۱۳۸۸ خرداد ۷, پنجشنبه

منزل مولوی عبدالجمید و سائر علمای اهلسنت زاهدان در محاصره نیروهای نظامی و آماده باش نیروهای مبارز بلوچستان

اوضاع شهر زاهدان متشنج است و نیروهای نظامی منزل مولوی عبدالحمید و سائر علمای اهلسنت را به محاصره خود در آورده اند.از سوئی جوانان بلوچ خود را مسلح می کنند تا در صورت حمله بسیجیان جنگ را با آنان آغاز کنند.
گزارشها حاکیست که جوانان بلوچ از سائر نقاط بلوچستان عازم زاهدان هستند تا در صورت تجاوز بسیجیان و سپاه در برابر آنان بایستند و
نیروهای مبارز بلوچ هم در تمامی نقاط بلوچستان به صورت آماده باش کامل در آمده اند.
یکی از مبارزان بلوچستان در گفتگو با خبرنگار تفتان گفت در صورت حمله نیروهای بسیجی به مردم عادی ما هم مقابله به مثل خواهیم کرد و هیچ فرد غیر بومی در بلوچستان امنیت نخواهد داشت
آژانس خبری تفتان

هیچ نظری موجود نیست: