۱۳۸۷ بهمن ۶, یکشنبه

بلوچستان غربی محروم از برنامه تلویزیونی بلوچی


در امپراطوری شیعی ایران حتی یک دقیقه برای پخش برنامه تلویزیونی به زبان بلوچی اختصاص داده نمی شود نه در سطح استان و نه درسطح سراسری. زبان مادری چند میلیون بلوچ بطورکامل نادیده گرفته می شود. شونیستان فارس و عوامل تبه کارزابلی شان با دشمنی و کینه توزی با زبان شیرین بلوچی و فرهنگ بلوچ برخورد می کنند. این درحالی است که بیش ازده کانال دولتی وغیردولتی با حمایت مستقیم رژیم تهران روی ماهواره های گوناگون خصوصا Hotbird پخش می شوند.
کانالهای ماهواره ای دراختیارادارات تبلیغاتی حکومتی یا تروریستهای شیعی هستند و برای طرفدارانشان شبانه روز برنامه پخش می کنند. در کانالهای ماهواره ای دولتی که شبانه روز پخش می شوند روزانه ساعتها برنامه آشپزی ودرست کردن دیزی و آش برای فارسیان خارج از کشور پخش می شود.
ساعتها مصاحبه با افراد سرخورده فارس مقیم خارج که با پول پناهندگی زنده هستند پخش میکنند و ازسرگذشت و «زند گی موفقیت آمیز» همه فارسیان دراروپا و امریکا ساعتها حرافی می کنند. از طریق همین کانالها روزانه چندین ساعت روضه خوانی ویاوه گویی آخوندهای حکومتی پخش می شود.
تروریستهای خارجی با پول و سرمایه های غارت شده بلوچ، کرد، عرب، ترکمن و آذزی ساعتها برنامه های تلویزیونی تهیه و پخش می کنند. ساعتها در شبانه روزازدهات جنوب لبنان، بیروت ، زندگی شیعیان عراق و سوریه برنامه های دلخواه شان پخش می شود. درحالیکه درامپراطوری ایران با چند میلیون بلوچ اسیر، برنامه های تلویزیونی به زبان بلوچی نه اجازه تهیه دارد و نه امکان پخش.
اما شونیستان شیعی ـ فارس نمی توانند درخارج اززندان ایران جلوی رشد و گسترش برنامه های رادیویی و تلویزیونی به زبان مادری مان را بگیرند. برنامه های متنوع و پر محتوای بلوچی از رادیو و تلویزیون کویٹه، رادیو و تلویزیون کابل، رادیو و تلویزیون نیمروز و تلویزیون بلوچستان برخلاف خواست حکام جنایتکارتهران پخش می شوند که مورد استقبال میلیونها بلوچ هستند.
روزی فرا خواهد رسید که علاوه برشال( کویٹه) و نیمروز دزاپ ( ایراپ) پهره وچهبار هم ایستگاه رادیو و تلویزیون بلوچی داشته باشند و زبان دوستان، زبان شناسان وهنرمندان بلوچ به زبان شیرین بلوچی برنامه های متنوع تهیه وپخش کنند.
آزات ءُ آباد بات گنجین بلوچستانشهدین بلوچی سبز بات.
جوپاگ

هیچ نظری موجود نیست: