۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه

نارضايتي مردم اقلیم بلوچستان از شبکه خبر استاني

در حالي که مي توان با نگاهي کوتاه به صفحات مردمي نشريات محلي سيستان و بلوچستان به نارضايتي مردم در خصوص سانسور خبر در شبکه استاني هامون پي برد ,اما طي مصاحبه با دو شهروند زاهداني اين موضوع مورد انتقاد بيشتر قرار گرفت که نظرتان را به ان جلب مي کنم.
احمد ع کارمند يک اداره دولتي گفت : مطلع بودن هر شهروند از آنچه که در اطرافش مي گذرد يک حق شهروندي است مسئولان انسانها را از اين حقشان منع ميکنند، ما دلمان خوش است که شبکه استاني داريم در اين شبکه هيچ گاه اخباري مبني بر کاستي هاي استان شنيده نمي شود و هيچ گونه اطلاع رساني صحيحي از وضع موجود و يا آنچه که مي گذرد در دسترس مردم قرارنمي گيرد .همين موضوع باعث شده تا اين شبکه از شبکه هاي سردو بي روح سراسري هم کمتر موردتوجه مردم استان قرار گيرد.
سعيد ش دانشجو با اظهار اين موضوع که ما بايد خبر انفجار سراوان را از رسانه هاي خارجي بشنويم ؟گفت:من به عنوان يک شهروند براي مسئولان متاسفم که تمام تلاش خود را براي سانسور اخبار به خرج مي دهند.
در اين ميان شبکه استاني هامون کاسه داغ تر از آش شده به نحوي که در پاره اي از اوقات برخي اخبار از شبکه سراسري پخش مي شود اما اين شبکه از پخش کردن همين اخبار هم خودداري مي کند . وي در ادامه گفت:تحريم نگاههاي مردم باعث شده تا اين شبکه و اکثر شبکه هاي تلوزيون براي خودشان برنامه پخش کنند و پول مردم را به هدر دهند
آژانس ایران خبر

هیچ نظری موجود نیست: