۱۳۸۷ اسفند ۲۶, دوشنبه

نبرد تاسوکی جشن ملت ستمدیده بلوچ

نبرد تاسوکی در تاریخ بلوچستان برگ تازه ای از مبارزات را گشود و جهانیان را با آنچه که در بلوچستان رخ می دهد آشنا نمود و ملت ستمدیده و زجر کشیده بلوچ را که در حال احتضار هویت خود به سر میبرد بیدار نمود لذا بر آن شدیم که به ماسبت سالگرد این نبرد افتخار آفرین کلماتی سپرد کاغذ نمائیم:
تاسوکی چیست ؟ تاسوکی کجاست ؟ و تاسوکی چرا رخ داد؟ و تاسوکی چه به ارمغان آورد؟
تاسوکی که بین شهر سوخته و دزاپ در بلوچستان واقع است همیشه نظاره گر ظلم و بی عدالتی مهمانان ناخوانده بر صاحبان اصلی این سرزمین بوده که سرزمینشان غصب شده ، اموال و ثروتهای خدادادیشان به تاراج رفته ، لباس و فرهنگ زیبایشان مورد تمسخر و استهزا قرار گرفته ، زبانشان از بین رفته به حدی که نمی توانند مافی الضمیر خود را با زبان مادری خود اظهار نمایند و باید به زبان دشمنانشان سخن گویند ، مذهب و عقیده شان هر روز مورد توهین و تمسخر قرار میگیرد وهیچ حقی در تعیین سرنوشت خود ندارند و برده گونه از دیگران فرمان میبرند و به اندازه سر سوزن هم نمی توانند با فرامین اربابانشان که همه چیزشان را به یغما بردند مخالفت و یا از دساتیرشان سرپیچی نمایند.
آری تاسوکی شاهد مرگ و زوال یک ملت بوده که جرات نفس کشیدن هم بدون اجازه متجاوزان و مستکبران نداشته است.
تاسوکی شاهد کشته شدن فرزندانش توسط دژخیمان زمان بود
تاسوکی شاهد فقر مهلک فرزندانی که سرزمینی ثروتمند برای دیگران داشت بود
تاسوکی شاهد زنانی بیوه و بی سرپرست بود که شوهرانشان برای بیست لیتر بنزین یا گازوئیل و یا به ناحق کشته شده بودند
تاسوکی شاهد فرزندان دربدر خود در امارات و کویت و اروپا و امریکا بود که از بس ظلم و ستم و فقر و بیچارگی دیده بودند ترک وطن را ترجیح داده بودند
تاسوکی شاهد مامورانی پست فطرت بود که هر روزه جوانان سرزمینش را به هیچ چی گلوله باران می کردند
تاسوکی شاهد شهادت علمای حق گوئی بود که به بهانه هائی همچون تصادف به دیدار پروردگارشان می شتافتند
تاسوکی شاهد نوجوانانی بود که به جرمهای ناکرده به دار آویخته می شدند
تاسوکی شاهد بود که مالکانش چگونه مورد تحقیر و تذلیل و تمسخر بیگانگان قرار میگیرند
تاسوگی شاهد ناله های مادران زجر دیده ای بود که فرزندانشان به بهانه های واهی اعدام و گلوله باران می شوند.
تاسوکی شاهد بود که فرزندانش به خاطر بلوچ بودن و سنی بودن از تحصیل علم و دانش محروم می شوند
اینجا بود که تاسوکی دیگر صبر و شکیبائیش را از دست داد و فرزندانش را به طغیان علیه ظلم و بیعدالتی و تجاوز و تحقیر و توهین واداشت
تاسوکی دیگر صبرش را از دست داد و به فریاد در آمد و جوانان برومند و دلیرش را که سالها به امید تغییر صبر پیشه کرده بودند به مبارزه و نبرد علیه طاغوت و طاغوتیان دعوت نمود و فرزندانش لبیک گفته و به پا خواستند تا سرزمینشان را از لوث اشرار واقعی و خون آشامان ملت بلوچ پاک نمایند
نبرد تاسوکی آغاز شعله هائی بود که سالها زیر خاکستر پنهان بودند
نبرد تاسوکی آغاز زندگی جدیدی برای ملت ستمدیده بلوچ بود
این نه جنگ شیعه و سنی است آنطور که برخی می پندارند که نبرد مظلوم و ظالم بود
نبرد ستمدیده و ستمگر بود ، نبرد تحقیر شده با تحقیر کننده بود ، آغاز نبرد یک ملت همه چیز باخته با یک رژیم غارتگر و دزد بود، نبردی بود که در آن کسانی که ثروتهای این سرزمین را تاراج نموده بودند و زیر پای صاحبان اصلی این سرزمین را خالی کرده بودند و فرهنگ این مردم را به تمسخر گرفته بودند به سزای اعمال ننگین خود رسیدند
تاسوکی رخ داد تا دل ملیونها بلوچ را شاد نماید تاسوکی رخ داد تا مرهمی باشد بر دردهای سالهای زجر و ستم و توهین و تحقیر
تاسوکی رخ داد تا از درد مادران بکاهد و مرهمی باشد بر درد پدران
تاسوکی رخ داد تا آرمانی برای کودکان بی سرپرست پدید آورد
تاسوکی رخ داد تا نشان دهد فرزندان این سرزمین صبرشان به پایان رسیده و نبردشان با ستمگران آغاز گردیده
تاسوکی آغازگر یک تحول در این ملت ستمدیده بود
تاسوکی روز جشن و شادی ملت بلوچ و روز عزائی برای متجاوزان و آنانی که با بهره بردن با سرمایه های این سرزمین کاخهای امید بنا نموده بودند و همچنان به استعمار و استثمار این ملت ادامه میدادند اما تاسوکی همه آرمانهای آنان را با خاک یکسان نمود و نشان داد که فرزندان این سرزمین بیش از این به طاغوتیان اجازه بی حرمتی به این سرزمین و مردم پاک سیرتش نمی دهند و نخواهند داد.
ای دشمنان ملت بلوچ شما هر چه می خواهید بگوئید نبرد تاسوکی را مردم کشی بدانید و یا وابسته به استکبار که شیوه شماست ولی این روز، روز جشن و شادی ملت بلوچ است و این نبرد را پایانی جز نابودی و ریشه کن شدن شما نیست
به امید آن روز
دلاور بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: