۱۳۸۷ بهمن ۶, یکشنبه

شما با فراست و درک عميق ديني همراه با تدبير حضرت شيخ الاسلام امنيت جامعه را حفظ کرديد


پايگاه اطلاع رساني مولانا عبدالعزيز : مولانا احمد ناروئي که بعد از آزاد شدن از بازداشت چندين ماهه خود ، براي اولين بار بود که در مسجد جامع مکي زاهدان سخن مي گفتند ، در پايان خطاب به نماز گزاران حاضر فرمودند :" من از همه شما بابت دو چيز تشکر و قدر داني مي کنم
در آغاز مراسم نماز جمعه اين هفته مسجد مکي زاهدان مولانا احمد ناروئي معاونت اداري دارالعلوم زاهدان به ايراد سخنراني پرداختند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني مولانا عبدالعزيز ( رحمه الله) ايشان با بيان اينکه نعمت دين و ايمان بزرگترين عنايت پروردگار به بشريت است ،از سه عنصر "فهم و درک دين" ، "عمل بر دين " و" اشاعه دين " به عنوان اموري ياد کردند که عمل بر آنها موجب تقويت دين در جامعه بشري مي شود" .
معاونت اداري دارالعلوم مکي همچنان افزودند :"در راه نشر و اشاعه دين ، انسان دچار گرفتاري هايي مي شود کهد در ظاهرامر براي انسان تلخ است اما حقيقت آن بسيار شيرين و پيروزمندانه است".
مولانا احمد ناروئي که بعد از آزاد شدن از بازداشت چندين ماهه خود ، براي اولين بار بود که در مسجد جامع مکي زاهدان سخن مي گفتند ، در پايان خطاب به نماز گزاران حاضر فرمودند :" من از همه شما بابت دو چيز تشکر و قدر داني مي کنم :
اول اينکه : در طول اين مدت ارتباط خود را با پروردگار متعال تقويت نموديد و بر اساس آيه "واستعينوا بالصبر و الصلاة "عمل کرديد.
دوم اينکه : شما با فراست و درک عميق ديني همراه با تدبير حضرت شيخ الاسلام امنيت جامعه را حفظ کرديد .
اميدوارم همواره بر اين دو نکته عامل باشيد .
ايشان افزودند : من همچنين از تمام عزيزاني که در طول اين مدت به ملاقات بنده آمدند تشکر نموده و اميدوارم که خداوند به آنها جزاي خير و نيکو بدهد.

هیچ نظری موجود نیست: