۱۳۸۷ اسفند ۱۴, چهارشنبه

صدور حكم انضباطي براي سه دانشجوي دختر در دانشگاه سيستان و بلوچستان

آژانس ايران خبر : بعد از احضار نزديك به 15 نفر از دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان به كميته انضباطي دانشجويان و صدور حكم انضباطي براي 8 نفر از آن ها و هم چنين ممنوع الورود كردن آن ها به دانشگاه، براي سه دانشجوي دختر نيز حكم انضباطي صادر شد. احكام اين سه دانشجوي دختر كه شبيه به هم است، شامل توبيخ كتبي و درج در پرونده و حذف يك نيم سال تحصيلي بدون احتساب سنوات كه به صورت تعليقي اجرا خواهد شد، مي باشد. اتهامات اين سه دانشجوي دختر كه دو نفر از آن ها در تحصن گذشته دانشگاه در اعتراض به مسائل صنفي نيز شركت كردند، عدم رعايت موازين اسلامي و ... بوده است. گفته مي شود كه اين سه دانشجو شاكي آقاي كوچك زايي يكي از مسؤولان حراست فيزيكي دانشگاه بودند .همچنين 8 دانشجوي ممنوع الورود اين دانشگاه همچنان در بيرون از دانشگاه به سر مي برند. مسؤولان دانشگاه نيز به هيچ وجه حاضر نيستند كه با وكيل اين دانشجويان گفتگو كنند. آنها مي گويند كه قانون به ما اجازه نمي دهد كه با وكيل شما صحبت كنيم. جلسه شوراي تجديد نظر اين دانشجويان كه طبق شيوه نامه اجرايي آيين نامه كميته انضباطي دانشجويان پس از يك ماه بايد برگزار شود، با گذشت بيش از يك ماه هنوز برگزار نشده است. همچنين حكم ممنوع الورود بودن 5 نفر از اين دانشجويان كه احكامشان به شوراي كميته مركزي انضباطي فرستاده نشده است، و مطابق با آيين نامه بيش از يك ماه بيشتر نمي تواند باشد،هنوز برداشته نشده است.

هیچ نظری موجود نیست: