۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۸, جمعه

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت

سپاه در حال توطئه برای ایجاد درگیریهای قبیله ای در بلوچستان
به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که سپاه پاسداران انقلاب در اولین روزهای فعالیت منافقانه خود در بلوچستان به طور بسیار مشکوکی به مسلح کردن قبائل و طوائف بلوچ اقدام کرده است که این امر تبعات بسیار خطرناکی برای مردم بلوچستان در بردارد و این همان سیاست روزهای اول انقلاب است که با مسلح کردن یک طایفه و برانگیختن حس حسادت طوایف دیگر آنان را هم به مسلح شدن سوق می دهد و در نتیجه درگیریهای شدید و خطرناک طایفه ای و قبیله ای را پدید می آورد.
اخیرا سپاه پاسداران به سران طوایف و افراد ذی نفوذ و بسیاری از مزدوران ناشناخته اش دستور داده است که نزدیکان خود را مسلح نمایند و جواز حمل سلاح از سپاه دریافت نمایند و بسیاری از مردم بلوچستان که فریب سیاست فریبکارانه سپاه را خورده اند اقدام به خرید سلاح و اخذ مجوز و نمایش سلاح در شهرها کرده اند.
جنبش مقاومت جندالله ضمن محکوم کردن این اقدام شرمناک سپاه و فراهم کردن زمینه درگیریهای قبیله ای در بلوچستان از مردم و بویژه سفیدریشان و افراد ذی نفوذ می خواهد با درک مکرها و فریبهای سپاه از گرفتن سلاح با مجوز سپاه خودداری نمایند.
جنبش مقاومت طی این اطلاعیه از علماء و تحصیل کردگان و نخبگان جامعه می خواهد که با تشریح سیاستهای مزورانه سپاه مردم را از حقائق آگاه سازند تا باری دیگر بلوچستان دچار درگیریهای خونین قبیله ای نشود.
جنبش مقاومت در این اطلاعیه به مزدوران محلی رژیم هشدار می دهد از همکاری با سپاه پاسداران باز آیند وهر کس برای اجرای سیاستهای سپاه گام بردارد و یا اقدامی در راستای درگیری قبیله ای انجام دهد دشمن ملت بلوچ محسوب شده و جوانان این دیار با این گونه افراد با شدت برخورد خواهند کرد.
جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)

هیچ نظری موجود نیست: