۱۳۸۸ خرداد ۵, سه‌شنبه

شهریاری اعتراف کرد ،وعده های نامزدهای انتخاباتی غیر واقعی استفاشیست زابلی شهریاری نماینده زابلیهای مهاجر مقیم زاهدان اعتراف کرد که شعارها و وعده های نامزدهای انتخابات غیر واقعی و غیر اجرائی است و از نامزدها و حامیانشان خواست که از دادن وعده هائی که غيرممكن و غيرعملي هستند به اقوام و مذاهب توقعات آنان را بالا نبرند.شهریاری وعده های کربی و موسوی را به اهلسنت ناشدنی توصیف کرد و گفت چنین وعده هائی هرگز محقق نمی شود بنابراین نامزدها بايداز دادن وعده هاي نشدني پرهيز کنند.شهریاری افزود :نامزدهاي انتخاباتي نبايد با وعده هاي غيرممكن و غيرعملي موجب سرخوردگي مردم شد و به خاطر چند راي به اختلافات قومي و مذهبي دامن بزنند.شهریاری مطالبات اهلسنت و مردم بلوچ را در چارچوب نظام ولایت فقیه غیر ممکن و نشدنی توصیف کرد با این حال شرکت اهلسنت در انتخابات نظامی که مطالباتشان نشدنی است بی معناست و هیچ سودی برای جامعه اهلسنت در برندارد جز اینکه نظام پلید آخوندی را تثبیت کند.

آژانس خبری تفتان

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اے نیلگین هپتار گون بیدرین دهمرده هما آس مان بلوچستان روک کتگ که
گڈ سرا اشان وت هم سوچیت ءُ پُر کنت.