۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

« نه » بزرگ به انتخابات آخوندیقرار است بزودی انتخابات ریاست جمهوری آخوندی برگذار شود در طول این سی سال رژیم بارها و بارها بوضوح نشان داده است که شرکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خود در دستگاه ولایت فقیه سرابی بیش نیست !! و داوطلبان نامزد ریاست جمهوری هم سرشت و هم سرنوشت ولی فقیه هستند.و در طول این سی سال رژیم با عملکرد ضد ایرانی و ضد بشری خود جای هیچ گونه توهمی درباره ماهیتش برای هیچ کس باقی نگذاشته است حکومت سفیانی خامنه ای از یک طرف با ظلم و ستم حکومت می‌کند و از طرف دیگر از قربانیان ستم دیده می‌خواهد تا در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند و بر انتصابات شورای نگهبان او رای تائید بدهنداین انتخابات ضد مردمی آخوندها نامشروع است و تمام نامزدهای که برای خدمتگزاری و اشغال کرسی سید علی خامنه‌ای تلاش می‌کنند خیانتکار هستند و در جرم و جنایت و تجاوز به نوامیس مردم ایران، و در نابودی سرمایه های انسانی و سرمایه های ملی شریک جرم و هم سفره ولی فقیه هستندو کسی که به این پست خدمتگزاری به ولایت فقیه گماشته شود جز لعنت و نفرین مردم و بجز مهر خیانت و ننگ و مردم فروشی نصیبی نخواهد داشتهمانطوری که در خبر ها آمده بود 22 اردیبهشت ماه خود شخص خامنه‌ای بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آن آمده است ولی فقیه در امر انتخابات نباید دخالت کند در سنندج تبلیغات انتخاباتی را استارت زدالبته مردم ایران بخوبی آگاه هستند و می‌دانند ولی فقیه، قانون و قواعد سرش نمی‌شود و در ایران ولی فقیه نماینده باصطلاح خدا بر روی زمین است و از هر سلطان قدر قدرتی اختیاراتش بیشتر است .
امٌا اینکه چرا ولی فقیه خودش وارد این نمایش می‌شود و تبلیغات راه می‌اندازد را باید درک کرد چون معمولاً نظام های مستبد بر سر انتخابات فرمایشی سر و صدای زیادی براه نمی‌اندازند و کارشان را جلو می‌برند و انتصابات از پیش تعیین شده را وارد صحنه می‌کنند. حالا چی شده این قدر خامنه‌ای اصرار به کشیدن مردم پای صندوق‌های رای را دارد !
در جواب باید گفت ولی فقیه مجبور است و نیاز دارد تا این نظام پوسیده را حفظ کند اگر نظام ثبات سیاسی داشت وارد معرکه نمی‌شد و البته مخاطب این تبلیغات هم مردم ایران نیست چون مردم ایران با نه بزرگ سالهاست این حکومت را فاقد مشروعیت سیاسی می‌داندامٌا مخاطب اصلی ولی فقیه جامعه جهانی است می‌خواهد به هر دوز و کلک که شده نشان دهد که پایگاه اجتماعی دارد و می‌تواند 30 میلیون نفر را پای صندوق‌های آرا بکشاند تا شرکت‌های تجاری خارجی متقاعد شوند که در ایران ثبات سیاسی و اقتصادی وجود دارد تا بتوانند با خیال راحت در ایران سرمایه گذاری کنندو لابی‌های رژیم ببینند اگر چه این رژیم مستبد است ولی مردم ایران این نظام را می‌خواهند و مماشات‌گران را به کارزار روابط سیاسی و اقتصادی بکشاند و از الان هم یک کیسه 30 میلیونی آرا، برای انتخابات دوخته‌‌اندمشارکت در انتخابات آخوندی به عنوان رای به مقبولیت نظام تلقی خواهد شد و رژیم از این آرا برای اقدامات غیر قانونی و خلاف منافع ملی کشور استفاده خواهد کردنامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از داخل نظام هستند نمی‌خواهیم خودمان را گول بزنیم احزاب سیاسی و اپوزیسیونی در این انتخابات وجود ندارد تا وقتی که احزاب سیاسی در کشور وجود نداشته باشد صحبت از انتخابات آزاد یاوه گویی است.
دراین 30 سال هیچ انتخاباتی به مفهوم واقعی کلمه صورت نگرفته در تمام نمایشات انتخاباتی شرط اولیه کاندیداتوری التزام به اسلام و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی است، و باید همه نامزدها مورد تائید شورای نگهبان قرار بگیرند و کسانی که از فیلتر شورای نگهبان رد می‌شوند در قلب حکومت و تابع ولایت فقیه و برای حفظ نظام کار می‌کنندبا تحریم این نمایش یک بار دیگر همه مانورهای به اصطلاح انتخاباتی رژیم نامشروع ، ضد ملی و ضد میهنی را برملا سازیم.
تحریم یک اعتراض است و حداقل کاری است برای رساندن پیام به جامعه جهانی ، تحریم یک واکنش آگاهانه سیاسی است. با نه بزرگ خود خواستار نفی تام و تمام این حکومت غاصب شویم و در سرنگونی آن سهمی داشته باشیم

ایران ب ب ب

هیچ نظری موجود نیست: