۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۸, جمعه

ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید

ملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم می نماید

هیچ نظری موجود نیست: