۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

کاهش سن اعتیاد در ایران

بنا به گزارش تابناک، هومن نارنجی ها ، مدیرکل امور فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه بامواد مخدر با گفتن اینکه ورود مواد مخدر تازه را انکار نمی کند، افزوده میانگین آمار مصرف امسال نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. که این تعداد یک میلیون و دویست هزار نفر را دربر می گیرد. او با رد کاهش سن اعتیاد به ده سال، می گوید هر کس آمار متفاوتی دارد اعلام کند. هومن نارنجی ها از تخصیص بودجه دو میلیارد ونیمی اعتبارات به هزار مدرسه در تهران و تهیه کتابچه های پیشگیری از اعتیاد خبر داد که با در نظر گرفتن شمار 7000 مدرسه در سطح شهر تهران، این رقم برای شروع و افزایش آگاهی ها بسیار ناچیز توصیف شده است.
هومن نارنجی ها می گوید قطعأ دسترسی آسان به مواد مخدر وارزان بودن آن در سطح کشور عامل تعییین کننده ای است اما پذیرفتن آن به عنوان تنها تعیین کننده گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر، باوری غلط است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نابرابری اقتصادی و نداشتن امنیت شغلی، وجود خلأهای موجود در جامعه و خانواده در زمینه آموزش های لازم مهارت های زندگی و مستعد بودن جامعه برای دسترسی آسان به مواد مخدر و ارزانی آن از جمله عوامل رو آوردن افراد و به ویژه نوجوانان به مواد مخدر وسپس اعتیاد به آن است. یک روانشناس بالینی، علاوه بر دلایل یاد شده به بحران مالی نیز اشاره می کند که می تواند فرد را برای بروز آسیب های اجتماعی آماده کند چرا که فشارهای روانی ناشی از آن، فرد را به سوی گریز ار این فشارها و در نهایت اعتیاد سوق می دهد. او کمبود فضاهای شادی آور و نبود برنامه های مناسب برای تخلیه هیجانی در اوقات فراغت و در محیط های خارج از خانه را نیز یکی از دلایل گرایش به مصرف مواد مخدر توصیف می کند.

رادیو فرانسه

هیچ نظری موجود نیست: