۱۳۸۷ اسفند ۱۰, شنبه

خودسوزی دختر دبيرستانی بلوچ به دليل فقر

گزارش راديو بلوچي اف ام: يک دختر نوجوان دبيرستانى (کلثوم - م) در ايرانشهر به دليل فقر اقتصادی روز شنبه مورخ 3/12/1387 دست به خودسوزی زد و بعد از اينکه خانواده اش وى را به بيمارستان کرمان منتقل کردند به دليل هشتادوپنج درصد سوختگی در همين هفته روز چهارشنبه جان خود را از دست داد
کلثوم, دانش آموز سال اول دبيرستان, از خانواده بسيار فقيرى بوده - پدر وی از طريق فروش يونجه و بارکشى بوسيله "خرگاری" خود به امرار معاش خانواده می پردازد و دو برادر کوچک کلثوم به دليل فشار اقتصادی از مدرسه ترک تحصيل و به کار سنگين کارگرى مشغول هستند.
طبق تحقيقات, اين دختر نوجوان چند روز قبل از خودسوزی به يکی از همکلاسی های خود گفته بود که به دليل نداشتن کفش و لباس نو و مناسب و احساس حقارت پيش همکلاسی هايش از زندگی خسته شده است.

هیچ نظری موجود نیست: