۱۳۸۷ بهمن ۱۰, پنجشنبه

رادان ؛ از پیروزی مبارزین ملت بلوچ علیه رژیم میگوید

فارس: جانشين فرماندهي نيروي انتظامي گفت: اگر پاكستان اجازه دهد حاضريم وارد خاك پاكستان شده و عمليات انهدام و قلع و قمع اشرار را آغاز كنيم.
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري فارس سردار احمد رضا رادان جانشين فرماندهي نيروي انتظامي امروز در جمع خبرنگاران گفت: در چند روز گذشته خودرو تداركات نيروي انتظامي در نوار مرزي مورد كمين اشرار قرار گرفته و 12 تن از نيروي هاي انتظامي به شهادت رسيدند. وي با اشاره به خراب كاري هاي عبد المالك ريگي در گذشته گفت: هنوز هيچ ارتباطي بين حادثه چند روز گذشته و عبد المالك ريگي به دست نيامده و بررسي‌ها در اين زمينه ادامه دارد.
جانشين فرماندهي نيروي انتظامي افزود: مهمتر از هر شخص و يا گروهي نقش پاكستان در كنترل مرزها است. نيرو هاي مرزباني پاكستان نقش خود را به خوبي ايفا نكرده و توانايي لازم را ندارند. سردار رادان افزود: علي رغم پيگيري هاي ديپلماتيك و ارتباطات با پليس پاكستان منطقه بلوچستان پاكستان حيات خلوت اشرار، قاچاقچيان و سر كرده‌هاي آنها شده است. وي تاكيد كرد: پيگيري ها به هر دليلي بي پاسخ مانده است. اگر پاكستان اجازه دهد حاضريم وارد خاك پاكستان شده و عمليات انهدام و قلع و قمع اشرار را آغاز كنيم.
جانشين فرماندهي نيروي انتظامي افزود: نكته قابل تامل جابجايي مكان قاچاقچيان اشرار و اطلاع از مكان آنها است. در اين زمينه پليس پاكستان و ديگر نهاد هاي مرتبط در اين كشور بايد بيشتر پاسخ گو باشند. سردار رادان گفت: در عمليات چند روز گذشته نيز اشرار به راحتي از مرز پاكستان گذشته و با به شهادت رساندن نيرو هاي انتظامي مجددا به پاكستان برگشته‌اند اين شرايط براي ما قابل تحمل نيست و بايد جلوي آنها گرفته شود. وي با اشاره به سابقه ديرينه مبارزه با اشرار و قاچاقچيان در مرزهاي شرقي گفت: از ابتداي انقلاب تا كنون 2 هزار شهيد در راه مبارزه با مواد مخدر داديم. جانشين فرماندهي نيروي انتظامي افزود: با توجه به طرح انسداد مرزها در اين زمينه موفقيت بيشتري خواهيم داشت. سردار رادان در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره بازبيني طرح امنيت اجتماعي گفت: در چرايي اجراي طرح امنيت اجتماعي هيچ بحثي نيست اين طرح با قوت ادامه خواهد يافت بحث و بازبيني درباره چگونگي اجراي طرح است. كه بايد اين موارد رصد شده و ارزيابي شود. وي ادامه داد: بحث هاي اينچنيني درباره طرح امنيت اجتماعي به منظور ادامه طرح با قوت بيشتر است. در اين زمينه مطالعات و تحقيقات علمي به انجام رسيده است. وي گفت: اقدام كلي در اين زمينه به منظور آمادگي بيشتر دستگاه فرهنگي براي شروع كار اقدامات فرهنگي است. طرح امنيت اجتماعي تحت هيچ شرايط متوقف نخواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: