۱۳۸۷ اسفند ۱۸, یکشنبه

چرا جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم ختم بخاری وحشت دارد؟!!


سنی نیوز: بنابرگزارش منابع محلی و افراد شرکت کننده درمراسم ختم بخاری،حدودا ًدو ـ سه هفته پیش اداره اطلاعات شهرستانهای مینودشت و کلاله بعد از تماس تلفنی با برخی از کسانی که امسال در مراسم ختم بخاری ازمنطقه ترکمن صحرا به زاهدان سفرکرده بوده اند از آنها خواسته اند تا جهت پاره ای از مسائل به اداره اطلاعات مراجعه کنند و بعد از حضور افراد مذکور به اداره اطلاعات ضمن بازجوئی از آنان از آنها خواسته شده و تعهد کتبی گرفته شده است که دوباره در این مراسم شرکت نکنند
————————————————————————–
همه ساله مراسمی به عنوان ختم بخاری در زاهدان بر گزار میشود که مشتاقان زیادی از سرتاسر ایران و جهان در این مراسم شرکت می کنند ولی امسال دولتمداران ولایت فقیه برای کمرنگ شدن این مراسم از ورود مهمانان خارجی به این مراسم جلو گیری کردند وکسانی را که میخواستند از شهر های ایران به زاهدان بروند جلوی بیشتر اتوبوس های عازم به ختم بخاری را گرفتند جالب اینجاست که بعد از ختم بخاری دولت ولایت فقیه کسانی را که امسال به این مراسم رفتند مورد بازجوی قرار داد و این بازجویی ها تا به حال ادامه داردبنابرگزارش منابع محلی و افراد شرکت کننده درمراسم ختم بخاری،حدودا ًدو ـ سه هفته پیش اداره اطلاعات شهرستانهای مینودشت و کلاله بعد از تماس تلفنی با برخی از کسانی که امسال در مراسم ختم بخاری ازمنطقه ترکمن صحرا به زاهدان سفرکرده بوده اند از آنها خواسته اند تا جهت پاره ای از مسائل به اداره اطلاعات مراجعه کنند و بعد از حضور افراد مذکور به اداره اطلاعات ضمن بازجوئی از آنان از آنها خواسته شده و تعهد کتبی گرفته شده است که دوباره در این مراسم شرکت نکنندلازم به یاد آوریست : ختم صحیح بخاری و جلسه فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان که سالهاست به همت حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار می گردد و هزاران نفر از سراسر ایران و جهان در این مراسم معنوی شرکت می کنند تا به حال کوچکترین خطری را برای نظام جمهوری اسلامی در پی نداشته بلکه باعث آبرو مندی ایران در منطقه و کشورهای خارجی گردیده است.سوال اینجاست که چگونه در پایان ریاست جمهوری احمدی نژاد چنین برخوردی با اهل سنت می شود حال آنکه آقایان انتظار دارند اهل سنت درانتخابات شرکت نموده وبه آنان رأی بدهند،آقای احمدی نژاد هیچ توقعی ازاهل سنت نداشته باشدکه درانتخابات شرکت نموده رای خود را به صندوق بریزند زیرا مطمئنا با این جو خفقانی که جمهوری اسلامی در پی ایجاد آن است مردم اعتماد خود را به این رژیم از دست داده اند.

هیچ نظری موجود نیست: