی ایشان بر سر کار آمده اند . بلکه مهمترین مقصود آنان تهیه کلاه مناسبی برای خودشان از نمدی مفتی است که به دست آنها رسیده است . ولی به این خاطر که دستهای فراوانی با مقاصدی مشابه آنان ، گوشه های این نمد ارزشمند را گرفته و به سوی خودشان می کشند ؛ تمام تلاش این مسؤلان به تحقق این هدف ختم می گردد که همه توفیق را از رقبای خودشان دور بنمایند . و .... البته همه آن را به سوی خودشان برگردانند .چنین اقتصاد بیماری که با مدیریت دزدهای سرگردنه نظام جمهوری اسلامی ، بر پیکره سیستمهای اجتماعی میهن ما مستولی گشته است ؛ کمترین نتیجه ای که به بار می آورد ، کسادی بازار و فسادهای اخلاقی در تمامی زمینه های زندگانی مردم اعم از پیر و جوان می باشد .به گزارش دوستانی که از داخل کشور و حتی از شهرهای کوچک و سنتی آن حقایق تلخی را به دست دوستان برون مرزی خودشان می رسانند ؛ فساد در این شهرهای کوچک هم امان مردم را بریده و همچون یک باکتری خطرناک و کشنده در میان خانواده های آبرومند آن مراکز سرایت نموده و به طور مستمر کشت داده می شود و به دیگران هم سرایت می کند .فسادهای اخلاقی و تربیتی و مادی ، از بنیانهای خانواده هائی که پاکی و دور بودن از مفاسد اجتماعی شهرهای بزرگ کشور ، به ویژه پایتخت ، یکی از جنبه های سرفرازیشان بود ؛ موجوداتی سرافکنده ساخته است . یک خانواده اکثر اوقاتش را باید برای سرکشی به جوان معتادش که در یکی از مراکز به اصطلاح " به پروری " فرستاده اند تا بلکه بتواند سم مهلک هر نوع اعتیادی را که با آن دست به گریبان است را از ملک وجودش خارج بسازد هزینه می کنند .اولیائی دیگر هم هستند که مدام از این دارالوکاله یک وکیل سرشناس به سوی آن دیگری می روند تا شاید با تلاشهای قانون شناسانه او بتوانند بار گناهان فرزند زندانی شان را که در زندانهای مصیبت افزای رژیم حاکم اسیر و زندانی هستند را از روی شانه هایش بردارند و وی را به دامان خانواده برگردانند .در گوشه ای دیگر ، کسانی را می بینید و می شناسید که برای زدایش کسادی زندگانی شان و مضمحل ساختن فسادی که دامان جوانان و میان سالهایشان را هم می آلاید دستهایشان بسته است و هیچ کاری نمی توانند بکنند . چرا که آنها نه پول دارند و نه پارتی دم کلفتی که کاری برایشان به انجام برساند . و از هردوی آنها ، یعنی از نداشتن پول و پارتی مشکل تر ، روی لازم را هم برای دست یابی به یک پارتی را ندارند . و به خاطر همین کم روئی ها نمی توانند به قوم و خویش مراجعه بنمایند و از آنها اسباب و امکانات تهیه پول و پارتی را طلب بکنند .در چنین شریطی جهت فساد دامنه اش وسیع تر گشته و به دزدی و فحشا و جنبه های دیگر آن هم کشانیده می شود . تا جائی که به راحتی به این خطای غیر قابل چشم پوشی تن می دهند که دخترانشان در درون کشورهای همسایه که تا چندی پیش جواب سلامشان را هم به زور می دادیم ؛ به حراج گذارده بشوند . و پس از بهره کشی جنسی یک شیخ امیر نشین ، تن گرانمایه شان را به هر کس و ناکسی بفروشند و هزینه زندگی خود و خانواده فقیرشان را در بیاورند .تمامی گرفتاریهائی که نمونه های کوچکی از آنها در این نوشته آمده است ؛ بخش ناچیزی از خسارتهائی هستند که این حکومت جبار و فاسد و دروغگو و بی هویت در میهن عزیزمان رایج کرده اند .
حال چگونه می توانیم توجیه مستدلی برای شرکت در انتخاباتی که یکی از همین مزدوران و نفع پرستان گدا صفت را بر کرسی ریاست جمهوری شان بنشاند به پای صندوقهای رأی گیری خواهید رفت ! ؟

بهار 1388 هلند

محترم مومنی روحی

ایران ب ب ب

پیام رهبر جنبش امیر عبدالمالک به جوانان بلوچستان

ادله ى جديدى براى اتهام حزب الله به ترور حريرى وهمراهانشهفته نامه ى آلمانى "دير اشپيگل" در شماره ى روز شبه 23/5/2009 با انتشار گزارشى به نقل از منابع خاص خود در درون دادگاه بين المللى ويژه ى ترور رفيق حريرى، نخست وزير پيشين لبنان و همراهانش نوشت: ادله اى جنايى حكايت از آن دارد كه حزب الله لبنان در ترور دسته جمعى 14 فوريه 2005 بيروت دست داشته است.اين هفته نامه به نقل از منابعى كه از افشاى نامشان خوددارى كرده است، نوشت كه دادگاه توانسته است هويت يكى از عناصر حزب الله را كه خريدار كاميون ميتسوبيشى سفيد رنگ بكار رفته در عمليات انفجار بوده است، شناسايى كند. يك منبع "دير اشپيگل" گفته است كه كارآگاهان دادگاه هم اكنون به دنبال يافتن منبع تأمين كننده ى مواد انفجارى مى باشند كه گفته مى شود وزن آن متجاوز از 1000 كيلوگرم بوده است."دير اشپيگل" به نقل از اين منبع مى نويسد: تحقيقات دادگاه به نتايجى رسيده است كه مى تواند تحولى دراماتيك در روند پرونده به وجود آورد.اين هفته نامه طبق گزارش خويش به اسناد داخلى دادگاه دسترسى پيدا كرده است كه اطلاعات ابراز شده را ثابت مى كند. "دير اشپيگل" به نقل از منابع اطلاعاتى خويش مى نويسد كه نيروهاى ويژه ى حزب الله براى ترور حريرى و همراهانش برنامه ريزى كرده و آن را به اجرا درآورده اند. اين مجله مى افزايد: رئيس دادگاه از يك ماه پيش به چنين اطلاعاتى دست يافته است و در حال تكميل اطلاعات خويش مى باشد. بنا به نوشته ى اين هفته نامه ى آلمانى، يگان سرى نيروهاى امنيتى لبنان 8 شماره تلفن همراه را كه در لحظات پيش از حادثه ى ترور به كار گرفته شده اند تا عمليات انفجار به طور هماهنگ پيش رود، شناسايى كرده است. اين يگان اين را هم كشف كرده است كه همه ى اين شماره ها از شهر طرابلس لبنان خريدارى شده اند و 6 هفته پيش از انفجار راه اندازى گشته اند. "دير اشپيگل" مى افزايد: بلافاصله پس از انفجار، استفاده از همه ى اين خطوط تلفن متوقف شده است. بنابر اين گزارش يگان سرى مذكور يك شبكه ى ارتباطى متشكل از 20 شماره تلفن همراه را كشف كرده است كه با 8 شماره ى فوق الذكر در ارتباط بوده اند. نيروهاى امنيتى لبنان دريافته اند كه همه ى اين شماره ها متعلق به شاخه ى امنيتى حزب الله بوده است. يگان امنيتى سرى لبنان هويت يكى از تماس گيرندگان را از طريق يك ارتباط تلفنى عاطفى كه به وسيله ى يكى از همين شماره هاى ويژه با دوست دخترش داشته، كشف كرده است. تحقيقات بعدى ثابت كرده است كه وى يكى از اعضاى حزب الله است كه آموزش خود را در ايران تكميل نموده است. اين مرد پس از حادثه ى انفجار به طور كلى ناپديد شده است و بنا به گفته ى "دير اشپيگل" به نظر نمى رسد كه در قيد حيات باشد. اين هفته نامه مى نويسد اهمال كارى اين عنصر حزب الله كارآگاهان دادگاه را به كسى كه به نظر مى رسد در برنامه ريزى انفجار دست داشته رهنمون كرده است. شخص اخير "حاج سليم" نام دارد و از اهالى جنوب لبنان و به طور دقيقتر اهل نبطيه مى باشد. حاج سليم ظاهراً رهبر جناح نظامى حزب الله در جنوب لبنان است. او در رأس يگانى سرى است كه مستقيماً از سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله فرمان مى برد.

العربيه

ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید


ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید

آیا اصلاح طلبان درد اهلسنت را دوا می کنند؟!با نزدیک شدن انتخابات سراسر نمایشی رژیم ولایت فقیه ب کاندیدهای اصلاح طلب که سابقه شان حلقه به گوشی ولایت فقیه بوده با صدور اطلاعیه به دفاع از اهلسنت و اقوام برخاسته اند و چنین وانمود کرده بودند که اصلاح طلبان خواهان رسیدن اهلسنت و همچنین اقوام ایرانی به حقوقشان هستند !
اما آنچه که مردم اهلسنت و دیگر اقوام ایرانی بعد از دوم خرداد و به قدرت رسیدن اصلاح طلبان مشاهده نمودند با آنچه آنها مطرح نمودند و الان هم مطرح می نمایند تفاوت دارد و همانطور که در دوره های قبل و بعد اهلسنت و اقوام ایرانی از بی عدالتی و تبعیض و عدم شرکت در ساختار نظام کشورشان و همچنین از ساختار قدرت در مناطق خودشان رنج می بردند بعینه در دوره اصلاحات هم رنج بردند و به خواسته هایشان هیچ توجهی نشد و مثل همیشه به حاشیه رانده شدند و حقوقشان در میان هیاهوها و سر و صداهای دو جناح گم شد و این فقط نظام بود که با شرکت وسیع و گسترده اهلسنت و اقوام ایرانی بهره برد و این شرکت گسترده هیچ نفعی برای اهلسنت در برنداشت.شاید از نظر فکری بین دو طیف اختلاف باشد اما پایه ایدیولوژیکی هر دو گروه یکی است و هیچ تفاوتی بین این دوجناح در اصول وجود ندارد و برایشان ولایت فقیه و حفظ نظام به مراتب بیشتر از اقوام و مذاهب ایرانی اهمیت دارد به همین خاطر هر دو با اقلیتها یک گونه برخورد نمودند و آقای موسوی نخست وزیر پیشین که هزاران ایرانی در دوران نخست وزیریش اعدام شدند و کربی در سخنرانیهای انتخاباتی به مقدم بودن ولایت فقیه بر همه چیز اشاره کردند.و تنها فرق اصلاح طلبان شعار های توخالی عدالت و برابری بوده که با این ترفند اهلسنت و اقوام ایرانی را به میدان انتخابات کشاندند تا پایه های نظام جهل و جور را تثبیت نمایند و بعد از شکستشان در دو دوره انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باری دیگر با همان شعارهای گذشته و پوسیده می خواهند اهلسنت را فریب داده و به عرصه رای دادن بکشند لذا اهلسنت باید بیدار باشند و امری را که یک بار تجربه کردند بار دیگر نیازی به تجربه اش نیست و رهبران اهلسنت بدانند که در صورت شرکت در مراسم نمایشی سیاستهای دو طیف هیچ سودی نخواهند برد بلکه با چنین اعمالی ضعف و ناتوانی خود را باری دیگر به نمایش خواهند گذاشت و در صورتی که آنها با مبارزات مسلحانه مخالفند لازمه مبارزات مدنی و دموکراتیک عدم شرکت در انتخاباتی است که هیچ سودی برای جامعه اهلسنت ندارد بدین صورت آنان با نافرمانی مدنی که حق مردم یک جامعه است می توانند سران نظام را به تفکر در برخورد با اهلسنت و اقوام ایرانی وادارند.شرکت در انتخابات هیچ نفعی برای جامعه اهلسنت در بر نداشته است جز اینکه پایه های نظام تثبیت شده است و شهرهای اهلسنت در حال تبدیل شدن به شهرهای شیعه نشین شده اند و مساجد و مدارس اهلسنت تخریب شده اند علماء و جوانان اهلسنت اعدام و ترور شده اند و مردم هم به این حقیقت پی برده اند که شرکت در انتخابات فقط و فقط به نفع متجاوزان و سرکوبگران است و افرادی همچون موسوی و کربی نه توان تغییر سیاستهای ولایت فقیه را دارند و نه چنین قصدی دارند و ادعاهایشان فقط بازیهای سیاسی است و برای آنان ارزشهای اخلاقی و صداقت و راستی هیچ ارزشی ندارد که به قول و وعده شان اعتماد کرد.سیاستی که آنان بدان معتقدند جز فریب و دروغ و مکر و رسیدن به قدرت چیزی دیگر نیست و در این بازی جائی برای علمای صادق و راستگوی اهلسنت نیست و تنها راه تحریم این نمایش است تا سران نظام متوجه قدرت اهلسنت شوند. لازم است به مبارزان علمای هند در برابر استعمار اشاره نمایم که با تحریم انگلیس و تحریم کار کردن برای انگلیس و فتوای حرمت استخدام در ادارات و ارتش انگلیس علمای اسلام زمینه انقلابی فراگیر را ایجاد کردند و این می تواند نمونه ای خوبی برای علمای اهلسنت ایران باشد که با الگوگیری از اساتذه خود راه مبارزه مدنی فراگیری را در ایران ایجاد نمایند.شرکت در انتخابات چیزی جز تثبیت آنچه که موجود است نمی باشد اما عدم شرکت موجب بیداری مردم و ایجاد تفکر در مردم برای اندیشیدن به آینده ای بهتر می باشد که باید علمای اهلسنت در این مورد فکر کنند و بعدا قضاوت نمایند.

دلاور بلوچ

۱۳۸۸ خرداد ۱, جمعه

حمله نیروهای ضد شورش به تظاهرات مردم تبریز و بازداشت و ضرب و شتم گسترده مردم

تظاهرات مردم تبریز که صبح روز جمعه ۱ خرداد ۸۸ در سومین سالگرد اعتراضات مردم آذربایجان بر علیه کاریکاتور توهین آمیز چاپ شده در روزنامه دولتی ایران و بدنبال انتشار فیلم جوک گویی اخیر سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران به ترکها برگزار شد با دخالت و حمله نیروهای ضد شورش و با پرتاب گاز اشک آور به سوی تظاهرکنندگان به خشونت کشیده شد.
بر اساس اخبار رسیده به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)درجریان این تظاهرات تعداد زیادی از تظاهر کنندگان بازداشت و مجروح و به مکان نامعلومی منتقل شده اند که از این میان می توان به بازداشت علیرضا فرشی (استاد دانشگاه)، علی اسلامی، اصغر چمنی، بایرام خالق زاده، سجاد قاراباغلی و وحید آقاجانی و همسرش سحر فتحی به همراه هاله فتحی اشاره کرد.همچنین فردین مرادپور، وحید علیزاده، اکبر محمدی و قادر همتی در جریان حمله نیروهای ضد شورش به شدت مجروح شده و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
به گفته شاهدان عینی صبح امروز جمعه ۱ خرداد ۸۸ راهپیمایی ۳۰۰ هزار نفری خانوادگی که از سوی اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجانشرقی در مسیر راهنمایی تا پارک ائل گولی برگزار شده بود به تظاهرات مردمی با شعارهای هویت طلبانه بدل شد و مردم با دادن شعارهای "تورک دیلینده مدرسه اولمالیدیر هر کسه" و " یاشاسین آذربایجان" خواستار حقوق زبانی خود شدند.
بدنبال سر دادن شعار های ملی از سوی این راهپیمایان و تبدیل این راهپیمایی به تظاهرات عظیم مردمی، نیروهای ضد شورش با حمله به مردم و ضرب و شتم آنها با پرتاب گاز اشک آور سعی در متفرق کردن مردم داشته اند.
آداپ

فضای امنیتی و افزایش بازداشتها در بلوچستان


فضای امنیتی تحت تاثیر مسئله انتخابات در بلوچستان تاکنون بازداشت دست کم 40 شهروند را در پی داشته است.
برگزاری رزمایش های نظامی و ایجاد پست های بازرسی شهری در مناطق مسکونی چون (ایرانشهر, زابل,زهک, خاش, سراوان, زاهدان, میرجاوه, چابهار, كنارك, سرباز) و همچنین نصب پدافندهای متعدد در مناطق مسکونی همراه با بازرسی های گسترده از منازل شهروندان باعث ایجاد فضای رعب و وحشت در منطقه شده است.
در این میان گزارشها از دستگیری شهروندان و فعالان فرهنگی بلوچ حکایت دارد، یحیی ریگی (نوجوان و فعال فرهنگی)،منصور ریگی (فعال فرهنگی)، حاجی محمد اعظم شه بخش، و نصرالله شه بخش، تنی از بازداشت شدگان روزهای اخیر هستند، منابع مطلع شمار بازداشت شدگان را افزون بر 40 تن عنوان می دارند.

فعالان حقوق بشر در ایران

ایران ب ب ب

قسمتی از سخنرانی رهبر جنبش امیر عبدالمالک بلوچ در مورد انتخابات

مبارزان


انتخابات الرئاسة الإيرانية في الميزان

تعيش إيران هذه الأيام على أصوات الدبكة الإعلامية لمسرحية الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في الثاني عشر من الشهر القادم و التي يتنافس فيها " شكليا " أربعة من أزلام النظام وهم كل من‘ الرئيس الحالي‘ الجنرال محمود احمدي نجاد ‘ الجنرال محسن رضائي ‘القائد الأسبق لميلشيات الحرس الثوري والأمين العام الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام ‘ الشيخ مهدي كروبي ‘ الرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني و رئيس مؤسسة " الشهيد" الإيرانية ‘ المهندس مير حسين موسوي خامنه اي‘ آخر رئيس وزراء في عهد النظام الحالي .
وكما هو معروف فان هذه الانتخابات التي تجري مرة كل أربعة أعوام ‘قد أصبحت احد أهم وسائل نظام الملالي لإلهاء الشعوب الإيرانية و بنفس الوقت هي أفضل الوسائل التي تستخدم لتلميع صورته على الصعيد الإقليمي والدولي ‘ خصوصا إذا ما علمنا ان إيران تعمل ومنذ ثلاثين عاما مضت على تصدير مناهجها العقدية والسياسية وبالتالي فإنها تريد استخدام هذه المسرحية وأمثالها من المسرحيات الأخرى لتلميع صورتها في أنظار المجتمعات العربية والإسلامية التي تعاني من أنظمة وحكومات استبدادية الحاكم فيها لا يتغير إلا بانقلاب أو موت . ومما يؤسف له ان اغلب المأخوذين بالشعارات و المسرحيات الانتخابية للنظام الإيراني ‘يجهلون تماما الأسس والهيكلية التي يقوم عليها النظام والسلطة في إيران والتي لا تتعدى فيها صلاحيات رئيس الجمهورية أكثر من كونه مجرد أمين عام لحكومة رئيسها الفعلي هو الولي الفقيه ومرشد الثورة "علي خامنئي "‘غير ان الشعارات الثورية والدعاية الإعلامية حولت رئيس الجمهورية في نظر ممن يجهلون هذه الحقيقة وكأنه صاحب سلطة حقيقية و قادر على لعب دور يوازي هذا المنصب الذي يفترض به ان يكون أعلى سلطة في الدولة لكون الرئيس فيه منتخب من قبل الشعب مثل ما هو حاصل في الدول المتقدمة حيث يعتبر رئيس الجمهورية هو السلطة التنفيذية العليا في البلاد. إلا ان ذلك غير حاصل في إيران ‘فقد جاء في المادة 60 من الدستور الإيراني‘ " يتولى رئيس الجمهورية والوزراء ممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات المخصصة للقائد مباشرة "، وصلاحيات القائد كما جاء في المادة 110من الدستور هي احد عشر فقرة تشمل كافة المسائل الرئيسية الخاصة برسم وتعين السياسات العامة للنظام وقيادة القوات المسلحة وعزل وتنصيب اغلب رؤساء المؤسسات والمجالس الرئيسية من قبيل ‘ مجلس فقهاء ‌صيانة الدستور‘رئيس السلطة القضائية ‘رئيس مؤسسة الإذاعة و التلفزيون‘رئيس أركان القيادة المشتركة للجيش والقوات المسلحة ‘القائد العام لقوات حرس الثورة ‘القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكذلك عزل رئيس الجمهورية‘ بالإضافة الى صلاحيات أخرى .
وبعد هذا فان السؤال الذي يفرض نفسه‘ترى ماذا بقي لرئيس الجمهورية من صلاحيات مادام ان المرشد هو الكل بالكل؟.
وهذا ما يؤكد مرة أخرى ‘ وبعد ان وضّح الدستور بشكل لا لبس فيه هزالة منصب رئاسة الجمهورية و هزالة الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس‘ على ان هذه الانتخابات ماهي إلا مسرحية يستعرضها نظام الملالي وينفخ فيها إعلاميا لإظهار ان هناك ديمقراطية في إيران وعنوان هذه الديمقراطية هو تغيير رئيس الجمهورية من قبل الشعب عبر صناديق الانتخابات!.
ورغم هزالة المنصب و صلاحيات رئيس الجمهورية فقد تقرر طوال الدورات التسعة الماضية من هذه الانتخابات على ان يكون التنافس الشكلي فيها محصوراً بين أربعة أو خمسة مرشحين فقط ‘ و هؤلاء المرشحون جميعهم من أبناء النظام ممن سبق لهم ان شغلوا مناصب عليا في الدولة واثبتوا إيمانهم بنظرية ولاية الفقيه و ولائهم المطلق لمرشد الثورة ‘ فهذا هو المعيار و الشرط أساسي الذي وضعه مجلس صيانة الدستور‘ المكلف بتزكية المرشحين للانتخابات‘والذي بدونه لا يسمح للمرشح خوض الانتخابات مهما تحلى بسلوك و صفات حسنة ومهما حمل من شهادات علمية أو حظي بتأييد جماهيري.
وفي هذه الدورة من الانتخابات وهي الدورة العاشرة نجد ان المرشحون قد حدد عددهم وأسماءهم قبل ان يبدأ فتح باب الترشيح للانتخابات بعدة أشهر‘وهؤلاء كما اشرنا جميعهم من صلب النظام ومن رموزه الذين سبق لهم تسنم مناصب قيادية عليا في الدولة‘ وحضور هؤلاء المرشحين ماهو إلا جزء من عملية تهدف الى التغطية على الرئيس الذي تم تحديده والاتفاق عليه مسبقا من قبل المرشد والنظام اولا ‘ ومحاولة لإشراك اكبر عدد ممكن من الجماهير لحضور هذه المسرحية ثانياً . وقد درجت العادة منذ الدورة السابعة ‘ ان يخوض الانتخابات الى جانب باقي المرشحين احد الشخصيات البارزة في النظام وبالتالي جعله يخسر النتيجة لإظهار استقلالية الانتخابات وعدم انحياز النظام لأحد أقطابه من جهة ‘و لإثبات نزاهة الانتخابات من جهة أخرى . ومثالا على ذلك ما جرى أثناء الدورة السابعة التي فاز بها المرشح المغمور " محمد خاتمي "على احد ابرز رجالات النظام وهو رئيس البرلمان في وقته الشيخ " علي اكبر ناطق نوري " ‘ وقد تكررت العملية في الدورة التاسعة حيث فاز الضابط الحرسي ورئيس بلدية طهران " محمود احمدي نجاد " على احد أركان الدولة وأقوى رجال النظام وصاحب الثروة المالية الكبيرة الشيخ " علي اكبر هاشمي رفسنجاني " ‘. وفي هذه الدورة العاشرة تتكرر نفس اللعبة حيث يرشح ثلاثة من الشخصيات البارزة في النظام الى جانب مرشح السلطة الرئيس الحالي احمدي نجاد ‘ وهؤلاء المرشحون الذين مر ذكر أسمائهم نجد ان من بينهم ( مهدي كروبي ) من سبق له خوض غمار هذه الانتخابات والفشل فيها عام 2005م أمام الرئيس و المرشح الحالي "احمدي نجاد" . فالشعارات الإصلاحية التي يرفعها كروبي في الحملة الانتخابية الحالية هي ذات الشعارات التي رفعها في الدورة السابقة و التي فشل فيها ‘ وهذا يدل على ان عودته الى الحلبة مرة ثانية هو مجرد حضور شكلي الهدف منه تسخين الأجواء لاغير .
أما المرشح الآخر" مير حسين موسوي " الذي يصف نفسه بالمحافظ المعتدل ‘ فحضوره في هذه الدورة يشبه حضور رفسنجاني في الدورة السابقة ‘حيث سوف تتركز المنافسة الظاهرية بينه وبين احمدي نجاد الذي سوف يفوز في النهاية ليستمر في الرئاسة للمرة الثانية على التوالي .
وأما المرشح الأخير في هذه المسرحية " الجنرال محسن رضائي" فحضوره لا يتجاوز كونه يأتي في سياق المخطط الذي يهدف الى إظهار تنوع البرامج وتعدد المرشحين ‘وإلا كيف يسمح لشخص مطلوب للشرطة الدولية ( الانتربول ) بتهمة الضلوع بأعمال إرهابية ان يرشح نفسه ليكون رئيسا للجمهورية وهو يعلم مسبقا انه في حال فوزه سوف يواجه مشكلة الخروج من البلاد لكونه معرض للاعتقال ‘وهكذا شخص لا يعقل انه يستطيع القيام بمهام منصب الرئاسة .
حيث و كما هو معلوم ان محسن رضائي وثلاثة آخرين من المسؤولين الإيرانيين مطلوب القبض عليهم من قبل الشرطة الدولية بموج مذكرة صادرة من القضاء الأرجنتيني وذلك لتورطهم في التفجير الذي وقع في معبد يهودي في العاصمة الارجانتينية عام 1994 وأدى حينها الى مقتل وجرح 300 شخص .
و من هنا يتبين مرة أخرى ان هذه المسرحية المسماة بالانتخابات ماهي سوى مجرد لعبة من الألاعيب التي يقوم بتمثيلها نظام الملالي حيث لا يمكن لنظام يحترم شعبه و يحرص على سمعة بلاده بين الأمم والشعوب ‘ان يسمح لمجرم مطلوب للعدالة الدولية بالترشيح للانتخابات الرئاسية فيما يحجب هذا الحق المشروع عن مواطنين عرفوا بوطنيتهم و خبرتهم السياسية و ذلك لمجرد أنهم يريدون ان يرو تعددية سياسية حقيقية في إيران تحقق للشعوب والقوميات ما تطمح لتحقيقه من العدالة والمساواة ونبذ الدكتاتورية التي تمارس بشدة.
فبعد هذا هل يوجد وزنا ً من العدالة في ميزان هذه الانتخابات ؟.

صباح الموسوي
كاتب احوازي
‏19‏/05‏/2009

دستگیریها در بلوچستان ادامه دارد


با نزدیک شدن انتصابات رژیم دستگیریها در بلوچستان افزایش یافته است و ماموران رژیم با یورش به خانه های مردم جوانان بی گناه را دستگیر می کنند.از سوئی تحریم انتخابات و تبلیغات جوانان فعال فرهنگی در این زمینه موجب وحشت و ترس رژیم شده است و رژیم با دستگیر کردن جوانان می خواهد جلوی تبلیغات تحریم را بگیرد.طبق گزارش خبرنگار تفتان طی هفته گذشته بیش از 40 جوان بلوچ در شهرهای مختلف دستگیر شده اند 4 تن از این دستگیر شدگان که در شهر زاهدان دستگیر شده اند عبارتند از:

1 : منصور ریگی2 :یحیی ریگی3: حاجی اعظم شه بخش4 : نصرالله شه بخش

هنوز از بیوگرافی دیگر دستگیر شدگان اطلاعاتی در دسترس نیست و خبرنگار تفتان در تلاش است تا بیوگرافی دیگر دستگیر شدگان را بدست آورد.

آژانس خبری تفتان

تحریم - تحریم -تحریمملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید

من و حضرت رهبر و بلوچستان


مدتی به هم ریختم و باز این شتر بی نوا از حرکت ایستاد اما حضرت رهبر که بر خلاف ما دونفر همچنان می‏تاخت، برای عوض کردن آب و هوا به منطقه‏ی خوش آب و هوای اورامان کردستان تشریف برده بعد از سی سال به سنی‏های آن دیار اجازه دادند اذانشان را از بلندگو پخش کنند. درجا این بذل و بخشش بزرگ را به سنی های ایران و جهان تبریک عرض می‏کنم. برای فرزاد کمانگر، زینب بایزیدی، عدنان حسن پور، کمال شریفی، فرهاد حاج میرزایی، کبودوند و دهها زن و مرد کُردی که درزندانها روزگار سیاهی دارند و نتوانستند عبای بنفش خوشرنگ حضرت رهبر را ببیند متأسفم و به آنها نوید می‏دهم که فردا خبر اعدامشان آه از نهادِ نهادهای حقوق بشری بلند خواهد کرد.از آنجایی که حضرت رهبر نمی‏توانست همزمان به بلوچستان سفر کند این مهم را به عهده‏ی نیروی انتظامی گذاشت که آنها هم با یک رزمایش، مراحم و الطاف ولی فقیه را به مردم این استان منتقل کردند. در زیر به صحنه‏هایی ملکوتی از این رزمایش نگاهی بیندازید و بعد خود را برای شرکت در انتخابات آماده و مشت محکمی به دهان استکبار جهانی و دشمنان نظام بزنید.
عبدالقادر بلوچ

۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

نمایش انتخابات؛ وعده های سر خرمنکسادی بازار مضحکه انتخابات ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه بدتر از آنی است که تصورش را می کردند. چهار کاندیدای تایید شده توسط شورای نگهبان برای گرم کردن تنور انتخابات دست به هر کاری می زنند، از پنجه کشیدن به روی یکدیگر و اقدام به افشای چیزهایی که تا کنون بسیاری از آنها بی خبر بودند تا وعده های صد من شندرغاز تقسیم پول در بین مردم!
میرحسین موسوی و مهدی کروبی نه همچون دو رقیب این میدان بلکه، دو همدست برای رفع کسادی بازار ولایت فقیه مشغول بده بستان هستند. این دو که خود را وابسته به یک باند مافیای حکومتی اعلام می کنند، طرحهایی را به زبان می آورند و یا وعده اجرای آنها را می دهند که نه تنها در حد و اندازه و قد و قواره آنها نیست بلکه، رژیم ولی فقیه نیز هرگز ظرفیت اجرایی کردن چنین طرحهایی را نداشته و ندارد. دزدان و چپاولگرانی که با بی شرمی ثروت ملی مردم ایران را به جیب خود و یا نزدیکانشان سرازیر کرده اند و حاضر نیستند حتا اندکی از آنها را صرف رفاه مردم فقر زده کنند، شعار تقسیم پول بین مردم و یا مشارکت عمومی آنان در سود شرکتهای نفتی و یا جمع کردن اوباش حکومتی ای که هر روز در خیابانها برای نسق گیری از مردم مشغول بدرفتاری با آنان هستند را می دهند. اما کسی نیست از اینان بپرسد مگر آن شعارهایی که تا کنون از سوی امثال شمایان داده شد، اجرایی شده است که اکنون همچنان به دادن وعده و وعیدهای اضافه مشغولید؟
تورم اقتصادی و گرانی، بیکاری همراه با تعطیلی کارخانه ها، اذیت و آزار مردم توسط اوباش حکومتی و کتک زدن آنان در ملاعام و... اعمال حکومتی ای هستند که باعث انزجار مردم شده است.
در دوره های گذشته مردم شاهد انواع و اقسام شعارهایی بودند که از سوی کسانی از قماش همین کاندیداها و همریشانشان داده شد. اما نه تنها هیچکدام از این شعارها و وعده ها عملی نشد بلکه، در عمل قدرتمداران عکس گفته های خود عمل کردند و با سختگیری و سرکوب بیشتر تنها به حفظ رژیم ولایت فقیه پرداختند.
امروز دیگر مردم ایران می دانند که وعده های کاندیداهای منتخب شورای نگهبان تنها برای گردم کردن تنور انتخابات و کشیدن مردم به پای صندوقهای رای و مشروعیت خریدن برای رژیم است و گرنه نه تنها هیچکدام از این وعده ها عملی نخواهد شد بلکه، رژیم ضد انسانی ولی فقیه با مشروعیت کاذب خود ساخته، با سرکوب و سختگیری بیشتر عرصه را بر مردم تنگ تر خواهد کرد. به همین دلیل مردم با تحریم مضحکه انتخابات رژیم ولایت فقیه، به همه این وعده و وعیدها همچون وعده های سرخرمن نگاه می کنند و کسی برای آنها اندکی ارزش قایل نیست.

جعفر پویه
iran press news

بیانیه ی مشترک کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران

تحریم انتخابات
در جامعه‏ای دمکراتیک، مردم صاحب اصلی حاکمیت هستند و به‏ منظور جامه‏ی عمل پوشاندن به این حاکمیت مردمی، بنا به قوانین دمکراتیک و مصوب مردم، انتخابات برای موسسات مختلف و از جمله ریاست جمهوری برگزار می‏شود. در چنین جامعه‏ای، کاندیداشدن برای هر پستی، حق مسلم مردم است و تنها مردم هستند که می‏توانند رأی به شایستگی و توانایی فردی بدهند، نه اینکه نهاد دیگری کاندیداهایشان را تعیین کند. در این نوع از حاکمیت کشور، از مرحله‏ی اول یعنی کاندیداشدن تا تبلیغات انتخاباتی و اصولاً روند اخذ رأی و سپس نظارت بر حاکمیت و فرد منتخب، حق اصلی از آن مردم است و کلیه‏ی اصول‏ و قواعد وضع‏شده، از یک قانون دمکراتیک و مصوب مردم نشأت می‏گیرند و حاکمیت باید مجری قوانین دمکراتیک و پاسخگو به مردم باشد. اما کل این روند در جمهوری اسلامی و طبق قانون اساسی آن رژیم، واژگونه و تحریف شده و صورت یک نمایش گمراه‏کننده را به خود گرفته است.رژیم جمهوری اسلامی در ادامه نمایشگری‏هایش، یک بار دیگر در‏صدد است تا با به راه انداختن پروسه‏ی تحریف‏شده‏ی انتخابات، فردی را به عنوان رئیس جمهور منصوب کند و در این روند نیز، با کشاندن مردم به پای صندوقهای اخذ رأی، در مقابل دیدگان ناظران جهانی، مشروعیتی برای رژیم کسب کند. آنچه از نامزدهای برجسته‏ی این دوره‏‏‏ی به اصطلاح انتخابات به وضوح مشهود است، همسانی و تشابه آن افراد است که هرکدام در طول سالیان حاکمیت جمهوری اسلامی، در جنایت و استبداد رژیم نقش داشته‏اند و همگی مهره‏ی دستگاه ولایت فقیه بوده و هستند و با تفاوتهایی اندک هر یک دورانی مجری جنایت و ستم رژیم در بخشهای مختلف نظامی، اطلاعاتی، ترور، دستگاههای اجرای جنایت و یا بنیادهای چپاولگر بوده‏ و دارای کارنامه‏ی سیاه و ضد‏خلقی هستند.ارزیابی جداگانه هر کدام از کاندیداهای برجسته‏ی رژیم نشان می‏دهد که روزنه‏ی امیدی در راستای خدمت به مردم در آنها مشاهده نمی‏شود، اما مهمتر از شخصیت فردی آنها، محتوا و ماهیت دستگاه ولایت فقیه و رژیم جمهوری اسلامی است که با تحلیل ساختار، اساس و ایده‏ی تشکیل‏دهنده‏ی آن رژیم، به روشنی درمی‏یابیم که رأی آزاد مردم و منصبی انتخابی به هیچ وجه در آن جای ندارد. رئیس جمهور، حتی اگر شخصیتی آزادیخواه و دارای ایده و اراده‏ی متعالی نیز باشد، در این سیستم هیچ قدرتی برای خدمت به مردم نخواهد داشت، اما در زمینه‏ی سرکوب و قلع‏وقمع نهایت اختیار را خواهد داشت. قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی بر پایه‏ی چنان رویکردی بنیان گذاشته شده است که مردم را ساده لوح می‏داند و واجب است ولی‏فقیه، حتی طرز پوشش را برایشان مشخص کند و در این ساختار انحصارطلب و ارتجاعی هیچگونه صدای متفاوتی در صورتی که در خدمت ولی ‏فقیه نباشد، پذیرفته و شنیده نمی‏‏شود و رئیس جمهور تنها باید مجری و مطیع اوامر ضد‏مردمی سیستم ولایت فقیه باشد.

۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید


ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید

شهیدان راه حق


شهید نادر ریگی،شهید ناصرشه بخش و شهید الله نظر کبدانی چند روز قبل از عملیات

اطلاعیه جنبش در مورد ظریف شیبانی از مسئولان سپاه قدس

به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله) به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند اعترافات ظریف شیبانی از مسئولان بلند پایه گروه تروریستی سپاه قدس که 21 مارچ 2009 توسط شاخه اطلاعاتی جنبش دستگیر شده بود در مراحل پایانی قرار دارد و اعترافات وی مبنی بر شرکت در عملیاتهای تروریستی در کشورهای همسایه و فعالیتهای تروریستی وی در لبنان و عراق و افغانستان به زودی از شبکه های بین المللی پخش خواهد شد.
ظریف شیبانی یکی از مسئولان سپاه قدس با چندین نام مستعار و دارای چند شناسنامه و پاسپورت می باشد که در عملیاتهای برون مرزی از پاسپورتهای مختلف استفاده کرده است.
وی قبل از پیوستن به سپاه قدس در وزارت اطلاعات کرمان فعالیت داشته و از مسئولان وزارت اطلاعات کرمان بوده است.
وی در چندین عملیات برون مرزی در کشورهای مختلف شرکت داشته است و دارای اطلاعات بسیار محرمانه و مهمی از فعالیتهای تروریستی رژیم در کشورهای همسایه می باشد.
وی همچنین در عملیاتهای ترور برون مرزی شرکت کرده است و دارای اطلاعات مهمی از همکاران رژیم در کشورهای همسایه می باشد.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

امیر عبدالمالک بلوچ


ای برهنه پا سرو سر افراز تويی تو سردار سزاوار به هر ناز تويی تو


دشمن شکن و فاتح وسرباز تويی تو فرمانده اين خاک از آغاز تويی تو

غير از تو کسی نيست در اين مرز کهن

وای وای وطن وای وطن وای

دوستدار شهدای جندالله

تحریم انتخابات توسط بلوچستان و اهل سنت ايران - تا کی می خواهید توسری خور باشید تا کی می خواهید سرنوشت شما در دستان افرادی بی سواد وبی صلاحیت باشدرای دادن به شخص یا دولتی زمانی ارزش دارد که ملت بتواند به حقوق خود برسد و شخصی را که ما رای می دهیم بايد نماینده و وکیل ما برای دفاع از حقوق ما باشد ولی کمی بیندیشیم آیا در طول این سی سال حکومت منحوس آخوندی اهل سنت ایران به حقوق خود رسیده اند آیا می توانند به راحتی عقاید خود را بیان کنند آیا در صدا وسیما سهمی برای خود بدست آورده اند؟ آیا در خاک خودشان ( بلوچستان ) حاکمیتی دارند؟ آيا در سرنوشت خود در منطقه ی خودشان دخالتی داده می شوند؟

آخر شما روشنفکران اهل سنت بیندیشید آیا بین شما حتی یک نفر هم وجود ندارد که بتواند فرماندار یک شهر از شهرهای بلوچستان بشود آیا شما آنقدر بی صلاحیت هستید که فرماندار شهر شما از دیپلمه های زابلی باشد؟ خودتان مدرک بالاتر از دیپلم ندارید ؟تا کی می خواهید توسری خور باشید تا کی می خواهید سرنوشت شما در دستان افرادی بی سواد وبی صلاحیت زابلی باشد و چقدر شما در انتخابات شرکت کردید وکدام انتخابات برایتان نفعی دربرداشت کدام انتخابات توهین های مذهبتان را برطرف کرد . کدام انتخابات از کشتن جوانان بی گناه بلوچستان جلوگیری کرد .

کدام انتخابات سبب استخدام چهار نفر بلوچ شد . کدام انتخابات سلامت مدارس ومساجد وعلمایتان را تضمین کرد. ووووووووودولت تبلیغات خود را شروع کرده وخائنان روزانه روانه ی بلوچستان هستند تا برای خود رای جمع کرده وبا بدست گرفتن قدرت بتوانند اهل سنت را تذلیل کنند ودرجه وثوابی حاصل کنند وما در خوابی عمیق فرو رفته ایم بیایید از خواب گران برخیزیم و کام حکومت پلید را تلخ کنیم مطمئن باشید که رای ندادن یک نفر هم از شما شکستی برای دولت است پس بیایید دولت منحوس را بشکنیم .به امید حق مردم غیور بلوچستان واهل سنت ایران با اتحاد کامل انتخابات را تحریم می کند

ابو عمر از سراوان

دزک نیوز

صدور حکم غیرمنتظره دادگاه برای بازداشت شدگان جریان مدرسه عظیم آباد - زابل -بلوچستان


به نقل از سنی آنلاین، افرادی که در جریان مدرسه امام ابوحنیفه عظیم آباد زابل، دستگیر و بازداشت شده بودند، بالاخره بعد از هشت ماه، حکم نهایی دادگاه در مورد آنان صادر شد.

حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب، به صورت غیرمنتظره بین 2 تا 5 سال حبس در حق هر یک از متهمان می باشد که این حکم برای برخی به صورت تعزیری و برای بعضی دیگر به صورت تعلیقی صادر شده است.

افرادی که حکم حبس تعزیری برایشان صادر شده از قرار ذیل اند:

1ـ نورمحمد شه بخش 5سال2ـ مولوی علی ناروئی 4 سال3ـ عمر خمّر 3 سال4ـ عبدالرحمن شه بخش 3 سال5ـ ذبیح الله براهوئی 3 سال6ـ مولوی عبدالله براهوئی 2 سال7ـ عبدالقادر ناروئی 2 سال

لازم به ذکر است پنج نفر از افرادی که مدتی قبل با قید وثیقه آزاد شده بودند، برای هر کدام از آنها دو سال حبس تعلیقی (با تعلیق پنج ساله) صادر شده است.

آژانس خبری تفتان