۱۳۸۷ بهمن ۹, چهارشنبه

آيا راه قدس براستي از كربلا ميگذرد!؟

بنام الله مقتدر

راه قدس براستي از كربلا ميگذرد!؟ آيا اين يك شعار فريبكارانه نبود!؟؟

همه بياد دارند كه در جنگ هشت ساله با عراق شعار راه قدس از كربلا ميگذرد از بقيه شعار هاي رژيم پر رنگ تر بود. يعني رژيم به مردم ميگفت كه ما از راه كربلا عازم فتح قدس هستيم و با همين شعار رنگين جنگ ننگين هشت سال بطول انجاميد حدود سه مليون نفر از جگرگوشگان اين ملت قرباني فريب همين شعار آخوندهاي مكار شدند بخش عظيمي از اين قربانيان بطرز فجيعي كشته شدند و تعداد زيادي هم معلول و مفقود الاثر گشتند و اين جنگ ويرانگر و خانمانسوز سر انجام بدون فتح كربلا و قدس با نوشيدن جام زهر توسط رهبر و بدستور امريكا متوقف شد. سردمداران رژيم براي در امان ماندن از خشم ملت فريب خورده سناريوي شهيد نوازي و شهيد بازي را شروع كردند و جنازه هاي هلاك شدگان در اين جنگ بي حاصل را لقب شهيد دادند وبا دبدبه و كبكبه و بوق و كرنا تشييع كرده و بخاك مي سپردند تا زخمي را كه بر دل وارثان اين اجساد بوجود آمده بود بدينترتيب مرهم نهند و با اين كلك و ترفند جديد خشم ملت را براي مدتي فرو نشانند.اما آيا اين شعار راه قدس از كربلا ميگذرد يك شعار فريبكارانه نبود!؟ اگر فتح قدس حقيقتا در برنامه اين آخوندهاي مكاربود و براي شان اهميت داشت چرا آنرا متوقف كردند؟ كربلا را كه امريكا براي شان فتح كرد و تحويل داد و در عراق يك حكومت شيعي باب طبع آنها بوجود آمد در اين شرايط چرا برنامه فتح قدس را از سر نگرفتند!؟ از اين بگذريم. مگر رژيم فريبكار گوش جهانيان را با بوقهاي تلويزيوني خود كر نكرده است كه حامي حماس در غزه است!؟ خوب غزه با اسرائيل وارد جنگ شد و اين فرصت خوبي بود كه رژيم براي فتح قدس به غزه ميرفت و در كنار مردم فلسطين در حال جنگ با اسرائيل شركت ميكرد، چرا نكرد و فقط به چند تظاهرات خياباني و باز هم فريبكارانه اكتفاء نمود!؟ از اين هم بگذريم. حزب الشيطان لبنان را كه تحت الحمايه اين رژيم منافق است و آنرا با انواع و اقسام سلاحهاي مدرن مجهز كرده است و سالانه ميلونها دلار از پول اين ملت بدبخت و گرسنه و در بند را در اختيارش ميگذارد چرا بكمك حماس و حمايت مردم فلسطين نفرستاد، حزب الشيطان كه چندي پيش با انداختن چند راكت به بيابانهاي اسرائيل از طريق رسانه هاي اين رژيم بصورت يك قهرمان و تنها اسلام مبارز به جهانيان معرفي شد!؟ اين رژيم دست نشانده امريكا و اسرائيل هرچند گاهي يكبار از اين نوع سناريوهاي فريبكارانه در ميان امت اسلامي به اجراء در ميآورد تا مسلمين متوجه خيانت و خلافكاري اين رژيم صد درصد اسرائيلي و ضد اسلامي نشوند و بر عليهش قيام ننمايند. آنقدر كه اين رژيم فريبكار و تبهكار دشمن اسلام و مسلمين است خود اسرائيل و امريكا نيستند. چون در اسرائيل و امريكا مساجد خانه هاي خدا و مدارس ديني را خراب نميكنند و قران مجيد را در چاههاي فاضلاب و در زير آوار دفن نمي نمايند ولي اين رژيم تبهكار و ضد بشر و ضد اسلام پرواي انجام چنين كارهائي را ندارد چون از سوي اربابان مامور است و معذور ولي انشاء الله ديري نخواهد پائيد كه چوب خدا چنان بر سرش فرود خواهد آمد كه تاريخ بي عبرت هم انگشت عبرت بر دهان گيرد و ثابت خواهد شد كه راه قدس هرگز از كربلا نخواهد گذشت... يا حق!

هیچ نظری موجود نیست: