۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۳, یکشنبه

مایوسی وجهد

وبلاگ تصوف : طبیعت انسان بیشتر بطرف مایوسی مایل است چونکه بعد از مایوس شدن انسان احساس ذمه داری نمی کند و خودش را نسبت به مسئولیت محوله آزاد می نماید ولی خوب بدانید که این یکی از مکرهای شیطان است . از دیدن قلت اسباب مایوس شدن نشانی این است که شما عاشق اسباب هستید و شما بر وعده های غیبی الله تعالی و قدرت الله تعالی یقین ندارید .با اعتماد بر الله تعالی همت کنید اسباب را الله تعالی مهیا می کند والا انسان هیچ چیز نمی تواند انجام بدهد .اما انسان باید با همت وبه اندازه ی استطاعت تا آخرین لحظه ی عمر باید محنت بکند .
( پیام الیاس صفحه ی ۲۲۳ )

هیچ نظری موجود نیست: