۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

امیر عبدالمالک بلوچ


ای برهنه پا سرو سر افراز تويی تو سردار سزاوار به هر ناز تويی تو


دشمن شکن و فاتح وسرباز تويی تو فرمانده اين خاک از آغاز تويی تو

غير از تو کسی نيست در اين مرز کهن

وای وای وطن وای وطن وای

دوستدار شهدای جندالله

هیچ نظری موجود نیست: