۱۳۸۸ خرداد ۹, شنبه

سلام ودرود بر مبارزان راه حق ( جندالله )

سلام ودرود بر مبارزان راه حق ( جندالله )
هرزماني كه از كفر كسي مي ميرد تمام كفر همدست شده ومظلوميت كفار را به نمايش مي گذارند تا بهانه اي براي از بين بردن مسلمانان داشته باشند اگر يك نفر مسيحي كشته مي شود تمام رسانه ها ووسايل ارتباط جمعي در سطح جهاني با هماهنگي مظلوميت آنرا به نمايش مي گذارند اگر زابلي بي غيرت يا يكي از دشمنان صحابه وناموس پيامبر به جهنم فرستاده مي شود آنقدر صدا وسيماي بلوچستان و ايران آنرا بزرگ جلوه مي دهند كه گويا مغول حمله كرده وقتي مسلم كيخاي بي شرف به جهنم وصول شد حتي كه گريه هاي مادر بزرگش را هم نشان مي دادند وقتي از شبكه ي هامون تصاوير شخصي كه در خانه ي مجاهدين اعدام مي شد را نشان مي دادند اين مسئله را آنقدر بزرگ نمودند كه گويا زلزله ي بم تكرار شده ولي در همان فيلمي كه از خانه مجاهدين گرفته شده بود چرا اعترافات شخص معدوم را منتشر نكردند جايي را كه اعتراف مي كرد كه ما سه نفر بسيجي طالب مظلوم اهل سنت كياني را زنده سوختيم چرا شبكه ي هامون وقتي سه نفر جوان نادان با يك زن زابلي در جالق رابطه ي نامشروع داشتند ودر حالي كه خود زن صيغه اي بخاطر پول آن ها را جذب كرده بود ولي زماني كه شوهرش متوجه شد به بهانه ي تجاوز اجباري بعد از گذشت پنج روز آنها را اعدام نمودند ولي رسانه هاي ايران زماني كه اهل سنت مورد ظلم واقع مي شوند كجا هستند تا مظلوميت آنان را حتي اشارتا هم اعلام نمايند چرا زماني كه يك افسر نيروي هوايي در كنارك به يك دختر نه ساله تجاوز كرد صدا وسيما خفه شد؟ چرا زماني كه يك گروه از سپاه پاسداران به سه دختر جوان اهل سنت در بمپور تجاوز كردند چيزي اعلام نكردند؟ چرا زماني كه نيروهاي گمنام امام زمان به سه خواهر اهل سنت در زاهدان تجاوز كردند سكوت اختيار كردند؟ چرا زماني كه يك درجه دار كلانتري بخشان به نام حيدري به يك زن سني در كوچه ي طاهريان بخشان سراوان تجاوز كرد تبرئه شد ؟ چرا زماني كه مسئول حراست آموزش وپرورش سراوان به نام نيك انجام به يك دختر آموزگار سني تجاوز كرده بود اورا فقط به يك جاي ديگر منتقل كردند و سكوت اختيار كردند ؟ چرا زماني كه رئيس پاسگاه خلع سلاح شده حق آباد سراوان به يك دختر بلوچ تجاوز كرد همه سكوت اختيار كرده بر عليه خانواده دختر پرونده قاچاق درست كردند ؟ چرا زماني كه در مركز شهر سراوان در تقاطع انقلاب ونبوت به خاطر نداشتن گواهينامه به جوان بلوچ تيراندازي كرده شهيدش كردند ودر انظار عمومي او را چون حيوان در ماشين خود پرتاب مي كنند ومردم به خاطر بي احترامي به جنازه دست به تظاهرات زدند و نيروهاي خامنه اي ملعون هشت نفر ديگر از راهپيمايي كنند گان را هم شهيد كردند چرا كسي دم برنياورد ؟ چرا زماني كه در تاريخ دهم شهريور هشتادوچهار درروزنامه جام جم حضرت عايشه را زن فاحشه ي يهودي خطاب كردند كسي لب به سخن نگشود ؟ چرا زماني كه در تاريخ هفدهم آذر هشتاد وچهار ماهنامه ي شاهد به ابو حنيفه توهين كرد كسي اعتراضي نكرد ؟ چرا زماني كه همين بسيجيان بي شرف به مسجد مكي حمله كردند و حملات اسرائيل را به نمايش گذاشتند كسي سخن بر نياورد؟ چرا زماني كه قرآن كلام خدا را نيروهاي گمنام امام زمان در چاههاي فاضلاب انداختند كسي چيزي نگفت ؟ چرا زماني كه مساجد ما تخريب مي شوند كسي ابراز تاسف نمي كند ؟ چرا زماني كه علماي ما مظلومانه وبه بهانه هاي واهي و ايجاد وحشت از روي كينه اعدام مي شوند كسي لب به سخن نمي گشايد ؟ مگر اهل سنت انسان نيستند ؟ مگر خون مولانا عبدالقدوس از خون كثيف مسلم كيخا كم رنگ تر است ؟ مگر خون رويا ساراني دختر معصوم دوازده ساله با هزاران آرزو تير سرباز گمنام امام زمان بر قلب پاكش مي خورد از خون پست فطرتاني كه در مسجد ضرار زاهدان به جهنم رسيدند ارزشش كمتر است ؟ پس اي ا هل سنت كي مي خواهيد بيدار شويد ؟ كي مي خواهيد اين پرده ترس و ضعف وذلت را از جلوي چشمانتان دور كنيد ؟ كي مي خواهيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد ؟ كي مي خواهيد دشمنان دين ومذهب وعقايدتان را با خشم نگاه كنيد ؟ اي بلوچ تو شير بودي چرا چون روباه دنبال شغال ها راه افتاده اي ؟ اي شيرمردان بلوچستان به اصل خود برگرديد و همچون شير غرش كنيد تا اين شغالان بي حيا از غيرت شما وحشت كنند . بپا خيز تا خيزش تو شغالان امام زمان را فراري دهد احساس ضعف نكنيد در اين چند سال مقاومت دلير مردان بلوچستان ومبارزان شما ثابت كردند كه اين نيروهاي امام زمان بي غيرت ترين نيروهاي دنيا هستند چون امام زمان آنها خامنه اي ترياقي است پس بپا خيزيد و اين شپش هاي زابلي را از سرتان به زباله دان تاريخ بيندازيد .و بدانيد كه پيروزي با شماست واين همه فشار دولت بر شما نشانه ي ضعف دولت است كه كاري نمي تواند بكند به افراد بي گناه حمله مي كند پس اين زمان كه دولت نسبت به بلوچستان احساس ضعف مي كند بهترين فرصت براي بازيابي عزت وسربلندي ماست به اميد پيروزي
ابو عمر سراواني
دزک نیوز

هیچ نظری موجود نیست: