۱۳۸۷ اسفند ۲۶, دوشنبه

5 مشرقی بلوچ به ایران دیگ بونت


پنچ مشرقی بلوچستان ئےبندیگین بلوچ ھمے زوتانپاکستان ایرانی حکومتئے دستءَ دیگءِ سوداجتگ ایشان مروچی یاباندات ایران ئے دستدیگ بنت۔ رحمان ملک گون سودا مروچی یکّےچا پاکستان ئے سیر ترین مردمان شمار بیت.
گپ و ترانے گون بلوچ ھیومن رائٹس واچ انٹرنیشنل باسکواجہ عبیداللّلھ بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: