۱۳۸۷ اسفند ۲۳, جمعه

جمهوری اسلامی تابلو (نماز ممنوع!!!) بر سردر نمازخانه های بیرجند زد


سنی نیوز:بنا به گزارش خبرگزار سنی نیوز در بیرجند، درصد بالایی از جمعیت این شهر را اهل سنت تشکیل می دهند.که بجز یک مسجد(مسجد النبی) ـ محل برگزاری مراسم نماز جمعه ـ که آن هم در زمان شاه تاسیس شده است دیگر اجازه ساخت و بنای محل عبادت برای خود نداشته اند .اما با توجه به اینکه بسیاری از اهل سنت این شهر با مسجد جامع فاصله ی زیادی دارند در برخی از مناطق شهر اقدام به کرایه نمودن منزل نموده و در این منازل نماز جماعت برگزار می کردند .ولی جمهوری اسلامی اخیرا در ادامه فشارهای بی وقفه خود بر اهل سنت در سراسر ایران و ایجاد جو خفقان اقدام به تعطیلی این نمازخانه ها نموده است .لازم به یادآوریست : مدتی بیش نیز از اهل سنت بیرجند خواسته شده بود که به خاطر اینکه مزاحم خواب مردم نشوند از اذان دادن برای نماز صبح پرهیز کنند!!

هیچ نظری موجود نیست: