۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

نمایش انتخابات؛ وعده های سر خرمنکسادی بازار مضحکه انتخابات ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه بدتر از آنی است که تصورش را می کردند. چهار کاندیدای تایید شده توسط شورای نگهبان برای گرم کردن تنور انتخابات دست به هر کاری می زنند، از پنجه کشیدن به روی یکدیگر و اقدام به افشای چیزهایی که تا کنون بسیاری از آنها بی خبر بودند تا وعده های صد من شندرغاز تقسیم پول در بین مردم!
میرحسین موسوی و مهدی کروبی نه همچون دو رقیب این میدان بلکه، دو همدست برای رفع کسادی بازار ولایت فقیه مشغول بده بستان هستند. این دو که خود را وابسته به یک باند مافیای حکومتی اعلام می کنند، طرحهایی را به زبان می آورند و یا وعده اجرای آنها را می دهند که نه تنها در حد و اندازه و قد و قواره آنها نیست بلکه، رژیم ولی فقیه نیز هرگز ظرفیت اجرایی کردن چنین طرحهایی را نداشته و ندارد. دزدان و چپاولگرانی که با بی شرمی ثروت ملی مردم ایران را به جیب خود و یا نزدیکانشان سرازیر کرده اند و حاضر نیستند حتا اندکی از آنها را صرف رفاه مردم فقر زده کنند، شعار تقسیم پول بین مردم و یا مشارکت عمومی آنان در سود شرکتهای نفتی و یا جمع کردن اوباش حکومتی ای که هر روز در خیابانها برای نسق گیری از مردم مشغول بدرفتاری با آنان هستند را می دهند. اما کسی نیست از اینان بپرسد مگر آن شعارهایی که تا کنون از سوی امثال شمایان داده شد، اجرایی شده است که اکنون همچنان به دادن وعده و وعیدهای اضافه مشغولید؟
تورم اقتصادی و گرانی، بیکاری همراه با تعطیلی کارخانه ها، اذیت و آزار مردم توسط اوباش حکومتی و کتک زدن آنان در ملاعام و... اعمال حکومتی ای هستند که باعث انزجار مردم شده است.
در دوره های گذشته مردم شاهد انواع و اقسام شعارهایی بودند که از سوی کسانی از قماش همین کاندیداها و همریشانشان داده شد. اما نه تنها هیچکدام از این شعارها و وعده ها عملی نشد بلکه، در عمل قدرتمداران عکس گفته های خود عمل کردند و با سختگیری و سرکوب بیشتر تنها به حفظ رژیم ولایت فقیه پرداختند.
امروز دیگر مردم ایران می دانند که وعده های کاندیداهای منتخب شورای نگهبان تنها برای گردم کردن تنور انتخابات و کشیدن مردم به پای صندوقهای رای و مشروعیت خریدن برای رژیم است و گرنه نه تنها هیچکدام از این وعده ها عملی نخواهد شد بلکه، رژیم ضد انسانی ولی فقیه با مشروعیت کاذب خود ساخته، با سرکوب و سختگیری بیشتر عرصه را بر مردم تنگ تر خواهد کرد. به همین دلیل مردم با تحریم مضحکه انتخابات رژیم ولایت فقیه، به همه این وعده و وعیدها همچون وعده های سرخرمن نگاه می کنند و کسی برای آنها اندکی ارزش قایل نیست.

جعفر پویه
iran press news

هیچ نظری موجود نیست: