۱۳۸۸ فروردین ۶, پنجشنبه

مفتى جبل لبنان: حکومت ايران مقاصد خبيث خود را در لبنان دنبال مىكند

سنی نیوز:شيخ محمد على جوزو مفتى جبل لبنان هشدار داد: دولت ايران مقاصد خبيث خود را در لبنان دنبال مىكند. روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نوشت: مفتى جبل لبنان معتقد است كه «دولت اخوندی ايران اصرار دارد يكبار به عربستان سعودى ضربه وارد كند و بار ديگر به جمهورى عربى مصر، و اصرار دارد كه در امور داخلى اين دو كشور عربى دخالت كند». شيخ محمد على جوزو گفت: «حکومت ايران در ميان اعراب فتنهانگيزى مىكند، فلسطينيها را عليه همديگر تحريك مىكند تا براى رسيدن به مقاصد مشكوكش بين برادران فتنهانگيزى و ناآرامى ايجاد نمايد. بهترين نمونه آنچيزى است كه بر سر عراق و لبنان و فلسطين آمده است».
وى اضافه كرد: «نقش خبيث ايران در منطقه افشا شده است ما به اعراب و مسلمانان نسبت به مقاصد خبيثانه اين رژيم هشدار مىدهيم».

هیچ نظری موجود نیست: