۱۳۸۸ فروردین ۱, شنبه

تهیه و تدارک نیرو برای جهاد


قسمت چهارم
تهیه و تدارک نیرو برای جهاد :
اراده وعزیمت برجهاد برای دفع دشمن ودفاع ازکیان اسلام کافی نیست،
بلکه تهیه ی نیروی لازم نیزبرای آن واجب است.خداوند متعال میفرماید
:وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ (انفال 60)
درآیه ی مذکور،مراد از( من قوه )،عبارت است ازهرمقدار نیرویی که با
آن درجنگ با دشمن به کار برده شود ومراد از( رباط) دراین آیه،صفتی
است برای اسب که برای مبارزه با دشمن مهیا می شود و در این آیه در
بین نیروهای جنگی ، اسب اختصاص یافته است و(تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ
وَعَدُوَّكُمْ) یعنی با این قوای جنگی که مهیا ساخته اند،دشمنان خود،مانند
یهود وکافران عرب را بترسانید(وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ)یعنی غیراز دشمنان
واهل باطل را نیز که قادربه تشخیص عداوت آنان نیستید با تهیه ی این
قوا بترسانید(مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ)،یعنی آنچه ازبنیه وقوای
نظامی،به صورت نقدیاغیرنقد درجهت دفاع ازمرزهای اسلامی ونابودی
دشمن صرف می کنید ، خداوند متعال جزای وافی و کامل آن را به شما
عطا خواهد کرد.

هیچ نظری موجود نیست: