۱۳۸۷ بهمن ۶, یکشنبه

سيستمي براي هشياري رانندگان خواب آلود


مهر : شرکت تويوتا به منظور کاهش ميزان تلفات و خسارات حوادث رانندگي ناشي از خواب آلودگي رانندگان سيستمي جديد را ابداع کرده است که با کنترل مسير اتومبيل به نسبت خطوط سفيد خيابان ها و اتوبان ها خطر خواب آلودگي فرد را احساس کرده و راننده را با پخش آژيري هشيار مي کند.در حدود 20 درصد از حوادث رانندگي در اتوبانهاي چند باند به دليل خستگي و خواب آلودگي رانندگان به وجود مي آيد. به همين دليل شرکت ژاپني تويوتا سيستمي جديد را به منظور هشيار نگه داشتن رانندگان ابداع کرده است.اين سيستم داراي دوربيني است که با کنترل مسير خطوط سفيد بر روي سطح جاده، ميزان سرعت اتومبيل و ميزان انحراف احتمالي آن را از خطوط سفيد تعيين مي کند. اين اطلاعات سپس به رايانه اي آن - بورد ارسال مي شود و اين رايانه تشخيص مي دهد که اين سرعت و شيوه رانندگي با موقعيت موجود همخواني دارد يا خير.در صورت خطرناک بودن موقعيت اتومبيل اين سيستم آژيري بلند را براي هشداري راننده به صدا در خواهد آورد تا راننده کنترل اتومبيل را مجددا به دست گيرد.براي مثال در صورتي که در هنگام عبور از خطوط سفيد ترمز و شتاب اتومبيل در حد رانندگي در شرايط ترافيک شهري باشد، سيستم خطري را احساس نخواهد کرد اما در صورتي که اتومبيل به صورت مداوم در حال حرکت نامرتب باشد و يا با سرعت و شتابي بالا از خطوط سفيد عبور کند، سيستم اين احتمال را مي دهد که راننده دچار خواب آلودگي بوده و آژير هشياري راننده را پخش خواهد کرد.بر اساس گزارش نيوساينتيست، تا کنون مشابه چنين سيستمي در اتومبيلهاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته است اما سيستم جديد شرکت تويوتا از دقت بالاتر و خطاي کمتري بهره مند بوده و مي تواند قبل از عبور کامل از خطوط سفيد راننده را از خطر آگاه کند.

هیچ نظری موجود نیست: