۱۳۸۷ بهمن ۶, یکشنبه

رفتار مزدوران جنایتکار رژیم با جوانان بیگناه


او را بر روی زمین انداختند، چند لگد به او زدند، او را بلند کرده و دوباره به زمین کوبیدند و در نهایت به او دستبند زده و وسط پیاده رو رهایش کردند...این همان رفتاریست که وعده اش را داده بودند / مکان: کرج

هیچ نظری موجود نیست: