۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

حکومت مفسد


صبح امروز ساعت 6 به برنامه احترام به قوانین راهنمایی ورانندگی از شبکه 5 سیمای حکومت منحوس آخوندی نگاه می کردم مجری برنامه خطاب به دستیار خود که گویا دوچرخه اش توسط پلیس توقیف شده بود گفت اگر من سفارش کنم وفلان سرهنگ که آشنای من است دوچرخه ی تورا آزاد کند این خلاف قانون جمهوری اسلامی است .متعجب شدم که این آخوند های خوک صفت چقدر احساسات مردم غیور ایران را جریحه دار می کنند وآنان را بازیچه ی خود ساخته اند آخر در کشوری که نماینده ی رهبری در آن بنام حاجی گلستانی در شهرستان تویسیرکان به زن همکارخود تجاوز می کند وفیلم آن را در دنیا مشهور می کند ودر کشوری که در پایتخت آن وبزرگترین قاضی بنام قاضی مرتضوی آن در خانه خود بیست دختر 13 تا 20 ساله را گروگان می گیرد وبه آنان تجاوز می کند ودر کشوری که رئیس پلیس و مسئول مبارزه با مفاسد اجتماعی آن به نام سردار زارعی در پارتی شبانه به 6 دختر بیچاره تجاوز می کند ودر کشوری که قاضی شهرستان نکا بنام قاضی حاجی رضایی در زندان به دختر 16 ساله ای تجاوز می کند وبه خاطر لو نرفتن بمدت یک هفته حکم اعدام دختر را از مرکز می گیرد وبدون اطلاع وکیل وخانواده دختر را اعدام می کند و در کشوری که قاضی آن بنام قاضی حسینیان بخاطر این که حکم طلاق دختری را صادر کند باید دختر یک شب با او باشد و رئیس کمیته امداد آن برای این که به یک دختر 23 ساله یک بخاری برقی یدهد با آن رابطه نامشروه داشته باشد چه آسان می گویند که آزاد کردن دوچرخه با روابط خلاف قانون ایران است . آخه تف به این حکومتتان ولعنت به این رهبریتان که کشور عزیز ما را با وجود نحس تان به گند کشیدید و انتظار دارید در انتخابات هم شرکت کنیم .امسال سال رسوایی شماست و در این دوره انتخابات توسط ملت شریف ایران رسوا خواهید شد و این نقاب زیبا ومعصومی که بر چهره ی زشت وشیطانیتان زده اید زدوده می شود وبرای همیشه در زباله دان تاریخ می روید .
ابو عمر سراوانی

منبع : دزک نیوز

هیچ نظری موجود نیست: