۱۳۸۷ اسفند ۱۹, دوشنبه

آیا اهل سنت در انتخابات آتی ریاست جمهوری شرکت می کند؟


سنی نیوز: بعد گذشت ۳۰ سال از انقلاب همچنان قشر اهل سنت وجماعت ایران به حقوق شهروندی که هر ایرانی باید دارا باشد نه تنها نرسیده است بلکه زیر فشار حکومت آخوندی ولایت فقیه آن چیزی که داشته آنها را هم دارد از دست میدهد.
جمهوری به ظاهر اسلامی تا کی میخواهد از آرای اهل سنت وجماعت ایران برای پر کردن صندوق های رای ریاست جمهوری استفاده بکند؛آیا اهل سنت و جماعت بعد از این ۳۰ سال به جایگاه خود که همان شهروند ساده ایرانی است دست یافته است؟ آیا باز شرکت کردن اهل سنت وجماعت ایران در انتخابا ت آب در هاون کوبیدن است ؟نامزدهای ریاست جمهوری زیادی بوده اند که دم از حقوق اقلیت های مذهبی به خصوص اهل سنت وجماعت زدند ولی بعد از انتخابات تا چهار سال دیگر به تاریخ سپرده می شود.
آیا واقعا نامزدی است که با جان دل از حقوق اهل سنت وجماعت دفاع کند و آنان را مثل شهروندان دیگر ایرانی به خواسته های آنان برساند و پشت میز های حساس دولتی قرار دهد؟
واقعا اهل سنت وجماعت ایران چیز به خصوصی از ریئس جمهور نمی خواهند مگر رعایت کردن حق وحقوق آنها از طریق قانون اساسی جالب آن جاست که رئیس جمهورها که مجری قانون اساسی کشورهستند هیچ وقت نتوانستند به طور صحیح آن را اجرا کنند بلکه طی این۳۰سال بیشتر بر خلاف قانون اساسی عمل کردند .
واقعا جماعت اهل سنت ایران ثابت کردند نامزدی که با شعار حفظ و حقوق اهل سنت پا به عرصه انتخابات گذاشته با تمام یک پارچگی به آن نامزد ریاست جمهوری رای داده اند و نمونه آن را در قبل مشاهده نموده ایم .
آیا آنان که دم از حقوق اهل سنت ایران میزنند یک بازی سیاسی راه میندازنند تا از آرای اهل سنت سوء استفاده کنند یا واقعا در گفتار شان صادق اند؟
تا زمانیکه سایه شوم ولایت فقیه در سر مردم ایران باشد همان آش وهمان کاسه است.طی ۳۰سال وقت آن رسیده که جماعت اهل سنت وجماعت ایران با فکر روشن به مسائل ریاست جمهوری بپردازنند تا باز هم سیاه لشکرانی بیش نباشند!!

هیچ نظری موجود نیست: