۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه

به رسميت شناختن کوسوا توسط عربستان سعودىمردم كوسوا روز دوشنبه 20/4/2009 را برای همیشه بخاطر خواهند سپرد ، در اين روز وزیر امور خارجه ی پادشاهی سعودی اعتراف رسمی کشور خود به ، دولت تازه تاسیس (كوسوا) که مسلمانان 92 در صد از جمعيت آن را تشکیل می دهند اعلام کرد. در حالیکه روزهای قبل از این اعتراف هواداران ومخالفان دولت کوسوا مشغول کشمکش بودند.گفتنی است که به دنبال به رسمیت شناختن کوسوا از سوی جزایر مالدیو و ادعای بهجت باتسولى بازرگان مشهور كوسوایی مبنی بر نقش شخصی وی در آن واینکه وزارت خارجه ی کوسوا نتوانسته است به وظایف خود در این زمینه عمل کند، بحث وجدال سختی میان کوسوا و صربستان از یک سوی وهواداران ومخالفان دولت از سوی دیگر براه افتاد، وهم اکنون همین سناریو نیز در رابطه با جزایر قمر در حال تکرار است و باتسولى بنوبه ی خود ادعاى قبلى خود را در اين مورد تكرار كرد، وی هفته ی گذشته ی نیز عازم لیبی شد تا نظر این کشور را برای به رسمیت شناختن استقلال کوسوا به دست آورد .مطبوعات كوسوا فعاليت هاى باتسولى را به دو گونه ى متفاوت منعكس كردند ، برخى آنرا تأييد وبرخى ديگر از اين فعاليت ها انتقاد كردند و اعلام داشتند كه هدف باتسولی از اين فعاليت ها"تلبيغات سياسى" برای شخص وی وهمچنین برای حزبش موسوم به "ائتلاف براى كوسواى نوين" مى باشد، تا بتواند در انتخابات پارلمانى سال 2010 موفقیت هایی بدست آورد . در حالى كه مطبوعات طرفدار باتسولی اقدامات وی را به عنوان بهره بردارى از روابط تجارى با كشور هاى عربى واسلامى به نفع كوسوا قلمداد كردند .موضعگيرى سياسى مطبوعات كوسوا نسبت به دستآوردهاى باتسولى به حدى رسيد كه يكى از روزنامه هاى اين كشور بنام "زيرى"، با درج تیتر بزرگی در صحفه ی اول خود به صورت یک سوال پرسید :" وزير خارجه ى كوسوا کیست ؟ اسكندر حسين ويا بهجت باتسولى ؟از سوی دیگر بحران میان برشتینا وبلگراد در هفته ی گذشته ناشی از تلاش هر ودو طرف برای ارائه ی دلايل واعتراضات خود به دادگاه بین المللی بود، این دادگاه مخالفت صربستان با استقلال كوسوا را به زودى بررسی خواهد کرد . در حالیکه حکم دادگاه بین المللی لازم الاجرا نیست وفقط جنبه ی مشورتی دارد ، اما برخى كشورها ترجیح می دهند در انتظار تصمیم نهایی دادگاه مزبور بمانند كه در پايان سال 2010 و يا آغاز 2011 اعلام خواهد شد .به رسميت شناختن استقلال کوسوا توسط پادشاهی سعودی مردم كوسوا را که نسبت به مواضع کشورهای عربی واسلامی دچار سردرگمی بودند، امیدوار کرده است ، مقامات اين كشور از اين اقدام سعودى به گرمی استقبال كردند، كوسوا در تاريخ 17/2/2008 استقلال خود را اعلام كرد، و تا كنون توانسته است اعتراف رسمی 58 كشور را به دست آورد . فاتمبر سيديو، رئيس جمهوری كوسوا ضمن استقبال گرم از اين اقدام پادشاهی سعودی ، آنرا "فرصت خوبى براى بهبودى روابط تازه ميان دو كشور" دانست.از سوى ديگر وزير خارجه ى كوسوا كه چند ماه پيش جهت اداى عمره از مكه مكرمه ديدار كرد، اين تصمیم سعودى را "به دليل جايگاه وموقعیت اين كشور در سطح جهان اسلام، براى كشور خود بسيار مهم" دانست، وى افزود كه به اعتراف رسمی توسط سعودى، ديگر كشورهاى عربى واسلامى را نيز به چنين اقدامی تشويق خواهد کرد .يكى از سياستمداران كوسوایى با اشاره به برسميت شناختن کشورش توسط سعودى مى گويد: " نتائج اين اقدام پادشاهی سعودى طى روز هاى آينده روشن خواهد شد، هر چند که امارات متحده ی عربی اولین کشور عربی است که کوسوا را به رسميت شناخت اما اقدام "برادر بزرگتر" می تواند تاثیر فوری و سریعی را بر دیگر کشورهای خلیج و سایر کشورهای عربی بر جای نهد.
منبع :روزنامه ی الحیات چاپ لندن
ترجمه وتلخیص العربیه فارسی

هیچ نظری موجود نیست: