۱۳۸۷ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان


خبرنامه امیرکبیر: سرانجام انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان بعد از تحمل ماه ها فشار و تهدید و ارعاب حکم تعلیق کلیه فعالیت های خود را از طرف هیت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان دریافت نمود.
این فشارها که بعد از غیر قانونی اعلام شدن طیف علامه دفتر تحکیم از سوی روابط عمومی وزارت علوم (که خود امری غیرقانونی می باشد) و اعلام حمایت این انجمن از طیف علامه قوت بیشتری به خود گرفت تا اینکه پس از اعلام برگزاری جلسه ای با موضوع شرکت در انتخابات ریاست جمهوری «آری یا خیر؟» توسط واحد سیاسی انجمن دانشکده اقتصاد، هیت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه طی نامه ای در روز ۱۲/۱۲/۸۷ طبق مصوبه فراقانونی این شورا کلیه فعالیت های انجمن را تا اطلاع ثانوی تعلیق شده اعلام کرد.
بعد از این اقدام، انجمن اقتصاد جلسه مذکور را لغو نمود و در یک شور با شورای عمومی جلسه ای در دفتر انجمن برگزار نمود و ضمن تحلیل این واقعه گذری هم به روند مشارکت در انتخابات با توجه به فضای فشار فعلی زدند.
گفتنی ست که این پروسه فشار بر انجمن های اسلامی و دانشجویان بیدار و منتقد بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد شدت وحدت بیشتری به خود گرفت و هیچ گونه فعالیت انتقادی را تا به امروز بر نتافته اند و هرگونه آزادی خواهی را به وحشتناک ترین شکل ممکن سرکوب کرده اند.

هیچ نظری موجود نیست: