۱۳۸۷ بهمن ۷, دوشنبه

کشته شدن چند تن از نيروهاي انتظامي رژیم در مرز پاکستان


ایران ب ب ب
خبرگزاري حکومتی فارس از کشته شدن چند تن از نيروهاي انتظامي رژیم در مرز پاکستان خبر داد.
سایت حکومتی فارس مینویسد:اشرار در مرز پاكستان، وانت تداركات پاسگاه‌هاي مرزي را مورد كمين قرار داده و چند تن از نيروهاي انتظامي را به شهادت رساندند.اين اشرار از طريق مرز پاكستان وارد حريم مرزي كشورمان شده و پس از انجام عمليات خرابكاري در كشور عصر ديروز مجدداً به كشور پاكستان گريخته‌اند. نيروهاي انتظامي در برخورد با اشرار و قاچاقچيان در مرز پاكستان، ضربات پي در پي و سهمگيني به آنان وارد كرده است، كه اين اقدام تروريستي و خرابكارانه حركت متقابل اشرار است. متأسفانه مرز پاكستان به حيات خلوت اشرار و قاچاقچيان تبديل شده است و اشرار و گروهك‌هاي تروريستي از جمله عبدالمالك ريگي از طريق مرز پاكستان به راحتي مي‌توانند وارد كشور شده و اقدامات خرابكارنه‌اي خود را عملي كنند. گزارش دريافتي حاكي است كه پليس مرزباني به بي‌توجهي پليس پاكستان اعتراض كرده و حتي محل تردد اشرار در مرز به تأييد نيروهاي پاكستان رسيده است. خبرنگار فارس كسب اطلاع كرد نيروي انتظامي آماده است تا در صورت ناتواني پليس پاكستان اقدامات لازم براي مقابله با اشرار در خاك پاكستان را براي قلع و قمع اشرار، قاچاقچيان و باندهاي بين‌المللي آغاز كند.

هیچ نظری موجود نیست: