۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه

تحریم انتخابات توسط بلوچستان و اهل سنت ايران - تا کی می خواهید توسری خور باشید تا کی می خواهید سرنوشت شما در دستان افرادی بی سواد وبی صلاحیت باشدرای دادن به شخص یا دولتی زمانی ارزش دارد که ملت بتواند به حقوق خود برسد و شخصی را که ما رای می دهیم بايد نماینده و وکیل ما برای دفاع از حقوق ما باشد ولی کمی بیندیشیم آیا در طول این سی سال حکومت منحوس آخوندی اهل سنت ایران به حقوق خود رسیده اند آیا می توانند به راحتی عقاید خود را بیان کنند آیا در صدا وسیما سهمی برای خود بدست آورده اند؟ آیا در خاک خودشان ( بلوچستان ) حاکمیتی دارند؟ آيا در سرنوشت خود در منطقه ی خودشان دخالتی داده می شوند؟

آخر شما روشنفکران اهل سنت بیندیشید آیا بین شما حتی یک نفر هم وجود ندارد که بتواند فرماندار یک شهر از شهرهای بلوچستان بشود آیا شما آنقدر بی صلاحیت هستید که فرماندار شهر شما از دیپلمه های زابلی باشد؟ خودتان مدرک بالاتر از دیپلم ندارید ؟تا کی می خواهید توسری خور باشید تا کی می خواهید سرنوشت شما در دستان افرادی بی سواد وبی صلاحیت زابلی باشد و چقدر شما در انتخابات شرکت کردید وکدام انتخابات برایتان نفعی دربرداشت کدام انتخابات توهین های مذهبتان را برطرف کرد . کدام انتخابات از کشتن جوانان بی گناه بلوچستان جلوگیری کرد .

کدام انتخابات سبب استخدام چهار نفر بلوچ شد . کدام انتخابات سلامت مدارس ومساجد وعلمایتان را تضمین کرد. ووووووووودولت تبلیغات خود را شروع کرده وخائنان روزانه روانه ی بلوچستان هستند تا برای خود رای جمع کرده وبا بدست گرفتن قدرت بتوانند اهل سنت را تذلیل کنند ودرجه وثوابی حاصل کنند وما در خوابی عمیق فرو رفته ایم بیایید از خواب گران برخیزیم و کام حکومت پلید را تلخ کنیم مطمئن باشید که رای ندادن یک نفر هم از شما شکستی برای دولت است پس بیایید دولت منحوس را بشکنیم .به امید حق مردم غیور بلوچستان واهل سنت ایران با اتحاد کامل انتخابات را تحریم می کند

ابو عمر از سراوان

دزک نیوز

هیچ نظری موجود نیست: