۱۳۸۷ اسفند ۶, سه‌شنبه

عبدالله بن سبأ یهودی


سنی آنلاین :اسلام عزیز از ابتدای ظهور خود با سه دشمن یهودیت، مسیحیت و مجوسیت مواجه بوده است که این مثلث فساد و فتنه در هر زمان با نامهای مختلف و ادعاهای دروغین کوشیده است تا با ضربه زدن برپیکره اسلام و ترور شخصیتهای بزرگ امت اسلام، تا حدودی آتش حقد و کینه خود را خاموش کند. به شهادت رسیدن امیرالمومنین عمر فاروق- رضی الله عنه- توسط فیروز ابولؤلؤ مجوسی، شاهد صادقی بر این مدعاست. این غلام مجوسی با این کار خود، در واقع به زعم خودش خواست تا انتقام خون اجداد و هم مذهبان خود را که در معرکه های متعدد از قبیل «قادسیه» و«نهاوند» و «مداین»و... گردن هایشان از دم تیغ عدالت گستر سربازان فاروق اعظم رضی الله عنه گذشته بود را بگیرد و تنفر خود را از اینکه عمر فاروق باعث به اهتزاز درآمدن بیرق اسلام در ایران و خاموش شدن آتشکده های مجوسیان شده است، به نمایش بگذارد.بعد از شهادت امیرالمؤمنین حضرت عمرفاروق- رضی الله عنه- که حقیقتاً خلافت ایشان به عنوان سدی فولادین در مقابل فتنه های زمان محسوب می شد، دوران خلافت حضرت عثمان- رضی الله عنه- فرا رسید.نیمه اول خلافت حضرت عثمان- رضی الله عنه- به دور از فتنه و آشوب سپری شد و مردم کاملاً از خلیفه راضی بوده و تحت فرمان ایشان ایام را می گذرانیدند.دشمنان قسم خورده اسلام از این همه آرامش و تفاهم بین مسلمانان و خلیفه، در آتش خشم و کینه می سوختند. لذا مترصد فرصتی بودند تا این تفاهم را از بین برده و آرامش مسلمانان را برهم بزنند. اما این بار، فردی از میان یهودیان کینه توز برای این هدف به پا خواست تا همچون مجوسیان همفکر خود، انجام وظیفه نماید، البته نه با نام یهودیت بلکه باتوطئه و ترفندی دیگر.اواخر دوران خلافت حضرت عثمان- رضی اله عنه- بعضی از یهودیان با تظاهر به اسلام و استفاده از دورویی و ترفندهای منافقانه سعی در نابسامان کردن اوضاع خلافت نمودند.یکی از این یهودیان که نقش مهمی درایجاد فتنه در دوران خلافت حضرت عثمان- رضی الله عنه- ایفا کرد، فردی به نام "عبدالله بن سبا" ملقب به "ابن سوداء" بود که به دروغ ادعای اسلام کرده و خود را درصف مسلمانان جای داد تا بهتربتواند اهداف خود را عملی نماید.

هیچ نظری موجود نیست: