۱۳۸۷ بهمن ۵, شنبه

معامله‌ای سودمند


سنی آنلاین : چه زیباست این تصویر شگفت، تصویر معامله‌ای که خداوند متعال آن را می‌بندد، و قیمت آن را چیزی قرار می دهد که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی آن را شنیده و نه حتی به قلب کسی حقیقت آن خطور کرده است. متن این معامله را با کلماتی از نور در سه کتاب آسمانی خود نگاشته است که نیاز به هیچ ضمانتی ندارد، این وعده‌ای است که خداوند متعال آن را بر خود لازم گردانیده است
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «إن الله اشتری من المومنین أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقاً فی التوراة و الأنجیل و القرآن و من أوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم». (التوبه:111)
چه زیباست این تصویر شگفت، تصویر معامله‌ای که خداوند متعال آن را می‌بندد، و قیمت آن را چیزی قرار می دهد که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی آن را شنیده و نه حتی به قلب کسی حقیقت آن خطور کرده است. متن این معامله را با کلماتی از نور در سه کتاب آسمانی خود نگاشته است که نیاز به هیچ ضمانتی ندارد، این وعده‌ای است که خداوند متعال آن را بر خود لازم گردانیده است تا به این وسیله هم فضل و بخشش بی‌کرانه خویش را به نمایش بگذارد و هم بندگان را مورد لطف و کرم قرار دهد. و به راستی که هیچ کس وفادارتر از صاحب این وعده نیست، و حقا که کالای این بنده حقیر در مقابل وعده خداوندی بسا ناچیز است.

هیچ نظری موجود نیست: