۱۳۸۷ اسفند ۲۶, دوشنبه

چابهار، مسير جديد ارسال تداركات براي ارتش آمريكا؟


روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي نوشته است دولت اوباما در حال بررسي مسيرهاي جديد ارسال تداركات براي ارتش آمريكا و نيروهاي ناتو مستقر در افغانستان و احتمال عبور اين تداركات از طريق بخش هايي از ايران است . نيويورك تايمز به نقل از مقام هايي كه نامشان برده نشده مي گويد مسئله حمل و نقل اين تداركات از طريق راه خشكي در ايران مورد نظر آمريكا نيست بلكه برنامه ريزان ناتو و پنتاگون احتمال ارسال اين تداركات را از طريق بندر چابهار در درياي عمان و اتصال آن به راه جديدي كه هند اخيرا ساختن آن را در غرب افغانستان تكميل كرده بررسي مي كنند. اين اقدام مي تواند در چارجوب مذاكرات دو جانبه ميان اعضاي پيمان ناتو و ايران صورت بگيرد. ه
يلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا هفته گذشته از احتمال دعوت ايران به كنفرانس بين المللي بررسي اوضاع افغانستان سخن گفت
.

هیچ نظری موجود نیست: