۱۳۸۸ خرداد ۱, جمعه

تحریم - تحریم -تحریمملت مبارز بلوچ و اهل سنت ایران انتخابات رژیم آخوندی را تحریم مینماید

هیچ نظری موجود نیست: